Zadajte hľadaný výraz

Z ekonomiky Zaujímavosti

Minister: Je výhodou riadiť rezort, z ktorého ste vyšiel

Minister: Je výhodou riadiť rezort, z ktorého ste vyšiel
insert_photoMinister pôdohospodárstva Marian Jurečka v expozícii Českej republiky na výstave Grüne Woche.

Marian Jurečka je českým ministrom pôdohospodárstva od januára 2014. V poľnohospodárstve pôsobí štrnásť rokov a podnikať začal ako samostatne hospodáriaci roľník. Český agrorezort si pod jeho vedením zaknihoval vôbec najlepší hospodársky výsledok. Prevádzkovateľ portálu poľnoinfo.sk sa s Marianom Jurečkom stretol na výstave Grüne Woche v Berlíne. Hovorili spolu o komplexnom pohľade na poľnohospodárstvo, ale aj o systéme riadenia rizík.

České poľnohospodárstvo už roky dosahuje výborných ekonomických výsledkov a dokonca rok 2014 bol z hľadiska dosiahnutého zisku rekordným.  

V roku 2013 bol dosiahnutý zisk 16 miliárd českých korún a v roku 2014 dokonca rekordných 23 miliárd korún. Pokiaľ ide o rok 2015, tu čísla ešte nemáme, ale tento rok nebude rekordný. Napriek tomu by sme mali dosiahnuť veľmi dobrý výsledok hospodárenia.

Čím si vysvetľujete, že dokážete vytvárať takú pridanú hodnotu, ktorá Vám zabezpečí zisk?

V Českej republike neboli negatívne dopady kupónovej privatizácie tak zásadné, ako na Slovensku. Stále máme poľnohospodárske subjekty, ktoré nevyrábajú iba základné komodity, ale majú aj spracovateľské kapacity. Systém je prepojený, aj keď zďaleka nie tak, ako by som si predstavoval a ako môžeme vidieť v Nemecku, alebo Francúzsku. Ďalším dôvodom je silný potravinársky priemysel, ktorý je aj v rukách českého kapitálu. To sú dva základné piliere, na ktorých sa dá stavať výkon a rozvoj českého poľnohospodárstva.

A čo blízkosť nemeckého trhu? Tu býva často odbyt základných komodít realizovaný spoločne. Inšpirujete sa týmto príkladom?

Máme niektoré odbytové organizácie, ktoré fungujú veľmi dobre. Príkladom je družstvo Jih zamerané na mlieko. Dobre vybudované odbytové organizácie sú aj pri ovocí, alebo zelenine. V ďalších komoditách to tak nie je. Náš cieľ je to zmeniť. Poľnohospodárov sa snažíme motivovať k združovania a vstupu do organizácií producentov aj cez bodové zvýhodnenie v Programe rozvoja vidieka. Samozrejme, určitú rolu môže hrať aj to, že sme napojení na Nemecko. Export mlieka, mäsa, alebo živých zvierat je logisticky jednoduchší. Na druhú stranu, ceny komodít sú v Európe takmer jednotné.

Spomínali ste Program rozvoja vidieka. Slovenský bol schválený vo februári, český v júni minulého roka. Dá sa preto povedať, že vyhlasovanie výziev sa len rozbieha. Aké sú priority českého Ministerstva pôdohospodárstva?

Pri Programe rozvoja vidieka sme začínali na povinnom štátnom kofinancovaní na úrovni 15-percent. Slovensko to zvýšilo na 25-percent, čo sme mi urobili taktiež a dokonca sa nám podarilo ďalším zvýšením dosiahnuť až 35-percentné kofinancovanie. To svedčí o tom, že vláda sa rozhodla postaviť poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka ako svoju prioritu. Dnes máme rovnaké kofinancovanie ako Poliaci a dokonca vyššie, ako Sasko. Poľnohospodárom sme dali signál, že sú vládnou prioritou.

A priority Programu rozvoja vidieka?  

Náš cieľ je nebyť exportérom základných komodít ako obilnín, olejnín, alebo dreva, ale zabezpečiť k nim pridanú hodnotu. Produkt s pridanou hodnotou nám prináša zamestnanosť, dane a posilňovanie domácej ekonomiky. Konkrétne chceme zvýšiť produkciu ovocia, zeleniny, zemiakov, cukrovej repy a celej živočíšnej výroby. Tieto odvetvia sa snažíme podporovať aj nastavením priamych platieb, ale aj v rámci bodového zvýhodnenia v rámci Programu rozvoja vidieka.

Váš kolega vo vláde Andrej Babiš, je aj hlavou Agrofertu, ktorý ovláda významnú časť spracovateľského priemyslu. Netají sa pritom tým, že je jediným majiteľom spoločnosti. Nemáte obavu, že prípadný rozpad tohto konglomerátu, ktorý stojí na jednej osobe, by značne postihol českého poľnohospodára?

Určite nie. V Českej republike je 3,5-milióna hektárov poľnohospodárskej pôdy. Celá spoločnosť Agrofert hospodári na 120-tisíc hektároch pôdy, čo je pomerne zanedbateľná množstvo.  

A čo spracovanie?

Nemajú dominanciu v jednotlivých odvetviach. Nemôžeme povedať, že ovládajú napríklad 50-percent spracovateľského priemyslu v oblasti hydinového mäsa.  Áno, je tu spoločnosť Penam, ale pri produkcii pečiva je obrovská konkurencia a pretlak produkcie. Ako poľnohospodár, ktorý bol 11 rokov živnostníkom, môžem povedať, že som mal veľkú slobodu. Keď som sa rozhodol, že nebudem obchodovať s Agrofertom, či už ide o nákup, alebo o predaj, tak som v rámci okresu, alebo kraja mal obrovské portfólio spoločností, s ktorými som mohol obchodovať.

Vaše pôsobenie v poľnohospodárskej prvovýrobe vám asi uľahčilo nástup na ministerské kreslo. Viete si predstaviť, že by ste viedli rezort pôdohospodárstva, keby ste nemali praktické informácie o tom, čo agrosektor potrebuje?

Teoreticky to možné je. Mne napríklad ponúkali Ministerstvo kultúry na základe vládneho vyjednávania a môjho pôsobenia ako podpredsedu strany. Každopádne je obrovská výhoda, keď riadite rezort, ktorý poznáte a z ktorého ste vyšiel. Na rokovaniach samosprávnych organizácií viete okamžite posúdiť, či informácie, ktoré dostávate sú pravdivé.

Český minister si letnú dovolenku nevie predstaviť bez práce na kombajne. Ako povedal autorovi týchto riadkov po oficiálnom rozhovore, v roku 2015 dokonca dva dni “kosil” aj na Slovensku.

Ste presne v polčase vedenia rezortu. Ako bude vyzerať poľnohospodárstvo v roku 2018, keď budete odchádzať z úradu.

Verím, že bude mať väčšie pestovateľské výmery ovocia a zeleniny, bude mať takmer o 100 percent väčšie plochy skleníkov, ako malo v roku 2013 a verím, že bude mať väčšiu sebestačnosť v komoditách. V posledných rokoch sa nám výrazne darí znižovať saldo zahraničného obchodu s agrokomoditami. Verím preto, že sa do roku 2018 priblížime k nule.

Kde sa nachádzate teraz?

Nepoznám presné čísla za posledný rok, ale za štyri roky sme sa zo sedemdesiat percentnej sebestačnosti dostali na 91 percent. Verím, že za dva roky to otočíme a nebudeme mať zápor, ale budeme v pluse. Verím tiež, že sa nám podarí nastaviť riešenie problému erózie pôdy a ako čeliť problematike sucha. Minimálne naplánujeme infraštruktúru pre závlahové systémy. To sú veci, na ktoré sa 25 rokov nesiahlo.

Rozvíja systém Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie české poľnohospodárstvo?

Som jednoznačne presvedčený, že áno. Aj keď má SPP množstvo nedostatkov, ktoré ako minister, ale aj ako poľnohospodár vidím a môžem ich kritizovať, každopádne vnímam pozitívne dopady na vidiek a poľnohospodárstvo. A tie prevažujú.

Čím rezortné ministerstvo pomáha českému poľnohospodárstvu, potravinárstvu?

Podarilo sa nám pre aktuálny rok dosiahnuť najväčší objem rozpočtu pre poľnohospodárstvo za posledných osem rokov. Posilňujeme národné dotácie nie iba pre živočíšnu výrobu, kde vykrývame straty, ale podporujeme aj export. Napríklad účasťou v našich národných stánkoch, alebo aby sa výrobcovia propagovali aj na výstavách, kde ministerstvo expozíciu nemá. Teraz predkladáme dokument s názvom Stratégia rozvoja agrárneho sektora do roku 2030, ktorú sme vytvorili v rámci koalície, poľnohospodárskej verejnosti a akademickej obce. Celkovo bolo zapojených viac ako 50 inštitúcií. Chceme poľnohospodárom vyslať signál, pozrite sa, toto štát od vás chce a keď pôjdete týmto smerom, neotočíme sa vám chrbtom. Vytvárame marketingový fond, ale aj fond ťažko poistiteľných rizík. Ide o desiatky nástrojov, ktorými chceme eliminovať prepad cien komodít, alebo výkyvy počasia.

Spomenuli ste marketingový fond. Čo je to?

Propagácia českého poľnohospodárstva a potravinárstva. Je podobný ako vinársky fond, ktorý u nás funguje už roky. Vinári dajú korunu, ministerstvo dá korunu a tak sa riadi marketing. Úplne rovnako bude fungovať tento fond aj pre iné komodity.

S nemeckým ministrom pôdohospodárstva na výstave Grüne Woche 2016.

Riadenie rizík je dôležitou otázkou najmä v extrémoch počasia, ktoré tu zažívame. Aký je váš recept?

Nemáme ho ešte úplne prepracovaný. Poľnohospodár ale vloží podľa druhu plodiny a výmery určitú čiastku a druhú časť vloží aj štát.

Poľnohospodár bude vkladať prostriedky povinne?

Dobrovoľne. Z toho fondu bude na základe dopredu dohodnutých podmienok uskutočňované finančné plnenie. Pri krízovej situácii bude jasné, ako bude poľnohospodár odškodnený. Zároveň hovorím, že všetci poľnohospodári, ktorí nebudú vkladať prostriedky do spoločného fondu, nezískajú v prípade akejkoľvek udalosti ani korunu. Chcem nastaviť solidárne a vysokotransparentné prostredie. Potom je to už len na poľnohospodároch, či do toho pôjdu.

Administrovať to bude štát, nejaká ministerská organizácia, alebo využijete systém komerčného poistenia?

U nás je takzvaný Podporný, garančný, roľnícky a lesnícky fond (PGRLF). Ten už dnes platí časť nákladov na komerčné poistenie. Dokonca tento rok až 50 percent, konkrétne bolo vyčlenených 250 miliónov korún. Problém je ale v tom, že máte riziká, ktoré vám komerčná poisťovňa nikdy nepoistí. Napríklad sucho, dlhotrvajúci dážď v období žatvy a podobne. Na to bude tento fond určený a bude ho spravovať práve PGRLF. Budú to z nejakej časti peniaze poľnohospodárov a z nejakej časti peniaze ministerstva. Vieme, že keď vytvoríme určitý rozpočet, tak sa nám podarí eliminovať riziká vyplývajúce z biologického charakteru výroby.

Ste v kontakte so slovenským Ministerstvom pôdohospodárstva?

Vnímam pozitívne komunikáciu medzi našimi rezortmi. Neformálne som pozval vašich štátnych tajomníkov a generálnych riaditeľov sekcii do Kroměříža, kde sme si vymieňali informácie. Je to dôležité, aby sme niektoré témy dokázali presadiť spoločne.

Autor článku: Juraj Huba - poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: Minister pôdohospodárstva Marian Jurečka v expozícii Českej republiky na výstave Grüne Woche.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
37 Komentárov
Najlepšie hodnotené
Najnovšie Najstaršie
Inline Feedbacks
View all comments
agrisato
agrisato
20. január 2016 18:12

Pri čítaní článku mi stúpal tlak , a po prečítaní sa mi chce plakať…

Jožo
Jožo
20. január 2016 20:41

A my máme uja elektróna… hanba SPPK… Semančík nech ani nejde na verejnosť…..

Zeman
Zeman
20. január 2016 21:58

A čo má s osobou ministra spoločné SPPK. Pokiaľ viem tak ministra navrhuje strana/koalícia ktorá zostavuje vládu. Takže pán Jožo to bol výstrel nesprávnym SMEROM. Ja mám z článku úplne rovnaké pocity ako agrisato. Blíži sa 5. marec. Spomeňte si pred volebnou miestnosťou aj na tento rozhovor. Snáď aj my… Celý komentár »

Diana
Diana
21. január 2016 7:02

A ktora strana ponuka takeho cloveka? Co sme mali ministrov vsetko mimo fachu alebo komunisticki kolchoznici. Mozeme Cechom len ticho zavidiet. A paci sa mi ten objektivny pohlad na Babisa. Bez toho estebaka sa im agrorezort nezruti. Naopak cim skor sa ho zbavia, tym lepsie. Maju s nim len problemy.… Celý komentár »

agranik zHN
agranik zHN
21. január 2016 8:18

Môžme len zo slzami v očiach závidieť českému roľníkovi, že do čela rezortu si dali poľnohospodára. Prvý krát v dejinách Slovenska od roku 1918 ako vznikla Československá republika zasadol do kresla ne-poľnohospodár a potvrdilo sa pravidlo, že ak tam sedí akokoľvek dobrý manažér a nie je spätý s pôdou tak… Celý komentár »

SHR Vörös ml.
SHR Vörös ml.
21. január 2016 10:23

Potrebovali by sme aspoň takého objektívnrho ministra ako je pán Jurečka,ktorý má KVALITNÝ prístup k poľnohospodárstvu. SMER vyhrá voľby, Jahnátek zostane, budeme strašne radi, prehĺbia sa “kozmetické chybičky”.. a budeme oplakávať ďalšie 4 roky. Výborne SR…

Anonym
Anonym
21. január 2016 12:32

Ak Smer vyhrá voľby, mistrom bude Chovan zo SNS. A to nás nič dobré nečaká.

Ivan
Ivan
21. január 2016 13:12

A teraz otázočka? Tolerovala by česká komora za ministra nejakého profesorika od plastových rúr??? Osobne tomu neverím… takže de facto ma Jožo aj v niečom pravdu…

SHR Vörös ml.
SHR Vörös ml.
21. január 2016 17:41

Ak SMER vyhrá voľby, dôjde k tomu čo v Maďarsku, štátne pôdy, t.j. pôdy z SPF budú predané, štát z toho spraví zisk. Oligarchovia získajú opäť niekoľko desiatok tisíc hektárov pôdy, malý farmári ani nezakopnú a vláda čestne vyhlási, že spravila dobre. Zatiaľ žiadny politik nás neprekvapil s niečím výnimočným..… Celý komentár »

jm
jm
21. január 2016 23:09

Bez vetra sa ani list na strome nepohne. A tak nejak to funguje po desaťročia. Na slovensku sa od začiatku vytvorili dve skupiny a to veľký a blízky a tí ostatní. Nevytvorila sa súdržnosť polnohospodárov a to posilnilo zlodejov . Ak v skutočnosti nemal Smer odborníka vo svojích radoch mohol… Celý komentár »

Farmář z Čech
Farmář z Čech
22. január 2016 0:37

Pánové, nemáte nám co závidět. Jurečka je expert na vystupování v médiích a na velké řeči, ale skutek…. Jurečka je jen loutkou (nebo jak se říká – užitečný idiot) v rukou estébáka Bureše. Celé ministerstvo, dotační programy, prostě vše jde na ruku Agrofertu a dalším velkým firmám. Drobný, svobodný sedlák… Celý komentár »

RS
RS
22. január 2016 7:27

…ale budúcnosť a rozvoj poľnohospodárstva je vo veľkoplošných a veľkovýrobných podnikoch. To si uvedomujú aj na západe. Len treba byť provýrobne nastavený a tak musia byť nastavené aj podpory. Drobný sedliak (pri všetkej úcte) väčšinou len špekuluje ako načierno kúpiť, ako načierno predať a ako nič neodviesť… Drobné hospodárenie má… Celý komentár »

Farmář z Čech
Farmář z Čech
22. január 2016 9:31

Jasně vše bude velké. Velká pole, velké fabriky, velké obchody, vše bude vlastnit několik nadnárodních korporací a většina z nás bude jen součástí stáda ovcí co tam bude chodit dělat. Takovéhle stádo se mocným tohoto světa dobře ovládá. Mocní tohoto světa nechtějí drobné živnostníky a sedláky, ti všichni jsou moc… Celý komentár »

RS
RS
22. január 2016 12:48

Pán Brat z Čiech nepochopili ste ma. Ja som tiež sedliak resp. farmár a nepatrím do nijakej korporácie ani pod nijakú finančnú skupinu. Myslel som veľkovýrobu v súvislosti s jej rentabilitou tak aby si slabo zarábajúci spotrebiteľ mohol dovoliť kúpiť môj produkt v obchodnom reťazci za “pár centov”.

SHR Vörös ml.
SHR Vörös ml.
22. január 2016 13:23

Pán kolega RS, to je minimálna šanca na zakùpenie produktu a malovýrobcov, ako je väčšina roľníkov na SR. Veľkoobchody nechcú predávať naše výrobky, trh sa čím ďalej, tým viac prepadáva a malý farmár, ako ste správne napísali, ani nezakopne..