Zadajte hľadaný výraz

Ceny komodít Z ekonomiky

Agrokomodity a makroekonomický vývoj v EÚ

Agrokomodity a makroekonomický vývoj v EÚ
insert_phototlačový odbor EK

Celkové zhrnutie krátkodobého výhľadu na trhoch Európskej únie v sektore plodín na ornej pôde, mlieka a mäsa pre rok 2016.

V sektore mlieka, aj napriek nízkym cenám, to vyzerá na ďalšie zvýšenie produkcie EÚ v r.2015 a pravdepodobne aj v r.2016. V roku 2015 budú dodávky mlieka vyššie asi o 1% oproti predošlému roku, a to aj napriek tomu, že výroba mlieka v roku 2015 poklesla v dvoch najvýznamnejších producentských krajinách EÚ – v Nemecku a Francúzsku. Viac mlieka sa spracúva na sušené odtučnené mlieko (SMP) a maslo (pre verejné skladovanie), najmä kvôli dopytu (doma aj v zahraničí), cenovej konkurencieschopnosti a skladovacím možnostiam. Očakáva sa aj nárast výroby syra. Ceny mliečnych komodít sa teraz zastabilizovali, ale v krátkej dobe sa očakáva ich ďalší pokles.

Produkcia obilnín v r.2015/16 sa opäť odhaduje na úrovni nad 300 mil. ton. Po suchom a horúcom lete je nadpriemerná najmä produkcia pšenice, ale naopak kukurica prepadla. Keďže celosvetovo boli úrody dobré a svetové ceny sú relatívne nízke, vývoz z EÚ bude zrejme nižší ako v r.2014/15.

Značný pokles vo výrobe bieleho cukru v EÚ a predpokladaná korekcia v bilancii na svetovom trhu v r.2015/16 by mala umožniť zvýšenie ceny európskeho bieleho cukru. To by malo prispieť k stabilizácii situácie na trhu s cukrom v EÚ v r.2015/16.

Očakáva sa pokračujúci nárast produkcie bravčového mäsa v r.2015, napriek nízkym cenám. Avšak už dnes sú pozorovateľné prvé znaky poklesu v reprodukčných stádach ošípaných. Výroba hydinového mäsa pokračuje v stabilnom raste. Dobré vývozy mäsa aj živého hovädzieho dobytka do Turecka priniesli uvoľnenie na trhu EÚ s hovädzím, kde rastie ponuka aj vďaka vývoju v stádach s mliečnou produkciou. Rastúce možnosti rozvoja produkcie mäsa na trhu EÚ sa ponúkajú vďaka rastúcej spotrebe mäsa o 2% na osobu, po silnej obnove trhu od r.2014.

Po prudkom poklese ceny surovej ropy koncom minulého roka sa priemerná cena v r.2015 pohybuje okolo 53 USD/bbl. (takmer 50% ceny r.2014). Tento vývoj je spôsobený vyššou ponukou ako spotrebou. Zatiaľ čo v minulosti krajiny OPECu produkciu primerane znížili, aby udržali cenu, teraz takéto rozhodnutie neprijali. Navyše sa objavili ďalšie dodávky ropy pochádzajúcej z USA. Takže sa ani v r.2016 neočakáva výraznejší nárast ceny ropy a pravdepodobne zostane na priemernej hodnote 55 USD/bbl.

Hlavným dôsledkom toho je pokles platieb za energie pre spotrebiteľov, čo by mohlo podporiť rast spotreby, vrátane potravín. Na druhej strane príjmy vyvážajúcich krajín, závislých najmä na ropnej ekonomike, klesajú a znižujú tak aj ich možnosti na nákup spracovaných produktov, ako napr. sušené mlieko pre Alžírsko.

Podobne ako ceny ropy, klesajú aj ceny potravín. V septembri 2015 bol podľa FAO Potravinový cenový index na hodnote 156 bodov. To je 26% pod vlaňajšou úrovňou a iba 9% nad zaznamenanou najnižšou úrovňou (február 2009). Pokles cien oproti r.2014 je najvýraznejší u mliečnych produktov (-43%), cukru (-37%) a rastlinných olejov (-31%). Pokles ceny u obilnín je menej výrazný (-25%), napriek druhému po sebe nasledujúcemu úrodnému roku. Najmenší pokles zaznamenali ceny mäsa (-11%).

Po prepade kurzu USD/EUR na hodnotu 1,05 v marci 2015, začalo euro opäť pomaly silnieť voči americkému doláru, až na konci septembra dosiahlo úroveň 1,12 USD/EUR. S priemerom 1,10 USD/EUR v r.2015 je tak euro o 17% pod úrovňou predošlého roku. Odhady na rok 2016 predpokladajú, že európska mena zostane relatívne stabilná na hodnote 1,11 USD/EUR. Avšak, je tu veľká neistota a ďalší pokles eura by mohol ovplyvniť konkurencieschopnosť EÚ na svetových trhoch. Navyše aj ďalší kľúčoví obchodní partneri Európskej únie sú znepokojení poklesom kurzu euro voči americkému doláru. Okrem toho očakávané ďalšie posilňovanie brazílskeho realu voči americkému doláru (+30%) posilňuje konkurencieschopnosť vývozov z Brazílie voči EÚ a pomôže to zvýšiť ceny tamojších producentov a ďalej zvyšovať produkciu.

Rast svetovej ekonomiky by mal byť stabilný, na úrovni 2,6% v r.2015 a 3,0% v r.2016, čo je mierne pod odhadom, kvôli očakávanému nižšiemu nárastu v Číne (prvý raz pod rastom HDP v Indii). Hospodárstvo Európskej únie by mohlo rásť o 2% p.a. vďaka masívnemu domácemu dopytu. V USA sa rast ekonomiky odhaduje na 2,5% v r.2015 a 2,8% v r. 2016. Vyššie príjmy tu stimulujú domáci dopyt a to otvára možnosti pre vyššie dovozy z EÚ (najmä pre niektoré poľnohospodárske produkty, ako je hovädzie mäso a mliečne výrobky).

Toto však neplatí pre Južnú Ameriku, Rusko a Ukrajinu. Napriek miernemu nárastu HDP v Argentíne (+0,3%) v r.2015, hospodárska kríza v Brazílii sa prehlbuje a reálny HDP by mohol poklesnúť o 2,7% v r.2015, s pokračovaním o 0,7% v r.2016. To ovplyvňuje ich domácu spotrebu a mohlo by zvýšiť vývozy, aj vďaka ich mene. Naďalej pokračujúce napätie medzi Ruskom a Ukrajinou vedie ekonomický rozvoj a menu smerom dolu. V Rusku by mohlo HDP poklesnúť o 4% v Rusku a o 11% na Ukrajine v r.2015 a v r.2016 by mohlo ešte poklesnúť o 1%, resp. 4%. Po prudkom oslabení voči americkému doláru (o takmer 40%) v r.2015, by sa ruský rubeľ mohol v r.2016 stabilizovať. Napriek tomu nemožno očakávať, že by sa zahraničný obchod Ruska mohol vrátiť na predošlú úroveň, aj keby sa hneď odstránili všetky obchodné prekážky.

Zdroj: Európska Komisia (Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo), správa k 15.9. 2015.

Autor článku: pre poľnoinfo.sk spracoval - L. D. -
Zdroj obrázku: tlačový odbor EK

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments