Zadajte hľadaný výraz

MPRV SR Z domova

MPRV: Neprimerané podmienky upravujeme aj pre výhradu EK

MPRV: Neprimerané podmienky upravujeme aj pre výhradu EK
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Nákup a predaj tovarov pod ekonomicky oprávnené náklady ako neprimeranú podmienku napadla Európska komisia (EK) vo formálnom oznámení. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR tak jej vypustením zabráni možným sankciám zo strany EK v prípade podania žaloby na SR. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie agrorezortu v reakcii na Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC), ktorý vyzval poslancov, aby vládny návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami odmietli.

MPRV priblížilo, že dôvodom na zmenu zákona je zabezpečenie transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ zo 17. apríla 2019 o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci. Všetky členské štáty EÚ sú podľa agrorezortu povinné transponovať túto smernicu do 1. mája 2021, pričom prijaté zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia sa musia začať uplatňovať najneskôr od 1. novembra 2021.

V predloženom návrhu zákona sa v zmysle smernice rozširujú definície pojmov “odberateľ” a “dodávateľ”, rozširuje sa tiež okruh skutkových podstát neprimeraných podmienok v obchode s potravinami a zakotvuje sa cezhraničná spolupráca MPRV s orgánmi presadzovania práva v ostatných členských štátoch EÚ a s EK.

Komisia napadla neprimeranú podmienku

Agrorezort dodal, že okrem transpozičných úprav obsahuje návrh zákona aj úpravy vyplývajúce z poznatkov aplikačnej praxe. Návrh zákona sa vzhľadom na formálne oznámenie EK o pochybnostiach o zlučiteľnosti niektorých ustanovení zákona s právom EÚ vysporiadal aj s niektorými pripomienkami EK.

Komisia vo formálnom oznámení napadla neprimeranú podmienku, ktorou je nákup a predaj tovarov pod ekonomicky oprávnené náklady. MPRV preto v novele zákona vyhovelo Komisii a vypustilo túto podmienku.

“Taktiež musíme poznamenať, že z praktického hľadiska bola uvedená neprimeraná obchodná podmienka nepreskúmateľná,” podotkol odbor komunikácie agrorezortu.

Poukázal zároveň na duplicitu, keďže táto podmienka je regulovaná v zákone o cenách.

Vládnou novelou zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami by sa malo plénum zaoberať na schôdzi Národnej rady (NR) SR, ktorá sa začína v utorok. SZPCC žiada poslancov, aby zmeny neschválili a zamedzili tak “likvidácii slovenskej výroby potravín”. Opätovné umožnenie nakupovať potraviny pod ekonomicky oprávnené náklady výrobcu potravín a vynechanie predaja potravín pod nákupnú cenu zo zakázaných nekalých obchodných praktík je podľa zväzu existenčne ohrozujúce pre slovenských výrobcov potravín.

Autor článku: TASR
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments