Zadajte hľadaný výraz

Ekologické poľnohospodárstvo Z domova

Čas na prihlásenie biotopov sa kráti

Čas na prihlásenie biotopov sa kráti
insert_photolesoprojekt.sk

V nedeľnej relácii Rádia Regina, bol hosťom aj Rudolf Trebatický, riaditeľ Odboru environmentálnych činností na Ministerstve pôdohospodárstva. Hlavnou témou relácie, ktorú nájdete aj v archíve Slovenského rozhlasu, bolo hospodárenie v chránených oblastiach a možnosti podpory z Osi 2 Programu rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013.

Na Slovensku je 382 chránených území európskeho významu a 38 vtáčích území.

„K dnešnému dátumu je vyhláškami Ministerstva životného prostredia vyhlásených 21 vtáčích území, 382 chránených území európskeho významu je schválených rozhodnutím EK“ povedal Rudolf Trebatický

Ten ďalej uviedol, že vtáčie územia na Slovensku zaberajú približne 300 tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy a území európskeho významu je približne 42 tisíc hektárov.
Percentuálne zastúpenie výmery tejto pôdy je v porovnaní s ostatnými štátmi Európskej únie naozaj vysoké.

Zlepšenie životného prostredia a krajiny je aj názov Osi 2 PRV 2007 – 2013. Na opatrenia v rámci tejto Osi je vyčlenených najviac prostriedkov. Je to takmer polovica všetkých zdrojov z PRV 2007 – 2013. Najväčší balík smeruje do opatrenia podporujúceho znevýhodnené oblasti (26 % z celého programu).

Prehľad podporovaných opatrení Osi :
– Platby za znevýhodnené prírodné podmienky v horských a ostatných znevýhodnených oblastiach.
– Platby v rámci sústavy Natura 2000 na poľnohospodárskej pôde
– Agroenvironmentálne platby
– Platby za životné podmienky zvierat
– Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy
– Platby v rámci sústavy NATURA 2000 na lesnej pôde
– Lesnícko-environmentálne platby
– Obnova potenciálu lesného hospodárstva

Ako povedal R. Trebatický, v súčasnosti okrem nových žiadostí dobiehajú ešte podpory viacročných záväzkov z predchádzajúceho programovacieho obdobia. Vtedy požiadalo o agroenvironmentálne platby 763 subjektov.
Poslucháčka z Kokavy nad Rimavicou poberá priame platby na plochu a platby na znevýhodnené oblasti. Myslí si, že na svojom hospodárstve o výmere 120 hektárov má aj chránené biotopy. Zaujímala sa, kde by mohla požiadať o podporu.

„Novožiadatelia, ktorí predpokladali, že majú na svojom území vzácne biotopy, môžu požiadať príslušnú zložku štátnej ochrany prírody, do 28. februára o to, aby im zakategorizovali, respektíve odmietli tie lúky, o ktorých si oni myslia, že sú vzácnymi biotopmi.“ odpovedal na otázku R. Trebatický.

V predchádzajúcom programovacom období boli biotopy trávnych porastov rozdelené do štyroch oblastí. V podpore bolo viac ako 100 tisíc hektárov vzácnych biotopov trávnych porastov. Z predpokladov vyplýva, že na Slovensku je približne 160 tisíc hektárov týchto biotopov.

„V novom programovacom období, pri schvaľovaní programu ochranári presadili novú kategorizáciu biotopov. Kategórií je v súčasnosti sedem,“ povedal Rudolf Trebatický.

Poznámka: Rudolf Trebatický v relácii odpovedal, že podať žiadosti o prihlásenie vzácnych biotopov je len do 14. februára. Pri autorizácii článku túto chybu napravil. Termín o požiadanie uznania vzácnych biotopov je do 28. februára.

Autor článku: podľa relácie Farmárova nedeľa spracoval Juraj Huba - poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: lesoprojekt.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments