Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa MPRV SR Z domova

AKTUALIZOVANÉ – Vieme prví: Európska komisia neodporúčala trvalú akreditáciu Pôdohospodárskej platobnej agentúry!

Ministerstvo pôdohospodárstva
insert_photoarchív poľnoinfo.sk - budova MPRV SR

Pred týždňom v piatok predstúpil minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan pred novinárov a oznámil im, že správa certifikačného orgánu je pozitívna a tak mohol rozhodnúť o plnej akreditácii Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Certifikačným orgánom PPA je audítorská spoločnosť PwC. Podľa informácií portálu poľnoinfo.sk bolo odporúčanie Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka v Bruseli (DG AGRI) iné. Agentúra nemala získať trvalú akreditáciu a z rozhodnutia nášho ministra tak nie sú v Bruseli vôbec nadšení!

Predĺženie skúšobnej doby o 4 mesiace

„DG AGRI odporúčalo slovenským orgánom predĺžiť skúšobnú dobu o 4 mesiace do 15. februára 2022, aby sa umožnila úplná implementácia a účinné posúdenie akreditačného akčného plánu,“ informuje nás zdroj blízky DG AGRI.

Bruselský úrad mal túto skutočnosť oznámiť ministrovi ešte 14. októbra 2021. To znamená deň pred jeho vystúpením na tlačovej konferencii, kde doklad o akreditácii odovzdal pred televíznymi kamerami do rúk Jozefa Kissa, generálneho riaditeľa PPA.

Samuel Vlčan tak ohlásil správu, ktorá je v priamom rozpore s tým, čo odporúčalo DG AGRI. Vytknúť nám mali napríklad to, že napriek významnému pokroku nemožno akreditačný akčný plán v tejto fáze považovať za úplne zavedený.

„Slovensku vyčítajú, že niektoré pôvodne plánované akcie v rámci akreditácie boli len prehodnotené alebo prevedené do transformačného plánu, ktorý sa má vykonať neskôr,“ informuje zdroj blízky prostrediu DG AGRI.

Bruselský úrad nás vraj upozorňuje na konkrétne body, ku ktorých splneniu majú výhrady. Minister napriek tomu akreditáciu našej agentúre udelil. Aký bude mať Vlčanove rozhodnutie dopad na budúce preplácanie platieb z DG AGRI je ťažké zhodnotiť. Európsky daňový poplatník je veľmi citlivý na to, či sa nešafári s podporami v štátoch, ktoré sú čistými prijímateľmi pomoci, medzi ktoré patrí aj Slovensko. Zostáva tak veľkou otázkou, či bežný poľnohospodár vôbec zbadá rozdiel v tom, že naša agentúra je už z rozhodnutia ministra plne akreditovaná.

Budú investičné podpory vyplatené?

Vzhľadom na závažnosť korupčných obvinení sa DG AGRI rozhodla v tomto roku krátiť investičné podpory Slovensku o 25 percent. Už pri samotnom procese akreditácie tak došlo zo strany Bruselu k zvýšeniu sadzby, keďže krátenie v roku 2020 dosahovalo len úroveň 10 percent.

Štvrtinové krátenie investičných platieb vyhodnotil  Samuel Vlčan spôsobom, že rozhodol o pozastavení vyplácania platieb zo slovenského Programu rozvoja vidieka. Záverečný účet od júna, keď došlo k pozastaveniu platieb, doteraz, je, že z účtu PPA neodišlo 450 platieb v hodnote 60 miliónov eur. Brusel ich Slovensku nezakázal vyplatiť. Ak by tak ale PPA urobila, 15 miliónov eur nám z európskych peňazí nepreplatia a museli by sme ich uhradiť zo štátneho rozpočtu.

Po informáciách, ktoré sa nám podarilo získať je absolútne nejasné, či dôjde k naplneniu sľubu Jozefa Kissa, ktorý dal v súvislosti s vyplatením zadržaných platieb. Tie mali byť podľa jeho prísľubu spracované do konca kalendárneho roka. Dnes je zrejmé, že bruselské inštitúcie našu očistu PPA vôbec nepovažujú za uzavretú a našej dôveryhodnosti pravdepodobne nepridal ani krok, ku ktorému sa rezortný minister odhodlal napriek informáciám, ktoré mu boli z DG AGRI doručené.

 

Tlačovému odboru agrorezortu sme zaslali nasledovné otázky:

Prečo minister udelil trvalú akreditáciu napriek odporúčaniam DG AGRI, aby došlo len k predĺženiu skúšobnej doby o 4 mesiace do 15. februára 2022?

Budú investičné podpory, ktoré sú momentálne krátené zo strany DG AGRI v rozsahu jednej štvrtiny, vyplatené do konca kalendárneho roka tak, ako bolo prisľúbené 15. októbra 2021.

Stále sa vzťahuje na investičné podpory štvrtinová korekcia zo strany DG AGRI?

Zverejníte list doručený z DG AGRI 14. októbra 2021 v plnom rozsahu?

Aktualizované 10:12 – STANOVISKO MPRV SR

DG Agri nám nadštandardne ponúklo možnosť predĺžiť dočasnú akreditáciu, ak by sme si neboli istí splnením podmienok, čo len dokazuje naše výborné vzťahy. Ich ponuka ale vychádzala zo stavu k ‪13. 9. 2021, kedy nemali k dispozícii výsledky personálnej kapacitnej analýzy a ani záverečnú správu nezávislého audítorského posúdenia, ktoré potvrdilo splnenie všetkých bodov akčného plánu.

Plná akreditácia nám umožňuje venovať sa viac analýzam a kontrolám  sporných prípadov z minulosti, do čoho sme sa aj pustili a chápeme, že tieto činnosti sú dôvodom pre zvýšenú nervozitu rôznych záujmových skupín. Záverom si dovoľujeme poukázať na skutočnosť, že takto publikované informácie sú vytrhnuté z kontextu, zrejme s cieľom zvyšovať napätie a nervozitu v rezorte. Komunikácia s DG AGRI je rozsiahla, vecná, konštruktívna a prebieha na pravidelnej báze s jediným cieľom spoločne účinne chrániť záujmy Slovenskej republiky a Európskej únie.

 

Autor článku: Juraj Huba - poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk - budova MPRV SR

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
1 Komentár
Najlepšie hodnotené
Najnovšie Najstaršie
Inline Feedbacks
View all comments
Anna Maria Budz
Anna Maria Budz
22. október 2021 7:28

Veľmi dobrá investigatívna práca pán šéfredaktor! Bolo by však nesmierne dôležité uverejniť listy z Európskej komisie aspoň od 1.1.2020,ako aj odpovede MPRV SR a PPA na ne,nakoľko krátenie refundácie sa nedeje len tak,ale až po komunikácii s daným Členským štátom,a ta trvá minimálne niekoľko týždňov. Ani návrh na udelenie podmienenej… Celý komentár »