Zadajte hľadaný výraz

Z ekonomiky Živočíšna výroba

Čo sme sa dozvedeli o švajčiarskom sektore mlieka?

Čo sme sa dozvedeli o švajčiarskom sektore mlieka?
insert_photoSZPM - Členovia slovenskej delegácie na Kongrese EDF 2014.

Produkcia mlieka vo Švajčiarsku predstavuje objem takmer 4 mld. kg ročne, z čoho 3,43 mld. kg mlieka sa spracováva na mliečne výrobky, hlavne na syry. Vo Švajčiarsku sa na 23 490 mliečnych farmách chová 584 tisíc kráv.

Priemerná veľkosť farmy tak predstavuje 25 kráv. Poľnohospodárska pôda je vo Švajčiarsku skutočne vzácna a drahá, čo je aj limitujúcim faktorom rozvoja fariem. Trávne porasty sú základným zdrojom  krmiva pre mliečny dobytok.  Švajčiari venujú manažmentu produkcie trávnej hmoty mimoriadnu pozornosť, nakoľko trávne porasty predstavujú najvýznamnejší podiel výmery poľnohospodárskej pôdy vo Švajčiarsku. Dôležitým motívom je aj skutočnosť, že dostupnosť koncentrovaných krmív je limitovaná a ich ceny sú veľmi vysoké. Dovážaná sójová múčka a repkové semeno sa predávajú za veľmi vysoké ceny. Navyše, nie je povolené skrmovanie GMO krmív.

Organizácia trhu s mliekom a zrušenie mliečnych kvót

Súčasná organizácia trhu s mliekom vo Švajčiarsku prešla z hľadiska je vývoja viacerými etapami. V roku 2009 bol zrušený systém mliečnych kvót, čo malo za následok navýšenie produkcie mlieka z 3,2 na 3,47 mld. kg, (rok 2012) t. j. približne o 8 %.

Silnejúca liberalizácia mala silný dopad na sektor spracovania, ale aj na sektor prvovýroby mlieka. Dnes je Švajčiarsko o niečo bližšie k svetovému trhu ako v minulosti, ale nie je s bežnými mliečnymi výrobkami konkurencieschopné. V porovnaní so susednými krajinami je produkcia a spracovanie mlieka oveľa drahšia.  A tak sektor stále potrebuje ochranu a podporu z verejných zdrojov, ako aj nápady a stratégie na výrobu prémiových výrobkov s vysokou pridanou hodnotou zo švajčiarskeho mlieka, napr. „senové mlieko“, „bezsilážové mlieko“, špeciálne švajčiarske značky syrov, atď.  

Podporné opatrenia na mlieko

Na zabezpečenie vysokých cien mlieka, aké dnes dostávajú švajčiarski farmári, je potrebná silná cenová podpora. Podpora mlieka určeného na spracovanie na syry predstavuje v súčasnosti 12,3 ct/kg.  Táto podpora umožňuje spracovateľom mlieka platiť reálnu nákupnú cenu mlieka, ktorá je porovnateľná s cenou v EÚ.  Dodávateľské farmy dostávajú oveľa vyššie ceny za dodávky mlieka, keďže tieto sú navýšené o podporu. S výnimkou syrov, ostatné kľúčové mliečne výrobky stále potrebujú byť chránené tarifami a ochranou hraníc na zabezpečenie proti dovozu. Tieto opatrenia chránia cenu mlieka švajčiarskych prvovýrobcov, ktorí majú vysoké náklady ale aj dobrý príjem. Okrem toho tu existuje aj dodatočná podpora na opatrenia súvisiace s ochranou životného prostredia

Nová poľnohospodárska politika Švajčiarska na obdobie rokov 2014 – 2017 sa bude uberať podobným smerom ako zvyšok Európy – cestou „zazelenania“, pričom sa znížia priame platby na podporu produkcie a viac podpory bude smerovať do ekológie, napr. biodiverzifikácie, potravinovej bezpečnosti, efektívnosti zdrojov a udržateľnosti krajiny.

Nákupná cena mlieka

Ako dôsledok ochrany hraníc na časť mliekarenských výrobkov a cenovej podpory, je švajčiarska nákupná cena mlieka oveľa vyššia ako v susedných krajinách. Podľa porovnania cien LTO za rok 2013 bola cena mlieka vo Švajčiarsku zaznamenaná na úrovni 49,65 ct/kg a priemerná cena EÚ na úrovni 37,95 ct/kg.

Náklady a výnosy vo výrobe mlieka

Rozdielna úroveň nákladov a výnosov švajčiarskych fariem v porovnaní s krajinami EÚ bola preukázaná aj v rámci výsledkov tohtoročnej Analýzy EDF: Porovnanie nákladov v prvovýrobe mlieka.  Priemerné náklady za 289 zúčastnených fariem v rámci EDF dosiahli úroveň 49,3 ct/kg energeticky korigovaného mlieka (4% tuk, 3,4% bielkoviny). Priemerné náklady za 10 zúčastnených švajčiarskych fariem boli oveľa vyššie – na úrovni 77,0 ct/kg mlieka. Na druhej strane, švajčiarski farmári získali za svoje mlieko oveľa vyššie výnosy – na úrovni 70,6 ct/kg a priemer za EDF bol na úrovni 43,9 ct/kg mlieka.

Reťazec mlieka vo Švajčiarsku

Vo Švajčiarsku existuje veľký počet spracovateľov, ktorí nakupujú a spracovávajú švajčiarske mlieko. Niektoré sú súkromnými podnikmi a niektoré fungujú vo forme družstiev vo vlastníctve farmárov. Ale ak sa pozrieme na celý sektor, je jasné, že koncentrácia trhu vo Švajčiarsku je veľmi vysoká. Zopár najväčších trhových hráčov kontroluje prístup na atraktívny, ale limitovaný domáci trh: mlieko od 23 400 farmárov putuje cez 530 spracovateľov syrov a 3 hlavné mliekarne (s 80 % podielom na trhu) k 2 hlavným maloobchodným sieťam a končí u 8 100 000 švajčiarskych spotrebiteľov, resp. sa vyváža.

Spotreba mlieka vo Švajčiarsku

Švajčiarsku populáciu tvoria ľudia milujúci mlieko a ročná spotreba mlieka a mliečnych výrobkov je tam na úrovni 380 kg a sú tak na druhom mieste v medzinárodnom porovnaní hneď za Švédmi. Za Švajčiarskom sa v rebríčku spotreby umiestnili Francúzi, Holanďania a Nemci. Švajčiarska domácnosť (2,2 osoby) mesačne minie na nákup potravín a nealkoholických nápojov približne 1200 CHF, čo je približne 6,8 % ich príjmu.

Autori článku:

Ing. Margita Štefániková, riaditeľka Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka (SZPM) a členka EDF (Európske združenie mliečnych farmárov) STAR

Ing. Soňa Borovská, Úrad SZPM

Steffi Wille-Sonk, EDF Nemecko

Autor článku: SZPM - Článok vznikol na základe účasti SZPM na kongrese EDF vo Švajčiarsku.
Zdroj obrázku: SZPM - Členovia slovenskej delegácie na Kongrese EDF 2014.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments