Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa MPRV SR Z domova

Z krajín V4 majú naši poľnohospodári najmenej času. PPA zverejnila na poslednú chvíľu usmernenie a menila LPIS

Z krajín V4 majú naši poľnohospodári najmenej času. PPA zverejnila na poslednú chvíľu usmernenie a menila LPIS
insert_photoreprofoto POD Abrahám - Večný stoh.

Absolútne na poslednú chvíľu. Tak sa dá charakterizovať podávanie žiadostí o priame platby a neprojektové podpory roku 2024. O generálnom pardone z dôvodu extrémnych hydrometeorologických zrážok informovalo ministerstvo pôdohospodárstva 16. februára 2024. Dvojstranové usmernenie ku generálnemu pardonu vydala platobná agentúra 10. mája 2024. To znamená skoro tri mesiace od zverejnenia prvotnej informácie a presne tri pracovné dni pred ukončením podávania žiadostí bez sankcií. Popritom, poľnohospodári zo západného Slovenska pracujú s aktualizovaným Systémom identifikácie pozemkov (LPIS), ktorého zmeny sa naplno prejavili až v uplynulom týždni, navyše, zakreslenie zmien realizujú v nestabilnej aplikácii GSAA.

Generálny pardon

O tom, že poľnohospodárom stále chýbajú detaily k avizovanému generálnemu pardonu sme informovali vo štvrtok 9. mája 2024. Na druhý deň platobná agentúra zverejnila dvojstranové usmernenie. Poľnohospodári potrebovali detaily ku generálnemu pardonu z dôvodu, aby správne podali žiadosť o podporu do 15. mája 2024.

„Na základe rozhodnutia MPRV SR je pôsobenie extrémnych hydrometeorologických zrážok v období od 1. októbra 2023 do 31. januára 2024 v niektorých okresoch na území Slovenskej republiky možné považovať za závažný meteorologický jav a pôsobenie vyššej moci. Na základe poskytnutých údajov zo SHMÚ z viac ako 500 hydrometeorologických staníc je možné určiť plochu v členení podľa okresov, v ktorých úhrn zrážok predstavoval odchýlku viac ako 200% od normálu. Za okresy zasiahnuté závažným meteorologickým javom pre potreby uplatnenia generálnej vyššej moci sú považované nasledovné okresy: Komárno, Nové Zámky, Nitra, Levice, Zlaté Moravce, Krupina, Lučenec, Prievidza, Ružomberok, Rožňava a Košice – okolie,“ informuje v usmernení agentúra.

Pôdohospodárska platobná agentúra ďalej uvádza, že prijímatelia, ktorých sa uvedené pôsobenie vyššej moci dotýka majú o tejto skutočnosti informovať prostredníctvom Jednotnej žiadosti pre kampaň 2024, kde prijímateľ označí políčko „Uplatňujem si generálnu vyššiu moc v zmysle rozhodnutia MPRV SR“.

„Následne je potrebné vypísať pole „Dôvod“. V prípade, že si uplatňujete generálnu vyššiu moc, okrem zaškrtnutia je potrebné vypísať, ktorých plôch sa dotýka, či ide o všetky plochy obhospodarované prijímateľom, prípadne, ak je to vhodné, vypísať aj konkrétne diely pôdnych blokov a tiež ktorú podmienku nebolo možné dodržať,“ informuje PPA.

Poľnohospodári dotknutí nadpriemernými zrážkami v uplynulú jeseň a zimu sa tak opäť môžu vrátiť k už podanej žiadosti, aby realizovali jej doplnenie podľa postupu, o ktorom ich v piatok informovala agentúra.

Aktualizácia LPIS

Podobné prekvapenie, ktoré vytvára tlak na žiadateľov, zažil v inej súvislosti Marcel Kollár, predseda Poľnohospodársko-obchodného družstva v Abraháme (okres Galanta).

„Aktualizáciu LPIS sme si všimli v pondelok 6. mája 2024, keď sme chceli podať žiadosť. Zistili sme, že dvojtýždňová práca bola takmer zbytočná. V podstate boli prekreslené bloky, prerozdeľované a na každom bloku máme zníženú výmeru,“ vymenúva Marcel Kollár.

K zmenám LPIS malo podľa jeho informácií dôjsť v piatok 3. mája podvečer. O tom, že prebieha aktualizácia 713 tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy informovala PPA už vo výzve z prvej polovice apríla. Vtedy agentúra uviedla, že zostávajúcich 163 500 hektárov prevažne spadajúcich pod oblasť Galanty bude aktualizovaných koncom apríla respektíve v prvom májovom týždni.

„Snímkovanie nášho regiónu sa podľa situácie na poliach realizovalo v závere septembra. Aktualizáciu LPIS zverejnili na začiatku mája. Takéto na poslednú chvíľu zverejňované zmeny nás dostávajú len pod tlak,“ hovorí Marcel Kollár.

Večný stoh

Predseda z Abrahámu považuje za pozitívne, že v rámci cyklickej aktualizácie bol predelený aj jeden veľký blok, ktorý zasahoval do dvoch okresov, troch katastrov a na časti jeho výmery si podávalo žiadosti osem poľnohospodárov.

„Každoročne tu dochádzalo k naddeklarácii. Za posledných 15 rokov sme sa trikrát pokúšali blok rozdeliť, no vždy nám bolo povedané, že sa to nedá. A teraz je bezproblémovo rozdelený,“ hovorí predseda POD Abrahám.

Keďže snímky v aktualizácii LPIS sú zo začiatku jesene, tak na poli bola uskladnená aj slama pre dobytok. Celý stoh slamy im aj do budúcich rokov vyhodili z nároku o podporu. Pritom umiestnenie slamy je dočasné a už v letných mesiacoch budú na pôde vysievať iné plodiny.

„Samozrejme, že si na takéto plochy podpory v danom roku nežiadame. Každý rok je ale takýto priestor inde, no nerozumieme, prečo má byť plocha po aktualizácii na roky vyhodená zo všetkých podpôr?“ pýta sa M. Kollár.

Vzhľadom na to, že vyčlenená plocha môže byť do LPIS zaradená buď o niekoľko rokov pri ďalšej aktualizácii LPIS alebo až po tortúre spojenej s podaním žiadosti o zmenu LPIS, poľné a dočasné uskladnenie slamy získalo na družstve priliehajúci názov – večný stoh.

V LPIS sa im po aktualizácii zo začiatku mája nenachádza ani časť vlaňajšieho úhoru. Sumár – družstvo, ktoré hospodári na 2500 hektároch pôdy – pestuje vinič, zeleninu, klasické poľné plodiny či produkuje mlieko, prišlo aktualizáciou o 10 hektárov.

Žiadosť o podporu v POD Abrahám ešte nepodali. Stále pracujú na tom, aby reagovali na všetky zmeny, ktoré v posledných dňoch nastali. Aplikácia GSAA pritom, podľa nedávneho prieskumu medzi odoberateľmi newslettra portálu poľnoinfo.sk, nepracuje dobre. Až 72 percent respondentov malo problém prihlásiť sa do aplikácie. Systém v mnohých lokalitách nefungoval od 1. do 4. mája a aj v ďalších dňoch funguje ťažkopádne.

Termíny vo V4

Bez sankcie môžu slovenskí poľnohospodári žiadať o podpory do 15. mája. Prípustné je aj neskoršie podanie žiadosti (od 16. mája do 31. mája 2024), ale suma podpory sa za každý pracovný deň oneskorenia zníži o 1 percento.

Českej republike je situácia podobná ako u nás. Riadne podávanie žiadostí je možné do 15. mája 2024, ale so sankciou až 25 dní po riadnom termíne. To znamená do 8. júna 2024.

Poľsku môžu poľnohospodári bez sankcii podávať žiadosti do 1. júla 2024 a so sankciou do 26. júla 2024. K predĺženiu termínu podpôr došlo v závere minulého týždňa, o čom informovali poľské agrárne média.

Maďarsku je podľa Heleny Patasiovej, predsedníčky Agrárnej komory Slovenska, podávanie žiadostí bez sankcie možné do 10. júna.

Autor článku: Juraj Huba - poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: reprofoto POD Abrahám - Večný stoh.

5 1 hlas
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments