Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa Z domova Živočíšna výroba

Ako budú fungovať podpory na služby kafilérie?

Ako budú fungovať podpory na služby kafilérie?
insert_photoTASR

Štát sa po rokoch rozhodol opäť dotovať služby kafilérie. Na likvidáciu kadáverov prispeje celkovo sumou 2 milióny eur. Z radov chovateľov sa ozývajú otázky, ako bude celý systém fungovať.

SPPK: Potrebujeme takéto opatrenie

„Ide o subvencovanú štátnu pomoc, teda o nepriamu dotáciu cez prevádzkovateľa zariadenia na odstraňovanie a likvidáciu živočíšnych vedľajších produktov,“ vysvetlil Daniel Hrežík z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Žiadateľom v rámci výzvy teda nie je jednotlivý chovateľ, ale kafiléria. Tá je na Slovensku len jedna – v Mojšovej Lúčke pri Žiline.

„Toto bude jediný žiadateľ v tejto výzve a prax nám ukáže, ako to presne bude fungovať. Potrebujeme takéto opatrenie a aj my poľnohospodári sa sním budeme musieť naučiť pracovať,“ dodal Emil Macho z SPPK.

Podobný systém podpory funguje pri kontrole úžitkovosti

Kafiléria by mala žiadosť o podporu podať do začiatku marca Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Tá žiadosť skontroluje, vyhodnotí a rozhodne o poskytnutí dotácie.

„Následne kafiléria ako poskytovateľ služby použije poskytnutú dotáciu na úhradu nákladov spojených s vykonávaním služby priebežne na základe písomnej žiadosti na príslušný kalendárny rok od príjemcu pomoci, ktorý uzavrel s poskytovateľom služby zmluvu o poskytnutí pomoci formou zabezpečenia vecného plnenia prostredníctvom subvencovanej služby na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat,“ uvádza Daniel Hrežík.

Podobný spôsob funguje aj pri iných schémach štátnej pomoci, napríklad pri kontrole úžitkovosti alebo plemenných knihách.

Ceny by mali klesnúť z 300 na 30

Kafiléria by mala na svojom webovom sídle výzvu pre chovateľov zverejniť po odklepnutí dotácie zo strany PPA.

„Po dotácii bude zo strany štátu uhrádzaných do 100 percent na prepravu alebo odvoz a odstránenie kadáveru a do 75 percent zo spracovateľských nákladov. Pri nákazách to bude 100 percent pri oboch zložkách ceny,“ vysvetlila Alexandra Krajčíová Orčíková, konateľka kafilérie.

Tak ako poľnohospodári, tak aj predstavitelia kafilérie považujú nové opatrenie za potrebné. Je totiž bežné aj v iných krajinách Európskej únie. Kafiléria vlani ceny na likvidáciu kadáverov zvyšovala, respektíve dorovnávala tak, aby boli pre všetkých chovateľov rovnaké. Išlo podľa nej o zreálnenie cien a ich posunutie na úroveň okolitých štátov.

„Dotácie budú pre chovateľov znamenať zníženie ceny. Dá sa predpokladať, že po novom by cena mohla byť asi 30 eur na tonu, doteraz to bolo asi 300 eur na tonu. Pre nás dotácie budú znamenať možno aj trochu viac práce, keďže sa zvieratá nebudú zakopávať. Bude to pre nás znamenať aj vyriešenie problémov s pohľadávkami, ktoré sú pre nás nedobytné. Veľa firiem v poľnohospodárstve krachuje alebo sa likviduje a nám tieto pohľadávky zostávajú neuhradené. Takže pre nás to bude mať aj takýto plusový prínos. Na druhej strane to bude aj viac administratívnej práce,“ dodala Orčíková.

Uvidia, či suma 2 milióny eur stačí

Do praxe by opatrenie malo podľa predpokladov vstúpiť zrejme v apríli.

„Je dôležité, že toto opatrenie prichádza vo februári, pretože to znamená, že ho po väčšinu roka budeme vedieť čerpať. Na konci roka alebo začiatkom budúceho roka opatrenie vyhodnotíme a zvážime, či postačuje čiastka 2 milióny eur, alebo je potrebných možno o 1-2 milióny viac. Čo je ale v tejto súvislosti potrebné povedať je to,  aby tieto opatrenia, ktoré pomaly prichádzajú, či už je to zelená nafta, poistenie, podpora potravinárskeho priemyslu alebo aj podpory na likvidáciu kadáverov sa po akomkoľvek spoločenskom vývoji nerušili. Aby boli stabilné a aby poľnohospodári mali istotu, že takýmto spôsobom im štát pomáha,“ uzavrel Emil Macho.

Autor článku: Ivana Kaliská
Zdroj obrázku: TASR

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments