Zadajte hľadaný výraz

Európska únia Z domova

Intervenčná stratégia. Časť prvá: Ako sa zmenia priame platby?

Intervenčná stratégia. Časť prvá: Ako sa zmenia priame platby?
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

MPRV SR zverejnilo Intervenčnú stratégiu novej SPP na roky 2023 – 2027. Ide o pracovnú verziu, ktorá je v súčasnosti v pripomienkovom konaní. Intervenčná stratégia je časť Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Vychádzať musí zo SWOT analýzy a analýzy potrieb.

SWOT má poskytnúť rozhodovacím subjektom nezávislé zhodnotenie a na jej základe sa vypracujú potreby slovenského pôdohospodárstva a vidieka na roky 2023-2027. Na tieto potreby by mala reagovať Intervenčná stratégia, ktorá obsahuje návrh intervencií (politík), finančných alokácií a cieľových indikátorov, ktoré sa prostredníctvom týchto intervencií plánujú dosiahnuť. Cieľové indikátory musia byť kvantifikované t.j. stanovené číselne, čo mnohé v súčasnej verzii zatiaľ nie sú.

Zdroj: autori

Čo teda čaká slovenské poľnohospodárstvo podľa Intervenčnej stratégie?

Pozrieme sa na jednotlivé časti Intervenčnej stratégie, ktorých je 10. Deväť z nich sa venuje špecifickým cieľom, ktoré Strategické plány podľa EÚ majú napĺňať a desiaty je prierezový cieľ modernizácia slovenskej poľnohospodárskej politiky. V tomto článku sa venujeme prvému špecifickému cieľu, ktorý je zameraný na podporu príjmu fariem. 

Špecifickým cieľom 1 podľa návrhu Nariadenia Rady a EÚ je podporiť hospodársky udržateľný poľnohospodársky príjem a odolnosť poľnohospodárstva na celom území Únie v záujme zvýšenia potravinovej bezpečnosti. Nariadenie stanovuje, že na dosiahnutie špecifického cieľa 1 sa majú použiť nasledovné intervencie:
– základná podpora príjmu v záujme udržateľnosti, 
– komplementárna redistributívna podpora príjmu v záujme udržateľnosti, 
– intervencie na riešenie prírodných alebo iných prekážok súvisiacich s konkrétnou oblasťou,
– intervencie na riešenie znevýhodnenia súvisiaceho z určitých povinných požiadaviek
– podpora nástrojov na riadenie rizík. 
Ide o cieľ, na ktorý MPRV SR plánuje použiť 37% všetkých prostriedkov I. a II. piliera (55,1% prostriedkov I. piliera a 20% prostriedkov II. piliera).

Navrhované intervencie pre špecifický cieľ 1 na obdobie 2023 – 2027

Zdroj: MPRV SR, Poznámka: Mladým poľnohospodárom sa budeme venovať zvlášť, preto alokácia nie je v tabuľke uvedená

Základná platba/SAPS

Intervenčná stratégia plánuje použiť na odviazané platby na plochu, teda na základnú platbu, 1 041 mil. EUR. Na hektár to pri období rokov 2023-2027 predstavuje v priemere 112 EUR, keďže na Slovensku sa podpora aplikuje na 1,85 mil. ha poľnohospodárskej pôdy. Priemerná základná platba, ktorá sa doteraz volala SAPS, teda bude v priemere 112 EUR na ha. Pre porovnanie bola SAPS v rokoch 2015 – 2020  aj kvôli presunu z II. piliera do I. piliera v priemere 133 EUR/ha. V roku 2021 je SAPS plánovaná vo výške 117 EUR na ha.

Vývoj hektárovej podpory od roku 2015

Zdroj: PPA

Degresivita priamych platieb

Navrhovaná intervenčná stratégia uvažuje s degresivitou priamych platieb, čo znamená, že základná sadzba sa bude meniť. Najvyššia bude na prvé hektáre. Priame platby sa budú od sumy 60 tisíc EUR znižovať o 25%, od sumy 150 tisíc EUR o 35%, od sumy 250 tisíc o 55% a od sumy 450 tisíc EUR bude hektárová platba znížená o 85%. V praxi to bude znamenať na prvých 460 ha sadzbu 130 EUR/ha, na hektáre 461-1150 sadzbu 97,5 EUR/ha a najnižšia sadzba by bola na hektáre 3461 a viac vo výške 19,50 EUR/ha.  

Ako bude klesať hektárová sadzba v závislosti od počtu hektárov?

Zdroj: vlastné prepočty

Z intervenčnej stratégie nie je jasné, či sa limity budú viazať na priame platby bez alebo so zohľadnením osobných nákladov. Teda, či znižovanie o 25% začne od 60 000 EUR priamych platieb alebo až od 60 000 EUR priamych platieb plus osobné náklady. Intervenčná stratégia totiž v úvode uvádza zohľadnenie mzdových nákladov, avšak pri opise samotnej intervencie už mzdové náklady nespomína.  

Zaujímavým detailom je, či sa bude degresivita aplikovať na všetky priame platby, alebo len na niektoré. Európska komisia a EP navrhujú, aby sa degresivita a stropovanie aplikovalo na všetky platby okrem ekologických. Návrh Rady ministrov uvažuje, že degresivita a stropovanie budú aplikované len na základnú platbu. Intervenčná stratégia túto časť nešpecifikuje. My sme vychádzali z predpokladu, že degresivita sa v Intervenčnej stratégii použije len na základnú platbu.

Poľnoinfo.sk vám prinieslo len časť článku. Zvyšok si môžete prečítať na webovom portáli agropolitika.sk – https://www.agropolitika.sk/archiv/2020/news_intervencna-strategia-cast-prva-ako-sa-zmenia-priame-platby/

Autor článku: Ján Pokrivčák, Marián Tóth
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

Odber nových článkov na e-mail

Máte záujem stať sa pravidelným odoberateľom článkov z portálu poľnoinfo.sk? 1523 čitateľov od nás dostáva čerstvé informácie priamo na email každé ráno. Nečakajte a pridajte sa k nim aj vy.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments