Zadajte hľadaný výraz

PoľnoEÚ Z domova

Zanedbaná diskusia priniesla meškanie, ktoré zaraďuje Slovensko k posledným v Európe

Zanedbaná diskusia priniesla meškanie, ktoré zaraďuje Slovensko k posledným v Európe
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

O novej spoločnej poľnohospodárskej politike sa diskutuje už niekoľko rokov. To, že ako Slovensko musíme vypracovať Strategický plán, ktorý následne schváli aj Európska komisia, je tiež dlhodobo známe. Aj napriek tomu oficiálna verzia slovenského dokumentu stále nie je na stole eurokomisie, navyše, ešte ani neprešla schválením vládou a dokonca nie je vyhodnotené ani medzirezortné pripomienkové konanie. K návrhu Strategického plánu bolo predložených vyše 500 pripomienok.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ešte 5.januára 2022 pre portál polnoinfo.sk uviedlo časový rámec a postup schvaľovania dokumentu v takomto harmonograme:

„Po prvé rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR  – 10.1.2022, po druhé medzirezortné pripomienkové konanie, po tretie predloženie na Úrad vlády SR – 19.1.2022, aby mohol byť zaradený na rokovanie vlády SR 26.1.2022 a po štvrté oficiálne predloženie na Európsku komisiu. Materiál bude tiež predložený do Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.“

Už teraz je zrejmé, že harmonogram rezort dodržať nestihol. Medzirezortné pripomienkové konanie stále prebieha.

MPRV SR viedlo rozporové konania s viacerými ministerstvami k zásadným pripomienkam, ako aj s autormi ďalších zásadných pripomienok s cieľom odstrániť čo najviac rozporov. MPRV SR ukončuje proces rozporových konaní s povinne pripomienkujúcimi subjektmi,“ uviedol pre poľnoinfo.sk tlačový odbor rezortu.

Nerokovala ani tripartita

Dokedy bude ešte medzirezortné pripomienkové konanie trvať, je naďalej otázne. Faktom je, že malo ísť až o druhý krok celého schvaľovacieho procesu. Tým prvým malo byť rokovanie a schválenie takzvanou tripartitou, teda hospodárskou a sociálnou radou. To sa dosiaľ neuskutočnilo, hoci bolo v pláne už 10. januára.

„Potravinárska komora Slovenska prostredníctvom Republikovej únie zamestnávateľov odmietla na tripartite rokovať o dokumente, ktorý ešte neprešiel riadnym pripomienkovým konaním a vyhodnotením pripomienok,“ vysvetlila Jana Venhartová z Potravinárskej komory Slovenska.

Podľa pôvodného harmonogramu malo byť pripomienkové konanie ukončené a vyhodnotené najneskôr počas minulého týždňa. V stredu 26. januára totiž celý materiál mal prejsť aj schválením vládou. Aj samotný proces vyhodnotenia pripomienok tak mešká.

„K Strategickému plánu SPP prišlo okolo 500 pripomienok, z nich je 300 zásadných. Je to len výsledok toho, že diskusia a príprava SPP na Slovensku hlavne na začiatku celého rokovacieho procesu  medzi rezortom, rezortnými organizáciami a samosprávnymi agropotravinárskymi organizáciami bola zanedbaná, a teraz sa narýchlo musí všetko dobiehať,“ uviedla Miriam Filová, hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, ktoré je tiež členom tripartity, ktorá musí dokument prerokovať.

Okrem kritiky ohľadom prípravy samotného dokumentu sa ozýva kritika aj na samotné obdobie predkladania pripomienok.

„Na pripomienkovanie takéhoto rozsiahleho dokumentu bolo poskytnutých len 5 pracovných dní. Mimo riadneho pripomienkového konania sa konali pracovné skupiny, kde boli prezentované len základné parametre vrátane finančných alokácií,“ skonštatovala Jana Venhartová z PKS.

Kedy teda?

„Po ukončení rozporových konaní a zapracovaní vyhodnotenia pripomienok do návrhu Strategického plánu a jeho sprievodných dokumentov bude materiál predložený na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR a následne na rokovanie vlády SR a súčasne Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Predpokladá sa predloženie materiálu na rokovanie vlády SR 9. 2. 2022,“ uviedol rezort pôdohospodárstva v písomnej odpovedi.

Otázne je, kedy k nemu zasadne samotná tripartita. V najbližších deviatich dňoch totiž rokovanie naplánované nemá. Riadne rokovanie je v pláne až o tri týždne – 21. februára 2022.

„Bolo nám avizované, že by malo byť zvolané mimoriadne rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR, ktorého termín však zatiaľ nepoznáme,“ vyjadrila sa Miriam Filová za Asociáciu zamestnávateľských zväzov a združení SR.

Mimoriadny termín agrorezort zatiaľ nezverejnil, neuviedol ho ani pre portál polnoinfo.sk. Potvrdil však, že s mimoriadnym rokovaním ráta.

„Predpokladáme, že sa zvolá mimoriadne rokovanie,“ uviedlo ministerstvo.

Medzi poslednými

Svoje strategické plány musia Bruselu predložiť na schválenie všetky členské štáty Európskej únie. Väčšina z nich už tak urobila.

„Do dnešného dňa (28.1.2022) odovzdalo svoje strategické plány spoločnej poľnohospodárskej politiky 21 členských štátov. Šesť štátov neodovzdalo, a to Belgicko, Bulharsko, Česko, Nemecko, Rumunsko a Slovensko,” uviedla ešte v piatok pre poľnoinfo.sk Ingrid Ludviková, hovorkyňa Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Medzičasom dokument odovzdali aj naši susedia – Česká republika. Eurokomisii poslali dokument práve v piatok

„Trvám na tom, že nami predložený kompromis, ktorý sme do Bruselu odoslali, rešpektuje reálnu situáciu v našom poľnohospodárstve a zmení ju správnym smerom. Teda smerom k lepšej starostlivosti o pôdu a krajinu, k zdravšej vode a zdravším potravinám,“ uviedol pri tejto príležitosti český minister pôdohospodárstva Zdeněk Nekula.

Na implementáciu sa treba pripraviť

Odkladanie dôležitých rokovaní a schválenie strategického dokumentu vyvoláva v radoch poľnohospodárov a potravinárov na Slovensku nervozitu aj obavy.

„ Za najväčšie riziko považujeme krátky čas, ktorý budeme mať po schválení nášho Strategického plánu Európskou komisiou na implementáciu tejto politiky Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Rovnako každý deň sa meniace podmienky SPP vyvolávajú u poľnohospodárov a potravinárov neistotu. Preto sme navrhli na poslednom stretnutí s ministrom pôdohospodárstva a profesorom Pokrivčákom pripraviť po vzore Českej republiky takzvanú kalkulačku, vďaka ktorej si poľnohospodári budú môcť zrátať odhadované finančné zdroje. Takýmto spôsobom budú poľnohospodári aspoň približne vedieť, čo ich čaká a s akými prostriedkami hlavne v prvom pilieri môžu počítať,“ vyjadrila sa Jana Holéciová z SPPK.

Predseda agrokomory na margo prípravy dokumentu nešetril kritikou.

„Trváme na tom, že komunikácia mohla vyzerať oveľa efektívnejšie a profesionálnejšie. V podstate nám ostalo 6 mesiacov na komunikáciu v zásadných veciach, ako sú ekoschémy, ANC oblasti, alokácia jednotlivých opatrení, viazané platby, redistributívna platba, stropovanie atď.,“ dodal Emil Macho.

AZZZ uvádza, že veľkému množstvu pripomienok v rámci medzirezortného pripomienkového konania sa dalo predísť, keby tvorcovia  vopred  diskutovali so zamestnávateľmi a odbornou verejnosťou.

„Napriek veľkému množstvu pripomienok  uplatnených k tomuto materiálu veríme,  že predkladateľ zohľadní naše zásadné argumenty a zapracuje ich do materiálu,“ zhodnotila situáciu aj Miriam Filová z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR.

Ministerstvo vidí chybu inde

Zatiaľ čo poľnohospodári a zamestnávatelia vidia nedostatky práve pri príprave samotného dokumentu na Slovensku, rezort pôdohospodárstva celé meškanie oproti harmonogramu zdôvodňuje inak.

„Treba vziať do úvahy, že základná legislatíva EÚ a nevyhnutná sekundárna legislatíva EÚ potrebná pre vypracovanie Strategického plánu SPP bola prijatá začiatkom a koncom decembra 2021. Niektorá sekundárna legislatíva bude prijatá až v druhom štvrťroku 2022. Zároveň je snahou MPRV SR predložiť kvalitný dokument zohľadňujúci čo možno najviac pripomienok najvýznamnejších socio-ekonomických partnerov,“ uviedol rezort vo svojej písomnej odpovedi.

Do náhradného termínu, ktorý ministerstvo pôdohospodárstva označilo za deň predloženia Strategického plánu na rokovanie vlády, zostáva 9 dní. Či sa termín tentoraz naplní, ukážu až najbližšie dni.

Autor článku: Ivana Kaliská
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments