Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa MPRV SR Z domova

Geoinformatici sa s vedením ministerstva dohodli

Geoinformatici sa s vedením ministerstva dohodli
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Ohrozenie tohtoročnej kampane na priame platby, ktoré viselo na vlásku z dôvodu presunu geoinformatikov z ministerstva pôdohospodárstva na Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) je zdá sa nateraz zažehnané. Z 30 zamestnancov už dohody o ukončení pracovného pomeru a nástupe na nové miesto podpísalo podľa tlačového odboru agrorezortu 27 geoinformatikov.

Kritická situácia a petícia zamestnancov, ktorá mohla ohroziť odštartovanie kampane na priame platby 2021 a poľnoinfo.sk o nej informovalo ako prvé, skončilo vzájomnou dohodou.

S prestupom na NPPC súhlasili a dohody už podpísali takmer všetci zamestnanci odboru. Z aktuálnych zamestnancov odboru zatiaľ (ku dňu 17. 2. 2021) dohody nepodpísali traja zamestnanci. Ministerstvo s nimi ešte rokuje,“ uviedol pre poľnoinfo.sk tlačový odbor Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR).

O päť minút 12

Prečo ide o tak dôležitý krok? Pre laika opísané niekoľkými slovami – pracovníci odboru odboru geoinformačných systémov poľnohospodárskych pozemkov zabezpečujú kontroly a technické zabezpečenie systémov, ktoré vyžaduje pre vyplatenie poľnohospodárskych podpôr od každého členského štátu Európska komisia. Sú to povinnosti, ktoré vyplývajú z európskej legislatívy a bez nich členský štát nedostane žiadne európske financie pre svojich farmárov.

Neaktuálny alebo nesprávne aktualizovaný LPIS môže mať vážne následky na vyplácanie priamych podpôr. Nefunkčné GSAA, ktoré zabezpečuje spomínaný odbor by mohlo spôsobiť zastavenie administrácie priamych podpôr. Ak by nesúhlasili s presunom a odišli by z ministerstva, nebolo by možné spustiť tohtoročnú kampaň a PPA by prišla o akreditáciu.

Ťažké rokovania

Viaceré zdroje priamo z prostredia ministerstva informovali poľnoinfo.sk o náročných rokovaniach so zamestnancami odboru geoinformatiky. Podľa nich malo dochádzať počas rokovaní v posledných dňoch k značnému nátlaku na zamestnancov, aby s presunom súhlasili.

Ministerstvo však takéto informácie popiera.

Informácie o nátlaku nie sú pravdivé. MPRV SR si uvedomuje, že prechod zo štátnozamestnaneckého pomeru do verejnej služby zamestnancov nepotešil. Zamestnanci budú mať po presune na NPPC zabezpečené rovnaké personálne a materiálno-technické zabezpečenie ako na MPRV SR vrátane zachovania mzdového štandardu tak, aby vzniknutá situácia negatívne nezasiahla do výkonu ich činnosti,“ uviedol tlačový odbor agrorezortu.

Čo s uvoľnenými miestami?

So zotrvaním geoinformatikov bude zachovaná kontinuita správy nevyhnutných informačných systémov na administráciu priamych platieb. Na čo však využije agrorezort 30 voľných miest ministerstvo neodpovedalo s tým, že o tom ešte nebolo rozhodnuté.

Môže dôjsť napríklad aj k posilneniu oddelenia rezortného vzdelávania, vedy a výskumu a múzejníctva, ktoré vzniklo len minulý rok. Prínosy, či výstupy tohto novozriadeného oddelenia s piatimi zamestnancami zatiaľ nie sú známe.

Na posilnenie personálnych kapacít však už naliehavo čaká Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), ktorej to odporúča v schválenom Akčnom pláne pre podmienečnú 12-mesačnú akreditáciu aj Európska komisia. Zdôvodňuje to tým, aby PPA dokázala efektívnejšie a bezpečnejšie administrovať finančné prostriedky Európskej únie.

Autor článku: Svätopluk M. Žári
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments