Zadajte hľadaný výraz

Ceny komodít Z ekonomiky

Trhové ceny vo vybraných krajinách EÚ k 27. máju

Trhové ceny vo vybraných krajinách EÚ k 27. máju
insert_photoFilip Kľačanský - spracované pre poľnoinfo.sk

V tabuľke uvádzame prehľad cien vybraných komodít v rozhodujúcich prístavoch, resp. obchodných miestach EÚ-27 k 27.máju 2010 a ich porovnanie s cenami, za ktoré boli obchodované na daných miestach k 6.máju 2010. Zároveň pri každej komodite nájdete ceny, za ktoré boli tieto komodity obchodované na Slovensku alebo v Českej republike kvôli možnosti porovnať si rozdiely v cenách komodít vo vzťahu k dopravným vzdialenostiam a následnému odvodeniu si dopravných nákladov do uvedených prístavov, či obchodných miest.

Z pohľadu vývoja situácie na trhu EÚ v rámci sledovaného obdobia troch týždňov a porovnaním tendencie vývoja cien dvoch rozhodujúcich komodít, potravinárskej pšenice a kukurice kŕmnej, je zrejmé, že cena prvej zo sledovaných komodít sa postupom času dostáva pod čoraz väčší tlak vplyvom blížiacej sa žatvy a jej rastúcich celosvetových zásob. Tu si dovolíme upozorniť na skutočnosť, že výpadky plôch osiatych touto plodinou v dôsledku záplav a ich podmáčania zrejme nebudú mať významnejší vplyv na jej cenotvorbu v rámci domáceho trhu.

Úplne opačnú tendenciu môžeme pozorovať v prípade kukurice kŕmnej, ktorej cena posilňuje už tretí týždeň v rade za sebou. Významne vzrástla v Bordeaux o 6€/t, v Hamburgu o 5€/t, ale aj Budapešti, o 3€/t. Výrazný posun smerom nahor sme zaznamenali aj Bratislave, kde sa cena upravila o 3,60 €/t. Na ostatných obchodných miestach posilnila o cca 1€/t.

Cena potravinárskej pšenice, ako sme už v úvode načrtli, začína mierne oslabovať. Najvýraznejšie klesla, okrem Bratislavy (-5,20 €/t), v poľskom Slaski (-3,30 €/t) a rumunskom Banate (-2,00 €/t). Relatívne stabilná je jej cenová úroveň Budapešti. Trvalú tendenciu rastu sme zaznamenali napr. v Hamburgu, kde cena počas troch týždňov vzrástla o 5€/t, ešte významnejšie v Rouen, až o 8,5 €/t.

Relatívne stabilné zostali ceny kŕmnej pšenice a kŕmneho jačmeňa. V sledovanom období sa cena kŕmnej pšenice výrazne nemenila, najviac vzrástla v Bratislave, a to o 2,5€/t a v Hamburgu o 2€/t. Naopak v poľskom Slaski klesla o 3,66 €/t. Veľmi podobne sa vyvíjali ceny kŕmneho jačmeňa, keď medzitýždenne dochádzalo iba k minimálnym pohybom. V priebehu troch týždňov jeho cena najviac klesla v Budapešti (-4,37€/t), Hamburgu (-2,00 €/t) a Slaski (-1,76 €/t). V ďalších obchodných miestach cena vzrástla v rozmedzí od 2 do 3€/t.

Ceny sladovníckeho jačmeňa sa na rozhodujúcich obchodných miestach uberali smerom nahor alebo zostali stabilné. K najvýznamnejší poklesu došlo v poľskom Zachodni, kde sa cena prepadla až o 6,39 €/t.

Vývoj cien raže potravinárskej a tvrdej pšenice bol obdobný, ako pri vyššie uvedených komoditách. Ich ceny mierne vzrástli, resp. došlo iba k minimálnym pohybom.

Súčasné ceny do určitej miery predznamenávajú požatevný vývoj cien jednotlivých komodít, t.j. neočakáva sa výrazný posun smerom nadol. Pretrvávajúci daždivý ráz počasia nad Európou bude tomu iba nahrávať.

Autor článku: Filip Kľačanský - spracované pre poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: Filip Kľačanský - spracované pre poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments