Zadajte hľadaný výraz

Z ekonomiky Živočíšna výroba

EÚ by mala urýchlene riešiť kritickú situáciu v produkcii mlieka

EÚ by mala urýchlene riešiť kritickú situáciu v produkcii mlieka
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Bratislava 4. marca (TASR) – Produkcia surového kravského mlieka predstavuje jednu z kľúčových súčastí živočíšnej výroby a jej zrútenie by negatívne ovplyvnilo štruktúru slovenského agrárneho sektora. Preto riešenie problémov v mliečnom sektore a vyrovnanie agrárnych podpôr v celej Európskej únii (EÚ) považuje v súčasnom krízovom období za mimoriadne dôležité Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK).

Podľa slov predsedu SPPK Milana Semančíka nemožno dopustiť jeho nerovnovážny vývoj, pretože hroziace deformácie by sa len veľmi ťažko odstraňovali. Na druhej strane nikto nemôže od roľníkov dlhodobo požadovať, aby im nákupná cena mlieka pokrývala sotva 60 % nákladov, či dokonca ešte menej.

Podľa neho však východiská nemožno hľadať iba na národnej úrovni, pretože presahujú hranice Slovenskej republiky, ale EÚ by smerom k členským krajinám mala vyslať jasné signály v podobe zlepšenia intervenčných nástrojov a mechanizmov. Tieto by mali prispieť k odčerpaniu prebytkov z trhu za ceny, odvíjajúce sa od objektívnych výrobných nákladov. Spoločná poľnohospodárska politika by mala v krízovom období stabilizovať vnútorný trh aj účinnejšou stimuláciou vývozov do tretích krajín, aby sa zhodnocovanie prebytkov na spoločnom trhu nestávalo predmetom konfrontácie jednotlivých členských krajín, na ktorú doplácajú ekonomicky slabšie štáty a ich poľnohospodári.

Svetový trh s potravinami sa stal veľmi nestály. Ak sa má zachovať potravinová bezpečnosť a dodávky potravín vysokej kvality, pri zabezpečení trvalej udržateľnosti v Európe, podľa názoru SPPK politici musia okamžite prijať opatrenia, ktoré pomôžu predísť najextrémnejším výkyvom a zabezpečia, že sa využijú zostávajúce nástroje riadenia trhu. Európska komisia by mala podstatne zvýšiť svoje úsilie smerom k odstráneniu nerovnováhy síl v potravinovom reťazci. Pre jej základný článok – poľnohospodársku prvovýrobu – to okrem iného znamená zrovnoprávnenie podnikateľského prostredia formou vyrovnania agrárnych podpôr vo všetkých členských krajinách EÚ už v budúcom roku.

Ako predseda SPPK ďalej konštatoval, slovenskí poľnohospodári i roľníci v ďalších nových členských štátoch nemôžu čakať až do roku 2013, kedy by prvý raz mali dostať priame platby vo výške 100 % starých členských krajín zo spoločného rozpočtu EÚ. Až dovtedy majú byť podľa momentálne platných pravidiel odkázaní na súbeh úniových prostriedkov a národných rozpočtov, čo v čase hospodárskej a finančnej krízy ohrozuje ich vyplácanie v plnom rozsahu. Okrem toho bude podľa SPPK potrebné odstrániť aj diskriminačný historický princíp pre ich výpočet, podľa ktorého napr. aj po 100-% vyrovnaní priamych platieb by výška podpôr na hektár pôdy v SR dosiahla iba 83 % priemeru starých členských štátov a necelých 90 % priemeru celého spoločenstva.

Stanovisko TASR poskytol hovorca SPPK Stanislav Nemec.

Autor článku: TASR
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments