Zadajte hľadaný výraz

Z domova Zaujímavosti

Agrokomplex 2023: Rezortné ocenenia a ceny výstavy

Agrokomplex 2023: Rezortné ocenenia a ceny výstavy
insert_photoMPRV SR

Minister Jozef Bíreš udelil vo štvrtok  27 rezortných vyznamenaní, 5 špeciálnych cien ministra a spolu s NÁRODNÝM VÝSTAVISKOM agrokomplex, š. p. udelil 8 ocenení Zlatý kosák vystavovateľom v dvoch kategóriách.

REZORTNÉ VYZNAMENANIA:

·       BRONZOVÁ MEDAILA

Pavol Purgat

za dlhoročnú prácu a vynikajúce výsledky v chove oviec plemena cigája v PD Žemberovce

Ing. Jana Vargová, PhD.

za dlhoročnú aktívnu prácu v poľnohospodárstve so zameraním na rastlinnú výrobu

Ing. Lillian Šánerová

za dlhodobé aktívne pôsobenie v rezorte so zameraním na financie a rozpočet

Ing. Viera Königová

za výnimočný prínos v sektore pôdohospodárstva v oblasti realizácie platieb

Ing. Slavomír Moravčík

za dlhoročnú aktívnu prácu a rozvoj potravinárstva

Ing. František Tóth, PhD.

za dlhoročné pôsobenie v rezorte a spájanie poľnohospodárskej výroby s výskumom a pokusníctvom

Ing. Daniel Hajdučík

za celoživotnú prácu v poľnohospodárstve a pri príležitosti životného jubilea

Ing. Martin Rovaš, PhD.

za aktívnu prácu v oblasti poskytovania priamych podpôr v poľnohospodárstve a šírenie osvety

Ing. Soňa Majthényiová

za dlhodobé aktívne pôsobenie v Slovenskom zväze pekárov, cukrárov a cestovinárov a presadzovanie záujmov slovenských pekárov

Ing. Helena Lettrichová

za dlhoročnú reprezentáciu a zastupovanie Slovenskej republiky na pôde Európskej komisie

Ing. Alexander Korcsmaros

za celoživotnú snahu o rozvoj poľnohospodárstva na Slovensku a dosahovanie dobrých hospodárskych výsledkov v Poľnohospodárskom výrobno-obchodnom družstve Mokrance

Ing. Margita Štefániková

za aktívne zastupovanie slovenských prvovýrobcov mlieka v odborných skupinách a poradných orgánoch na národnej a európskej úrovni

·       STRIEBORNÁ MEDAILA

Ing. Zuzana Nouzovská

za dlhoročnú aktívnu a obetavú prácu v rezorte pôdohospodárstva a odborný prínos v oblasti potravinárstva

·       ZLATÁ MEDAILA

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

za celoživotné zásluhy v poľnohospodárskom vzdelávaní a výskume v oblasti mechanizácie

MVDr. Jozef Pokorný

za dlhoročné úspešné vedenie Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov a aktívnu publikačnú činnosť v oblasti veterinárneho lekárstva

prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.

za celoživotné zásluhy v poľnohospodárskom vzdelávaní so zameraním na chov ošípaných a pôdohospodársky výskum

Ing. Beáta Brezinová

za dlhoročnú aktívnu prácu v oblasti šľachtiteľstva a za spoluautorstvo na vyšľachtení odrôd maku siateho a pšenice ozimnej

Ing. Ján Vajs

IN MEMORIAM

za celoživotný prínos v oblasti agropotravinárstva a zanietenú prácu venovanú zlepšeniu pracovných podmienok a života poľnohospodárov

MVDr. Ladislav Stodola

za celoživotnú prácu v oblasti veterinárnej medicíny a za rozvoj Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky

MVDr. Jozef Blecha

za celoživotnú úspešnú a aktívnu prácu v oblasti veterinárnej hygieny a rozvoj veterinárnej medicíny

Ing. Boris Hrdlička

za celoživotnú a úspešnú prácu v rezorte pôdohospodárstva

Ing. Vojtech Gottschall

za celoživotné aktívne pôsobenie v oblasti pekárenstva a úspešné vedenie Cechu pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska

Ing. Štefan Papp

za celoživotné zásluhy v oblasti poľnohospodárskej výroby

·       CENA MINISTRA

prof. RNDr. Milan Margetín, PhD.

za celoživotné zásluhy v oblasti rozvoja ovčiarstva na Slovensku

Ing. Helena Patasiová

za dlhoročnú aktívnu a úspešnú prácu v poľnohospodárskej samospráve

JUDr. Jaroslav Puškáč

za celoživotný prínos a zásluhy v oblasti usporiadania pozemkového vlastníctva so zameraním na legislatívu a jej aplikáciu v praxi

Ing. Samuel Michálek

za dlhoročnú prácu v oblasti pôdohospodárstva, propagáciu a rozvoj ovocinárstva na Slovensku

ŠPECIÁLNA CENA MINISTRA:

Mgr. Marko Urdzik

V KATEGÓRII – „CHARITA“ za významný prínos k rozvoju spoločenskej zodpovednosti

Katarína Kacvinská

V KATEGÓRII – „POTRAVINÁR“ za významný prínos k rozvoju a propagácii poľnohospodárstva

Ing. Ján Paciga, PhD.

V KATEGÓRII – „POĽNOHOSPODÁR“ za významný prínos k rozvoju a propagácii poľnohospodárstva

prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.

V KATEGÓRII – „AKADEMIK“ za významný prínos k rozvoju a propagácii poľnohospodárstva

Mgr. Peter Bielik

V KATEGÓRII – „NOVINÁR“ za významný prínos k rozvoju a propagácii poľnohospodárstva

ZLATÝ KOSÁK:

Veda a výskum

·       Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Riadiaci systém autonómneho mobilného robota: autonómny systém riadenia mobilného robota

·       Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Technika pre vinohradníctvo a vinárstvo: vysokoškolská učebnica techniky pre vinohradníctvo a vinárstvo

·       UAVIS s.r.o., Trnava                                                                           

AGRO.MAPSFY.COM (mapový portál): mapový portál „AGRO.MASFY.COM“ pre digitalizáciu, správu a vizualizáciu máp

·       ekolive s.r.o., Košice

ekofertile® plant: biostimulant „ekofertile® plant“ produkoaný procesom eko-biolúhovania

Rastlinná výroba a mechanizácia

  • EMATECH, s. r. o., Radošina

Merlo eWorker 25.5: prvý plne elektricky poháňaný manipulátor s pohonom 4 kolies

  • AGRALL s.r.o., Bajč

Traktor CLAAS AXION 960 Terra Trac: traktor s polopásovou koncepciou, má lepšiu trakciu pri nižšom utužení pôdy

  • Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky

Slovenská odroda pšenice letnej – PS DENIM: pšenica letná, formy ozimnej PS DENIM, je to prvá slovenská odroda letnej pšenice s modrastou farbou zrna a veľmi vysokým obsahom zdraviu prospešných antokyánov

  • ZORA – MIMEX servis, s.r.o., Brzotín                                           

Zametací stroj PRONAR ZMC 2.0: traktor s hydraulickým vysokým výsypom

Autor článku: MPRV SR
Zdroj obrázku: MPRV SR

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments