Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa MPRV SR Z domova

Zjednodušenie čerpania fondov neprinesie aktualizácia usmernenia, Josephine ani nedokončený katalóg

Zjednodušenie čerpania fondov neprinesie aktualizácia usmernenia, Josephine ani nedokončený katalóg
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Čerpanie nenávratných finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie sa na Slovensku často spája s obchádzaním pravidiel a netransparentnosťou, hoci riadiace orgány zdôrazňujú zvyšujúcu sa prehľadnosť v procesoch verejného obstarávania. Národná sieť miestnych akčných skupín (NA MAS) SR dlhodobo upozorňuje, že čerpanie finančných prostriedkov v rámci Opatrenia 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER na Slovensku negatívne ovplyvňujú zle nastavené procesy a prehnaná byrokracia.

Kameňom úrazu je sporné byrokratické Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020.

„Pravidlá a postupy zadávania zákaziek idú vysoko nad rámec zákona o verejnom obstarávaní. Postupy pri zákazkách sú neprimerane komplikované a administratívne náročné,“ pripomenul začiatkom apríla predseda NS MAS Štefan Škultéty.

PPA 8. apríla vydala aktualizáciu sporného usmernenia, aby ho zjednodušila a zvýšila transparentnosť pri procese verejného obstarávania. Zdôraznila, že cieľom upraveného usmernenia je určiť základné pravidlá, ktorými sa prijímatelia musia riadiť pri zadávaní zákaziek.

Potreba vyriešiť uplatňovanie Usmernenia PPA č. 8 vyplýva z významných zmien vo verejnom obstarávaní, ktoré platia od 31. marca 2022, po novelizácii zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní,“ vysvetlila PPA a deklaruje zjednodušenie a zrýchlenie procesov v rámci verejného obstarávania a systémové opatrenia, vďaka ktorým je tento proces maximálne transparentný.

Podľa ústredného riaditeľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jozefa Artima však ide o schizofréniu z pohľadu žiadateľa a Usmernenie č. 8 po aktualizácii číslo 4 opäť nie je tým, čo by sa malo nazvať zjednodušením obstarávania prác, tovarov a služieb.

Nedopracované katalógy cien nie sú riešením

Generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss vidí veľký posun v katalógoch cien: „Tam, kde verejné obstarávanie potrebné nie je, zavádzame katalógové cenníky, ktoré verejné obstarávanie úplne vylúčia. V minulosti totiž práve verejné obstarávanie vytváralo najväčší priestor pre podvody a korupciu, preto jeho vylúčenie z procesu prispeje k eliminovaniu takéhoto správania zo strany žiadateľov.“

Jozef Artim upozorňuje, že katalóg cien ako alternatíva k Usmerneniu číslo 8 nie je dopracovaný do takého štádia, aby bol možnosťou pre žiadateľa vyhnúť sa mu. Katalógové ceny sa dotýkajú len traktorov, strojov na zber krmovín alebo stavieb a technológií v živočíšnej výrobe.

Opatrné sú aj miestne akčné skupiny.

Vítame každú zmenu, ktorá vedie k zjednodušovaniu procesov, ale katalóg s nami nikto nekonzultoval,“ pripomína predseda NS MAS Štefan Škultéty.

Viacerí členovia NS MAS hovoria o nejasných a zavádzajúcich formuláciách v aktualizácii, ktoré situáciu ešte viac zneprehľadňujú.

Manažérka MAS MALOHONT Miroslava Vargová konštatuje, že sa v zásade zmenili len finančné limity a veľkým problémom ostávajú malé zákazky za niekoľko eur, ku ktorým je potrebné dokladov množstvo dokladov.

„Zároveň ide o výdavky, ktoré sa nedajú úplne pokryť katalógom cien,“ dopĺňa Miroslava Vargová.

Systém Josephine s mnohými otázkami

PPA ako veľký posun vyzdvihuje aj možnosť využitia systému JOSEPHINE. To, že tento systém nemusí priniesť žiadateľom zjednodušenie, na konkrétnom príklade uvádza Jozef Artim.

„V článku 2 sa uvádza povinnosť zvážiť rozdelenie alebo spojenie zákazky a písomne to odôvodniť vo výzve na predkladanie ponúk. Ide o to, aby pri viacerých predmetoch zákazky, ktoré dokáže ponúknuť jeden dodávateľ, nedochádzalo k umelému rozdeleniu a tým by sa vyhlo prísnejšiemu postupu. V minulosti sa napríklad obstarávalo niekoľko menších strojov do vinohradu, možno päť – šesť. Existovala možnosť predložiť ponuku na všetky predmety zákazky, alebo len na jeden, prípadne niekoľko predmetov zákazky. A to z dôvodu, aby nebol diskriminovaný žiadny uchádzač – či ponúkne kompletne všetky stroje, len jeden, či časť strojov,“ hovorí Jozef Artim.

Dnes, podľa ústredného riaditeľa SPPK, systém Josephine takýto spôsob nie je možné uplatniť, pretože v systéme Josephine je možné spustiť zákazku len na jeden predmet zákazky.

„To znamená, že pri viacerých takmer rovnakých predmetoch zákazky – drobných strojoch, je potrebné zákazku rozdeliť na viacero a rozdelenie zdôvodniť. Pri menších strojoch, ktoré stoja do 10 000 eur, je možné postupovať jednoduchším postupom, bez zverejnenia a priamym zadaním, bez troch cenových ponúk. V takomto prípade ale žiadateľ poruší vyššie uvedený článok Usmernenia, pretože došlo k rozdeleniu zákazky. Jediným východiskom v tomto prípade je pri viacerých drobných zákazkách do 10 000 eur postupovať prísnejším spôsobom cez Josephine, čo však nie je zjednodušenie a urýchlenie procesu verejného obstarávania,“ opisuje konkrétny príklad Jozef Artim.

Príliš časté aktualizácie

Na zatiaľ poslednú aktualizáciu Usmernenia 8/2017 sa ústredný riaditeľ SPPK pozerá kriticky. Hovorí, že neustále aktualizácie usmernenia spôsobujú problémy nielen žiadateľom, ale aj samotným kontrolórom PPA.

„Nie raz bol prípad, kedy žiadateľ postupoval podľa aktuálneho usmernenia, a pri ďalšom predmete zákazky musel postupovať podľa ďalšej aktualizácie, teda v priebehu niekoľkých dní musel postupovať súčasne dvoma rôznymi spôsobmi.“

To prinášalo situácie, keď následne pri kontrolách samotní zamestnanci PPA mali problémy s vyhodnotením.

„Plietli dve metodiky a žiadali naviac dokumentáciu, ktorá podľa daného usmernenia nebola povinná, ale bola priložená v inom obstarávaní, kde však bola potrebná. Posledná aktualizácia bola zverejnená 13. januára tohto roku a nevydržala v platnosti ani tri mesiace,“ neskrýva kritický postoj ústredný riaditeľ SPPK, podľa ktorého je možné, že kým sa žiadatelia dostanú k výberovým konaniam, je možné, že už budú platiť ďalšie aktualizácie.

V súvislosti s poslednou aktualizáciou prisľúbila PPA miestnym akčným skupinám špeciálne školenie v priebehu mája. Koniec programového obdobia sa však nezadržateľne blíži a viacerí odborníci z regiónov upozorňujú, že takýmto tempom sa finančné prostriedky v žiadnom prípade nestihnú vyčerpať.

Autor článku: Veronika Fitzeková - poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments