Zadajte hľadaný výraz

Legislatíva Z domova

Ďalšie zmeny v nájmoch pôdy?

chat_bubbleKomentáre: 19 visibilityZobrazenia: 2749

Len v máji 2018 vstúpila do platnosti novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, už po pár mesiacoch sa pripravujú ďalšie zmeny. Zákon chcú novelizovať poslanci za Most-Híd a SNS. Do parlamentu plánujú predložiť návrh zmien, ktorých potreba vyplýva zo samotnej praxe .

„Účelom poslaneckého návrhu je uľahčiť prístup menším farmárom, ktorí sú vlastníkmi poľnohospodárskych pozemkov k pozemkom, a to v prípade, ak sa stali vlastníkmi pozemkov prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva, za ktoré bol vyčlenený náhradný pozemok, avšak rozhodnutie pôvodného vlastníka, ktorým bol vyčlenený náhradný pozemok  stratilo platnosť,“ uvádzajú navrhovatelia v dôvodovej aj predkladacej správe.

V praxi totiž dochádza k problémom. Poľnohospodári, ktorí napríklad zdedili alebo získali do vlastníctva pozemok, za ktorí bol vyčlenený náhradný pozemok, na ktorom mohli hospodáriť, stratili po prechode vlastníckeho práva platnosť rozhodnutia o ich užívaní. Návrh zákona reaguje na tieto problémy a má za cieľ ich odstrániť.

„Návrh zákona je reakciou na požiadavky praxe tak, aby náhradné pozemky užívané aj po strate platnosti rozhodnutia o vyčlenení náhradných pozemkov z dôvodu prechodu alebo prevodu pôvodného pozemku boli užívané na základe právneho titulu, ktorým bude nové rozhodnutie okresného úradu, pozemkového a lesného odboru,“ uvádzajú predkladatelia.
Samotní mladí farmári zmeny v zákone považujú za potrebné.

„Je pravda, že v otázke pôdy je dlhodobo neporiadok a legislatívci sa ho snažia vyriešiť, avšak treba počúvať obe strany – stranu farmárov aj stranu vlastníkov pôdy. Zákon 504 bol novelizovaný niekoľkokrát, tento rok je to druhýkrát, čo sa otvára. Je potrebná široká diskusia ohľadom tohto zákona, pretože je to podľa mňa najdôležitejší zákon, ktorý hovorí o tom, ako sa môžu dostať mladí k pôde, ako si môžu stabilizovať pôdu aj tí starší a väčší farmári, avšak vždy to musí hrať v symbióze. Zákon 504 bol dlhodobo nevyvážený voči vlastníkom pôdy a voči začínajúcim farmárom, pretože len garantoval nerušené hospodárenie farmárov, ktorí tu historicky boli. Vidíme, že niektorí vlastníci sa rozhodnú, aby na pôde hospodáril niekto iný, avšak je veľmi ťažko, aby pôdu mohli vyčleniť niekomu inému,“ uviedol predseda Združenia mladých farmárov Milan Jurky.

Združenie návrh novely aj pripomienkovalo vo viacerých bodoch. Pri dlhodobých zmluvných vzťahoch žiadajú výpovednú lehotu na jeden rok, namiesto súčasných 5 rokov. Taktiež chcú, aby maximálna dĺžka nájmu bola stanovená na 10 rokov, namiesto súčasných 15. To je podľa združenia pridlhý čas predstavujúci takmer celú jednu generáciu, počas ktorého sa mladí, resp. začínajúci farmár nevedia dostať k pôde.

„Zásadne odmietame terajšiu úpravu, pri ktorej vlastník nemôže svojmu susedovi – farmárovi prenajať pôdu po skončení nájmu za vyššiu cenu, ale ju musí prenajať doterajšiemu nájomcovi za Okresným úradom určené tzv. „obvyklé nájomné“. V demokratickej spoločnosti vlastník môže prenajať svoju vec tomu, kto mu dá vyššie nájomné. Tak prečo by to nemalo platiť aj na Slovensku! Navrhujeme ponechať právo prednostného nájmu doterajšieho nájomcu, ale nie na úkor regulácie nájomného, lebo to znižuje možnosť malých a začínajúcich farmárov dostať sa k pôde a súťažiť o ňu v zdravých konkurenčných podmienkach s ostatnými nájomcami,“ uvádza v pripomienkach Združenie mladých farmárov.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora žiada novelou zakotviť maximálnu výmeru podnájomných pozemkov. Nájomca, resp. pôvodný užívateľ, by podľa komory mal vyčleniť na podnájom najviac 10 percent z užívanej pôdy, pokiaľ sa nevenuje citlivým sektorom. Pokiaľ ich má, do podnájomných vzťahov by mohol vyčleniť od 2,5 do 5 percent užívanej pôdy.

„Určite by pomohlo, keby bolo určené, koľko maximálne môže pôvodný poľnohospodár zo svojej doterajšej užívanej pôdy vymerať do podnájmu žiadateľom. A to či už za rok, alebo za dlhšie časové obdobie. Pre niektorých poľnohospodárov, najmä s citlivými sektormi ako je živočíšna výroba a špeciálna rastlinná výroba, by dôsledky väčšieho množstva podnájmu v krátkej dobe mohli znamenať existenčné problémy. Je nevyhnutné zabezpečiť postupný prechod, aby sa zabránilo destabilizácii fungujúcich a zamestnávajúcich podnikov a predišlo špekulatívnym nákupom a obhospodarovaniu pôdy. Predpokladáme, že pre potreby malých záujemcov o obhospodarovanie pôdy by mali byť navrhované percentá z výmery dostačujúce,“ uvádza SPPK.

Komora tiež žiada ustanoviť najmenšiu možnú výmeru podnájomného pozemku na 1 hektár, aby nedochádzalo k prílišnému drobeniu pôdy a vzniku priveľkého množstva malých užívaných parciel, čo by v praxi viedlo k problémom.

Potrebu riešenia problémov s pozemkami na Slovensku vidí aj Agrárna komora Slovenska. Tá chaos a časté novelizácie pozemkového práva označuje za problémové. V praxi však v nájmoch pozemkov tiež vidí problémy.

„Užívatelia náhradných pozemkov majú problémy s uzatváraním podnájomných zmlúv. Na jednej ruke by som v súčasnosti vedela spočítať, koľko nájomcov uzatvorilo s užívateľmi náhradných pozemkov nájomnú zmluvu, možnože ani toľkí. A vzhľadom k tomu, že situácia sa podľa mňa nebude zlepšovať, tak treba kompetenciami poveriť pozemkové úrady v regiónoch. Keď súčasní užívateľ nebude mať snahu uzatvoriť podnájomnú zmluvu s podnájomníkom, mali by rozhodnúť pozemkové úrady na základe zákonných možností, inak sa veci nedoriešia,“ uviedla Helena Patasiová z AKS.

Podľa nej je potrebné tiež urýchlené doriešenie pozemkových úprav na Slovensku, aby sa odstránila rozdrobenosť pôdy a zjednodušilo sa pozemkové právo. 

Návrh novely zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov už prešiel pripomienkovým konaním, aktuálne prebieha jeho vyhodnotenie. Ak ho parlament schváli, do platnosti by mal vstúpiť od budúceho roka.

Autor článku: Ivana Kaliská
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

Odber nových článkov na e-mail

Máte záujem stať sa pravidelným odoberateľom článkov z portálu poľnoinfo.sk? 1178 čitateľov od nás dostáva čerstvé informácie priamo na email každé ráno. Nečakajte a pridajte sa k nim aj vy.

19 komentárov

 1. realista
  6. novembra 2018

  „dočasné vymerávky“ sa dávno mali vyriešiť cez malé pozemkové úpravy (štát mal nato najmenej 20 rokov), a už vôbec sa nemala otvárať „Pandorina skrinka“ majúca za následok znásobenie „cirkusu okolo pozemkov“ — ale čo už ďalší úspech politikov riadiacich poľnohospodárstvo…..

  Odpovedať
 2. Anonym
  6. novembra 2018

  Pandorina skrinka už tu je otvorená !!toto je navrat do Euro’py a normálu 15let najom 5let výpoveD ved to je vyvlastnenie pre jednu generáciu!! No ak je to majetek iných ktorý užíváme tak sme pro no na naš majetok to něaplikujtě

  Odpovedať
 3. G.S.
  6. novembra 2018

  Takže stabilita v poľnohospodárstve nie je potrebná? To teraz budeme asi uzatvárať nájmy na rok s okamžitou výpoveďou? To už budú niektorí spokojní? Aha, len dovtedy , kým aj ich niekto silnejší nevykopne z prenajatej pôdy. To si nejaký debil myslí, že na pôde sa dá hospodáriť takýmto spôsobom? Vezmite si napríklad vápnenie. Na severe to potrebuje 2/3 pôdy. No ale tak načo by som vápnil? O rok ma z tej pôdy vykopne nejaký malý alebo mladý a ja mám investovať do vápnenia , hnojenia hnojom? A načo? Radšej dám vyšší nájom, budem mulčovať a poberať dotácie. Veď tak to aj robí drvivá väčšina tých „perspektívnych malých a mladých“ s nedočkavosťou sledujúcich výšku dotácií. Ale ja už mám viac ako 40 a tak môžem aj zdochnúť podľa nich. A k tým dočasným užívaniam. To je retroaktivita. Zákonom boli zrušené a tak už nikto nemá právo ich znova nejakým rozhodnutím obnoviť. V našej obci boli zrušené napríklad konkurzom na družstvo. To ich teraz niekto takto znova obnoví? A pre zbytok budú platiť len podnájmy? Rozmýšľa nad tým vôbec niekto? A ono tu ide len o pár jednotlivcov hlasno kričiacich na juhu. Tak to asi môžeme pre nich špeciálne upravovať zákony, lebo oni žiadne podnájomné zmluvy uzatvárať nebudú. Tu už zrazu práva vlastníka tých náhradnych pozemkov môžeme pošliapávať bez problémov, lebo oni na to majú sväté právo. Ale inak majú plnú hubu práv vlastníkov.

  Odpovedať
 4. jm
  6. novembra 2018

  Vážený, jedine komasácia môže odstrániť problém všetkých. Ak bude mať vlastník /ci/ svoju pôdu v nejakých normálnych výmerách nie v záhradkových výmerách odstráni sa duplicitné uzatváranie nájomných zmlúv. Nebudú sa musieť uzatvárať nezmyselné podnájomné zmluvy . A postupne sa vyriešia aj ostatné problémy. Nekonečné obviňovanie severu južných poľnohospodárov ,malý veľkých a opačne nikam nevedie .žiadna novela nedokáže nastoliť poriadok. Myslím ,že v prvom rade by malo ísť o nastolenie poriadku a nie sa donekonečna obviňovať. Ak štát poberá nájom za pôdu vo vlastníctve štátu rozumej to je pôda všetkých občanov tohoto štátu plus za pôdu neznámych vlastníkov čo je v miliónoch Eur . Nerozumiem prečo politické mozgy nerozhodli aby tieto peniaze boli použité práve na odstránenie takéhoto problému. Kam sa strácajú vlastne takéto financie. A hlavne súťažiť o takúto pôdu nie ju za babku prenajímať vyvoleným bez obmedzenia.Čo sa týka podpisovania zmlúv .Doba ,výška nájmu výpovedná lehota a podobne by malo byť v nájomnej zmluve zadefinované . A preto si veľa krát kladiem otázku . Sú vlastne niektorý ľudia zodpovedný sami za seba? Totiž ak áno ,tak prečo podpíšu zmluvu pre nich úplne nevýhodnú ako sa zvykne uvádzať v mnohých článkoch . To by podpísali aj trest smrti len aby mali pokoj na čo najdlhšiu dobu?

  Odpovedať
 5. stary gazda
  6. novembra 2018

  v tejto novele nejde vobec o nejakych farmarov ide tu o zopar developerov ktori presvečili vlastnikov že podu okolo miest a lukrativnych dedin ktora bola v 15 vymerana farmarom imbude vymerana inde kde je pre nichbezcenna a vykupili ju za lacno teraz pritlacili poslancov a ministerstvo na zmenu zakona aby na pode mohli stavat nezaleži im na chaose za kopu milionov ved to zaplati štat

  Odpovedať
 6. agrarnik zHN
  7. novembra 2018

  Tak palec hore pani ministerka takúto pôdnu legislatívnu čalamádu čo ste splašili a natlačili nedokáže nikto – stále viac a viac presviedčate sedliakov, že na Dobrovičovej ste omylom alebo Tí čo Vás vytiahli z klobúka Vás riadia vo svoj prospech

  Odpovedať
 7. G.S.
  7. novembra 2018

  jm – ale problém je v tom, že pár krikľúňov z juhu si demonštrovaním na námestiach vydupávajú svoje „práva“. Oni majú predsa možnosť riešiť svoju situáciu cez podnájom. Stačí zobrať kópiu z pôvodného rozhodnutia o náhradných pozemkoch aj s mapou a dať podľa nej žiadosť vlastníkom alebo nájomcom o uzatvorenie podnájomnej zmluvy na tie pozemky z dôvodu, že nie je možné vydať ich vlastné alebo prenajaté pozemky. Ale zrazu sa im vychádza takto stupídne v ústrety a ostatní sa budú ďalej riadiť podnájmom? Veď u nás sa vydávali pozemky v roku 1992. Často tam išlo dokonca o vydávanie domnelým vlastníkom. Ľudia zomierali, menili sa vlastníci, prenechávali si pôdu do užívania a pritom rozhodnutia už od konkurzu družstva sú neplatné. Znamená to, že aj naďalej oni budú mať právo túto pôdu užívať? A v skutočnosti ide len o to, že aj predkladatelia vedia , že je to retroaktivita a preto, ak sa postaví proti vlastník pozemkov, tak nebude možné potvrdiť to rozhodnutie. Ja súhlasím s tým, že riešením je komasácia ale len spolu so zákazom akéhokoľvek delenia pozemkov do budúcnosti. Inak bude do 20 rokov po komasácii zas tak rozdrobená pôda, že sa môže začať znova. A že ide o problém juhu, to je bezpochyby. Na problémy severu totiž Most zvysoka vieš čo. Tak ako sa zvysoka môžu … na svinstvo s ANC . A kam išli tie peniaze? Zas povieš, že nehľaďme na toto? Asi preto ste si založili vlastnú komoru aby ste bojovali za záujmy celého Slovenska a nielen svoje? No a potom je výsledkom, že 100 firiem si rozdelí viac peňazí za sucho ako je určených na podporu celého Slovenska zo štátnych platieb. Ale je zaujímavé, že ak majú dobrý rok, tak vtedy nekričia, že chcú odvádzať peniaze do rozpočtu navyše.

  Odpovedať
 8. krto
  7. novembra 2018

  ZVPaRFS

  Odpovedať
 9. krto
  7. novembra 2018

  ZVPaRFS iniciovalo tuto novelu a požiadalo SNS o riešenie tohto problemu.Pan kolchoznik ak ne ma zmluvu tak nema na taký pozemok ani pozrieť a to ešte vstupovať.Predsa v demokratickej spoločnosti nemôže byť,aby bola zmluva podpísaná bez súhlasu vlastníka-druhej strany zmluvy.Obhajovať tento zákon ,že je to pre sebestačnosť……Blbosť ako voda v koši.Ak chceš vápniť, hnojiť a intezívne robiť tak si urob legálnu zmluvu.

  Odpovedať
 10. realista
  7. novembra 2018

  otázka na „krto“ (zrejme podľa toho že podrýva….) čo je to ZVPaRFS ? a ak je to nejaké spoločenstvo koľko má členov ? ( pomôcka počet žiadateľov o priame platby 2016 18 850 = potenciálny počet poľnohospodárov na Slovensku)

  Odpovedať
 11. Anonym
  8. novembra 2018

  pre GS :doteraz boli zmluvi aj na 2O rokov ak 2/3 poli potřebuje vápniť tak ten kto na něj šafáril za zlomok iných nájmou tych 15 -25 rokov tak iba bral a něvracal prečo si na to prišiel až teraz že máš vápniť????? Čo ak by si mal polia nikomu vracať!!!Ten nič nětušil že iba 2O ročky berieš!!Buděč čuša´t!Třeba robiť rozbory po 4 rokoch a trestať ak niekto iba berie

  Odpovedať
 12. G.S.
  8. novembra 2018

  A koho chceš trestať génius, ak teraz požadujete skrátiť dobu nájmu na max 10 rokov a výpovednú lehotu rok? Toho, kto má pôdu rok, dva, alebo budeš zisťovať u tých čo išli do konkurzu? A prečo by za takéto niečo nemal zodpovedať vlastník? Pokojne si niektorí podpíšu aj 3 zmluvy a ešte sa rozdrapujú, lebo oni sú vlastníci a oni stále majú právo si na tej pôde robiť čo sa im zachce. A to , že od teba dostali nájom je im vieš kde. To, že pôdy na severe sú a aj boli kyslé a silne kyslé je pre teba asi novinka. Najprv krachovali družstvá a prestali vápniť. Potom dostali pôdu do rúk mulčovači a „gazdovia“ bez záujmu. Často išlo o náhradné užívanie a teda ľuďom bolo niekde že síran na kyslé pôdy nepatrí. Dnes ti niekto povie, že sa máš o tú pôdu na vlastné náklady starať, platiť vysoký nájom a dane a ešte aj vápniť , lebo inak pokuta. A vlastník chce ešte vyšší nájom a dobu nájmu krátku aby ťa mohol vykopnúť. No neber to.

  Odpovedať
 13. stary gazda
  8. novembra 2018

  mili sedliaci to je problem neviete prist na spoločnu reč bitka sever proti juhu nie je to o vas ale pripravene pre 1000 agrobaronov a zopar developerov18000 drobnych rolnikov bud sa dohodne a ustupi alebo utrie hubu

  Odpovedať
 14. Zdravy rozum
  8. novembra 2018

  Tak pozrime sa, kde podla mapy BPEJ su ake pody – to je lahke. Ide vsak o to, ze od r. 1990 sa do pody nevracia ani to, co sa z nej vezme. Dusikom hnoji kazdy, aby mal vynos. P, K kazdy len povie, ze sak je toho dost…ale ASP hovori nieco ine. Ale co, ved kupim si nove SUV (Q5 ci X5), do zeme nedam nic, sak nic ma k tomu netlaci. Keby vstali z hrobov gazdovia, ale realni gazdovia spred desiatok rokov, tak vsetkych vyplieskaju palicami, co sa robi s podou! Ked ma niekto zmluvu aj na 5 rokov, tak nech da hnoj ci vapno hned na zaciatku, potom v 3. roku a nemusi sa bat, ze niekto iny bude tazit z nejo hnojenia. Ved mastalny hnoj sa rata s vyuzitelnostou zivin na 3 roky, vapnenie cca tiez 2-3 roky. Tak preco treba 20 rocne zmluvy? Vlastnik ma mat pravo komu prenajme. Pri ornej pode a ttp by kludne stacilo aj 5 rokov. A nech sa kazdy najomca snazi nielen dobre hospodarit a tvorit zisk pre seba, ale aj pre toho, kto mu podu na hospodarenie poskytol. Vsetci placu, ze vysoky najom. Ja dostavam 30 €/ha, cca 30 €/ ha je dan. Na zapade sice maju vyssie dotacie (ktorymi sa vsetci ohanaju) ale najmy su radovo aj 500-700 €/ ha!!! Cela dotacia kryje len najom za podu. U nas len malokto plati najom vo vyske celej dotacie na podu (vid moj pripad)!

  Odpovedať
 15. Anonym
  9. novembra 2018

  pre GS ..Aj keby si mal nájom aj na 5rokov čo je v kultůrnych krajinách normálne tak nik od těba něchce aby si vo svojej dobrote a zbrklosti z jeho polí urobil zrazu ukrajinsků černozem !!!Stačí ak ju udržíš a nevyždímas tak jako si ju dostal do opatere a tiež riadne platil ako je zvykom v okolných krajinách nájom ve výške celých dotácii !!!Ak sa ti to nělůbi tak si ju kůp daj do zástavy dom a buděš mať pokuj z nájomným ale zvykni sa že poda němá cenu bycikla campanolo 15 stupňovou prehadzovačkou!Tak tomu bolo celé veky preto si tých svojich mal tak málo!!!

  Odpovedať
 16. KRTO
  12. novembra 2018

  Realista odpovedám .Je to Združenie vlastníkov pôdy a rodinných fariem Slovenska a mame 215 členov.Naše združenie ma v stanovách zakotvené ,že prelustruje zákon 504 a ak tam najde diskrimináciu vlastníka ,alebo farmára bude sa to snažiť zmeniť.Ak s niečim nesúhlasíš som pre otvorenu diskusiu.Otvorena diskusia a dobre argumenty dokážu urobiť dobrý zákon , ktorý bude pre všetkých kto pracuje v polnohospodárstve.Pozdravujem Krto

  Odpovedať
 17. krto
  12. novembra 2018

  GS nikto ťa nenúti ,aby si takú pôdu prenajal.Ak nemaš s toho biznis tak v tom nepodnikaj .Otvor si inú živnosť a nerozvíjaj blbu diskusiu.Socializmus už skončil.

  Odpovedať
 18. Robo
  12. novembra 2018

  Potreba meniť legislatívu „každý týždeň“ poukazuje iba na jedno. Komickú úroveň poslancov NR SR, v tomto prípade „odborníkov“ na pôdohospodárstvo. Ja by som navrhoval k tomuto zákonu každý mesiac aspoň dva „prílepky“.

  Odpovedať
 19. Robo
  13. novembra 2018

  Predvídaví pôdu na ktorej hospodária kupovali, keď bola doslova za smiešne peniaze. Tak či onak, žiadny Okresný úrad nemôže diktovať vlastníkovi nejakú smiešnu cenu, za ktorú je povinný vlastník prenajímať doterajšiemu nájomcovi svoj majetok na 15 rokov a to dokonca bez zohľadnenia inflácie – na rozdiel od SPF. Boľševickejší ten zákon ruka v ruke zo Zákonom 140/2014, ktorý ešte aj bráni vzniku nových poľnohospodárskych subjektov ani nemôže byť. Výsledok – ničenie konkurenčného prostredia. Následok – najmenej výkonné poľnohospodárstvo v EÚ, šialene rýchlo rastúce záporné obchodné saldo.

  Odpovedať

Komentujte

Všetky polia sú povinné. Vaša emailová adresa nebude zverejnená a slúži iba ako ochrana pred spamom.