Zadajte hľadaný výraz

  • Inzercia
Komerčné informácie Z domova

Voľnosť v energetickej spotrebe dáva poľnohospodárom šancu rásť

Voľnosť v energetickej spotrebe dáva poľnohospodárom šancu rásť
insert_photoELGAS

Zmena dodávateľa alebo produktu dokáže výrazne ušetriť. Ako postupovať, poradí odborník. S blížiacim sa záverom roka mnohým poľnohospodárom končia zmluvy na dodávku elektriny a plynu. Vďaka minuloročnej kríze boli ceny extrémne vysoké a aj so štátnymi kompenzáciami pocítili družstevníci výrazne vyššie náklady. O tom, ako docieliť optimálne ceny energií v nasledujúcom roku, sme sa porozprávali s Ing. Romanom Blahom, riaditeľom obchodu spoločnosti ELGAS.

Zmluvné podmienky sú alfou a omegou

Mnohé poľnohospodárske podniky preferujú automatické uhrádzanie mesačných zálohových platieb za energie, aby sa nimi v priebehu roka viac nemuseli zaoberať. Takýto prístup má, ale aj riziká. Netreba preto zabúdať, že aj dodávky energií majú svoje zmluvné pravidlá.

„Úplne prvá vec, ktorú by si mal každý ekonóm alebo technik na družstve poznačiť do kalendára, je dátum ukončenia zmluvy a konečný dátum podania výpovede,“ konštatuje Ing. Blaho.

Každý dodávateľ má svoju zmluvu a obchodné podmienky, ktoré presne upravujú spôsob, akým je možné zmluvu ukončiť. V tejto súvislosti je najdôležitejšie vedieť, že ich súčasťou býva často tzv. klauzula o automatickom predĺžení zmluvy.

„Ak zákazník v stanovenej lehote nepodá výpoveď, zmluva sa predĺži na ďalšie obdobie a dodávateľ mu po tejto lehote obvykle zmenu dodávateľa nepovolí,“ dodáva odborník.

Poľnohospodár pritom môže podať výpoveď kedykoľvek v priebehu roka, a to k dátumu skončenia platnosti zmluvy. Nemusí mať pritom obavy. Až do tohto dátumu má dodávky energií zabezpečené. Firme sa tak otvára priestor na rokovanie so súčasným i potenciálne novým dodávateľom. Bez ukončenia zmluvy s aktuálnym dodávateľom v rámci dohodnutých podmienok stráca význam riešiť ponuky od iných dodávateľov.

Viac ponúk dáva priestor na vyjednávanie

Či cena energií, ktorú firma platí, zodpovedá aktuálnej cene na trhu, sa dá jednoducho overiť vyžiadaním si ponúk na ďalšie zmluvné obdobie od rôznych dodávateľov.

„Odporúčam vždy začať od aktuálneho dodávateľa, ktorý pozná zákazníka, spôsob jeho odberu a nároky na obsluhu. Mal by tak vedieť najlepšie odporučiť vhodný produkt a cenu,“ vysvetľuje zo skúseností Ing. Blaho.

Súčasne si zákazník môže pre porovnanie vyžiadať ďalšiu jednu alebo dve ponuky od iných dodávateľov.

„O tom, že by si mal vyberať firmy etablované a ideálne na základe dobrých referencií partnerov či známych asi netreba hovoriť. Po minulom roku sú zákazníci opatrní, čím sa oberajú o šancu získať ponuku od síce menšieho, no flexibilnejšieho dodávateľa,“ konštatuje riaditeľ spoločnosti, ktorá patrí medzi menších, ale stabilných dodávateľov so silným finančným zázemím a 20-ročnými skúsenosťami.

Poľnohospodári dokážu týmto spôsobom získať objektívnejší pohľad na aktuálne dostupné ceny dodávky. Vyhnú sa tak plateniu zbytočne vysokých nákladov, a to najmä v prípade, ak si plánujú predĺžiť zmluvu uzatvorenú koncom minulého roka.

Pri výbere produktu treba zvážiť riziko aj vlastné možnosti

Dodávatelia dnes ponúkajú firmám niekoľko produktov s prevažne rovnakým princípom, no odlišnou výškou parametrov. V zásade sa firmy a podniky v oblasti poľnohospodárstva a zmiešanej výroby stretávajú s cenníkovými, fixnými individuálnymi cenami, tzv. spotovými produktami a ich rôznymi kombináciami. Pri výbere zákazník musí zvážiť, do akej miery je závislý pri spotrebe od externých faktorov, ktoré nevie ovplyvniť. Rovnako stojí za zamyslenie aj schopnosť firmy poradiť si s plánovaním či prípadným riadením spotreby.

„Najdôležitejšie je vyhodnotiť si interne, akú mieru rizika súvisiaceho s pohybom cien na burze je firma ochotná akceptovať. Doposiaľ sme videli, že ak je situácia na trhu i geopoliticky stabilná, ceny na krátkodobom trhu bývajú obvykle nižšie, ako sú dodávky kontrahované vopred na budúce obdobia. To sa dá využiť na výrazné zníženie nákladov každého družstva,“ vysvetľuje obchodný riaditeľ.

Práve spotové produkty, ktoré sa stali v poslednom roku populárne, kopírujú burzový vývoj a prinášajú tak už aj do sektora poľnovýroby a živočíšnej výroby možnosť flexibilnej spotreby za aktuálne ceny.

„V ELGAS-e sme tento rok ušetrili našim družstevníkom a farmám výraznú časť ich nákladov. Stálo nás to hodiny vysvetľovania a presviedčania, ktoré však napokon ocenili. Nefixovali vysoké ceny zo záveru roka a väčšina z nich ani nesiahla na štátne kompenzácie,“ opisuje skúsenosti z ELGAS-u.

Plusy a mínusy produktov

V cenníkoch si treba preveriť nielen aktuálnu výšku, ale aj spôsob aktualizácie, a to v priebehu celej zmluvne dohodnutej dodávky. Ak je dodávateľ seriózny, cenník prehodnocuje aj počas dodávky v závislosti od situácie na trhu a zákazník môže pri zmene vždy od zmluvy odstúpiť. ELGAS bol pri májovom prieskume Úradu pre reguláciu sieťových odvetví hodnotený ako jeden z najpružnejšie reagujúcich dodávateľov (a zároveň aj s najnižšími cenami).

V prípade spotových produktov rozhoduje najmä veľkosť prirážky a prípadne typ burzového produktu, ktorého vývoj produkt kopíruje.

„Fixné ceny sú asi historicky najtypickejší produkt, ktorý je skutočne vhodný pre veľmi konzervatívne firmy s nulovou toleranciou k riziku pohybu ceny,“ hovorí odborník.

Ako dodáva, často sa jedná najmä o firmy produkujúce na základe dlhodobých kontraktov na vývoz.

„Na základe našich skúseností vieme, že je dôležité mať riešenie pre rôzne typy biznisov či výšku spotreby. Práve fakt, že firmy majú u nás voľnosť výberu typu produktu dodávky presne podľa ich potrieb, je vysoko cenený. Malí či veľkí, každému vieme ponúknuť spotový produkt, kedy nemusí plánovať svoju spotrebu, ale odoberá energie len vtedy, keď potrebuje a koľko potrebuje. Farmárom a družstvám tak pri spote nehrozia žiadne prirážky pri nedodržaní odhadnutej ročnej spotreby. A to im dáva slobodu plniť si ich podnikateľské potreby a podporuje ich rast,“ hovorí o výhodách spotu obchodný riaditeľ.

V ELGAS-e ponúkajú aj možnosť skombinovať časť dodávky s fixnou cenou a časť za spotovú cenu. Zákazník tak môže ťažiť z výhod oboch týchto produktov – nižšej miery rizika pri fixe aj potenciálu úspor pri spote. Táto kombinácia je vhodná pre firmy, ktoré sú ochotné tolerovať istú mieru rizika pri pohybe cien.

Výber vhodného produktu nie je len o cene

Bežnou súčasťou zmluvy je aj dohoda o spôsobe úhrady dodávky. Tu je rozhodujúca splatnosť faktúr a preddavkov. Sú tu ešte, ale aj iné aspekty.

„Stáva sa nám pomerne často, že zákazníci porovnávajú navzájom rôzne typy produktov v rôznych dĺžkach platnosti zmlúv. To je ešte ľahko vysvetliteľné. Horšia je situácia, ak sú ponuky netransparentné a neuvádzajú skutočne všetky poplatky, ktoré budú zákazníkovi účtované. Potom je zákazník pri prvej faktúre zaskočený, lebo sú mu dopočítané poplatky, ktoré v ponuke neboli. V zmluve je na ne len odkaz s informáciou v obchodných podmienkach,“ upozorňuje na možné neprehľadné položky v ponukách Ing. Blaho.

Zákazník by sa mal pred podpisom akceptácie ponuky tiež informovať, ako bude riešená následná komunikácia jeho požiadaviek, či bude mať svojho obchodníka a priamy prístup k zákazníckej podpore. Zaujímať by sa mal tiež o to, ako je dodávateľ pripravený riešiť prípadné energetické služby, a to ako oblasť poradenstva v nastavení technických parametrov distribúcie, riadenia spotreby v mieste odberu, tak aj výstavby dnes populárnych vlastných fotovoltaických zdrojov.

Najmä u poľnohospodárov so sušičkami sa dajú dosiahnuť zaujímavé úspory správnym nastavením denného maximálneho množstva odobratého plynu.

„Máme reálne prípady, kedy sme družstvám analyzovali odber, prepočítali varianty a znížením tzv. DMM sme im ušetrili niekoľko tisíc eur ročne“, dodáva Ing. Blaho na margo aktívnej spolupráce s klientmi.

„Práve kvalita následnej podpory sa nám ukazuje ako rozhodujúca, a to nielen pri udržaní si zákazníka, ale aj získavaní nových, ktorí k nám neraz prichádzajú na základe odporúčaní našich klientov. To je niečo, na čom nám mimoriadne záleží a zákazníci nám to potvrdzujú. Ak odídu obrazne kvôli pár centovému rozdielu v ponuke, neskôr sa k nám vrátia práve preto, že s nami vybavia veci rýchlo, s konkrétnym človekom a sú spokojní s riešením požiadaviek,“ uzatvára obchodný riaditeľ ELGAS-u.

Autor článku: PR ELGAS
Zdroj obrázku: ELGAS

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments