Zadajte hľadaný výraz

Ceny komodít Z ekonomiky

Trhové ceny vo vybraných krajinách EÚ k 23. decembru

Trhové ceny vo vybraných krajinách EÚ k 23. decembru
insert_photoFilip Kľačanský - spracované pre poľnoinfo.sk

V tabuľke uvádzame prehľad cien vybraných komodít v rozhodujúcich prístavoch, resp. obchodných miestach EÚ-27 k 23.decembru 2010 a ich porovnanie s cenami, za ktoré boli obchodované na daných miestach k 2.decembru 2010. Zároveň pri každej komodite nájdete ceny, za ktoré boli tieto komodity obchodované na Slovensku alebo v Českej republike kvôli možnosti porovnať si rozdiely v cenách komodít vo vzťahu k dopravným vzdialenostiam a následnému odvodeniu si dopravných nákladov do uvedených prístavov, či obchodných miest.

V priebehu sledovaného obdobia ceny jednotlivých komodít výrazne posilnili. Treba poznamenať, že v niektorých prípadoch špekulatívne.

Vezmime si v úvahu hneď prvú zo sledovaných komodít, potravinársku pšenicu. Jej cena najviac vzrástla po správach o silných dažďoch ničiacich úrodu v Austrálii a v dôsledku nich o hroziacich povodniach v jej najväčších pestovateľských oblastiach. Trhy nenechali na seba dlho čakať, cena pšenice išla prudko nahor. Daný vývoj umocnila ďalšia správa prinášajúca informáciu, že až 35% dopestovanej pšenice môže byť kvôli nedostatočnej kvalite preklasifikovaných na kŕmnu pšenicu.

Cena potravinárskej pšenice, portálom poľnoinfo.sk sledovaných obchodných miestach, v období od 2.12. do 23.12. najvýraznejšie posilnila v susednej Viedni (+30,50 €/t), nasledoval ju Hamburg (+25,00 €/t) a Drážďany (+22,00 €/t). Významne vzrástli ceny aj v belgických Antverpách (+19,00 €/t) a vo francúzskom Rouen (+17,00 €/t), ale aj v poľskom Sliezsku (+14,83 €/) a v Budapešti (+14,69 €/t).
V Bratislave posilnila cena pšenice o 9,99 €/t a v Prahe o 2,18 €/t.
Ceny pšenice by v nasledujúcom období už nemali významne posilňovať, nakoľko celosvetové zásoby budú dostačujúce, a to aj v prípade, že časť úrody bude poškodenej v dôsledku nepriazne počasia.

V období od 2.12. do 23.12. ceny kŕmnej pšenice kopírovali vývoj cien potravinárskej pšenice. Jej ceny vzrástli vo všetkých „poľnoinfom.sk“ monitorovaných obchodných miestach, konkrétne v Hamburgu (+28,00 €/t), v Antverpách (+19,00 €/t) a v poľskom Sliezsku (+0,50 €/t). Cena oslabila v Bratislave (-17,12 €/t).

Veľmi podobne sa v sledovanom období v porovnaní s vyššie uvedenými komoditami vyvíjala cena sladovníckeho jačmeňa. Tá významne vzrástla v nemeckom Mannheime (+23,00 €/t), ale aj vo francúzskom obchodnom mieste Creil, a to v prípade jačmeňa dvojradého (+18,00 €/t) a šesťradého (+19,00 €/t). Mierny nárast ceny evidujeme v poľskom Zachodni (+5,69 €/t) a v Brne dokonca pokles (-2,51 €/t).

Veľmi priaznivý cenový vývoj evidujeme aj v prípade kŕmneho jačmeňa. Jeho cena posilnila vo všetkých obchodných miestach. Konkrétne v poľskom Zachodni (+23,79 €/t), v Antverpách (+18,00 €/t), vo francúzskom Rouen (+17,00 €/t), v nemeckom Mannheime (+13,50 €/t) a v Hamburgu (+11,00 €/t). O niečo miernejšie vo Viedni (+6,00 €/t). Cena sa v uvedenom období nezmenila v Bratislave.

Za pozitívnym cenovým vývojom kukurice je treba vidieť jednu špekulatívnu a jednu reálnu informáciu. Tá špekulatívna vychádza z tvrdenia o nižších jarných osevoch kukurice americkými farmármi, a to až o 2,5%. Tá, založená na reálnej báze, hovorí o náraste dopytu po biopalivách v dôsledku daňového zvýhodnenia pre biopalivá. Jedná sa o stimul uplatňovaný vládou USA.

Cena kŕmnej kukurice vplyvom vyššie uvedených správ vzrástla nasledovne: v Hamburgu (+20,00 €/t), v Budapešti (+18,38 €/t), v Rotterdame (+17,00 €/t), v poľskom Zachodni (+12,31 €/t), v Drážďanoch (+10,00 €/t) a v Bratislave (+5,52 €/t).

Posilnila aj cena potravinárskej raže, a to v nemeckom Hamburgu o (+12,00 €/t), v poľskom Zachodni (+15,32 €/t) a vo Viedni (+0,50 €/t).

Autor článku: Filip Kľačanský - spracované pre poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: Filip Kľačanský - spracované pre poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments