Zadajte hľadaný výraz

Ceny komodít Z ekonomiky

Trhové ceny vo vybraných krajinách EÚ k 16. júnu

Trhové ceny vo vybraných krajinách EÚ k 16. júnu
insert_photoFilip Kľačanský - spracované pre poľnoinfo.sk

V tabuľke uvádzame prehľad cien vybraných komodít v rozhodujúcich prístavoch, resp. obchodných miestach EÚ-27 k 16.júnu 2011 a ich porovnanie s cenami, za ktoré boli obchodované na daných miestach k 9.júnu 2011. Zároveň pri každej komodite nájdete ceny, za ktoré boli tieto komodity obchodované na Slovensku alebo v Českej republike kvôli možnosti porovnať si rozdiely v cenách komodít vo vzťahu k dopravným vzdialenostiam a následnému odvodeniu si dopravných nákladov do uvedených prístavov, či obchodných miest.

Komentár k vývoju na globálnych trhoch:
Vzhľadom k tomu, že viacerí farmári začínajú obchodovať s budúcou úrodou, rozhodli sme sa v najnovšej správe zo svetových trhov poukázať na niekoľko faktov, ktoré budú v konečnom dôsledku ovplyvňovať trhy v požatevnom období.

Ako sme už v predchádzajúcom období uviedli trh s poľnohospodárskymi komoditami je úzko naviazaný, resp. ovplyvňovaný viacerými faktormi, najmä však vývojom ponuky a dopytu jednotlivých komodít rastlinného pôvodu, vývojom ich globálnych zásob, ako aj vývojom svetovej ekonomiky.

Aktuálny stav vývoja cien s agrokomoditami je v súčasnosti úzko spätý práve so stavom ekonomiky. Nad Európou totiž visí Damoklov meč v dôsledku krachujúceho Grécka. Obavy o osud Grécka sa významnou mierou podieľajú na prehlbovaní krízy v eurozóne a významne ovplyvňujú ekonomiku eurozóny. Poklesu cien rozhodujúcich komodít v ostatných dňoch nahrávajú aj nepriaznivé informácie o vývoji amerického hospodárstva.

Čo vývoja ponuky a dopytu obilnín týka, odhad pre nasledujúci hospodársky rok hovorí o tom, že z pohľadu globálneho bude mierne prevládať spotreba nad produkciou obilnín. Rovnako by malo dôjsť k miernemu zníženiu celosvetových zásob obilnín. To bude naďalej spôsobovať tlak na ceny.
Uvedené fakty najlepšie dokresľuje správa Organizácia spojených národov, v ktorej sa na tému cien komodít uvádza – v nasledujúcich mesiacoch nepredpokladáme výraznejší prepad cien, keďže dopyt je veľmi vysoký a na strane ponuky sú stále problémy.

Vývoj cien na trhoch Európskej únie:
Vývoj cien potravinárskej pšenice bol v období od 9.6.2011 do 16.6.2011 relatívne rozkolísaný, ovplyvňovali ho viaceré cenotvorné činitele. V zásade možno konštatovať, že trh je pomerne nestabilný.
Najväčší pokles cien pšenice nastal v Drážďanoch (-10,00 €/t), ktoré nasledovali francúzsky Rouen (-7,00 €/t), belgické Antverpy (-4,00 €/t) a Bratislava (-4,75 €/t). V uvedenom období cena potravinárskej pšenice vzrástla v rumunskej Muntentii (+24,36 €/t), v Prahe (+6,69 €/t), v poľskom Sliezsku (+3,31 €/t) a v Hamburgu (+3,00 €/t). V Budapešti cena stagnovala na úrovni 214,54 €/t.

V prípade kŕmnej pšenice evidujeme vo väčšine rozhodujúcich obchodných miest ďalšie medzitýždenné oslabovanie jej ceny. Cena kŕmnej pšenice klesla v nemeckom Hamburgu o (-3,00 €/t), vo francúzskom departemente Eure et Loir o (-8,00 €/t). Extrémny pokles sme zaznamenali v Bratislave (-41,40 €/t). Údaj však nepokladáme za celkom korektný. Cena kŕmnej pšenice posilnila iba v poľskom Sliezsku (+3,77 €/t).

Ceny kŕmneho a sladovníckeho jačmeňa sa počas uplynulého týždňa udržali na pôvodných úrovniach (stagnovali). Došlo iba k minimálnym cenovým pohybom v porovnaní s uplynulými troma týždňami, keď v niektorých obchodných miestach v rámci sledovaného obdobia vzrástla cena kŕmneho jačmeňa o viac ako 20 eur za tonu a cena sladovníckeho jačmeňa aj o viac ako 50 eur za tonu.
Zo sledovaných obchodných miest posilnila cena kŕmneho jačmeňa iba v poľskom Zachodni (+0,83 €/t). Naopak výraznejšie oslabila v Hamburgu (-10,00 €/t) a v Drážďanoch (-3,00 €/t). V iných obchodných miestach stagnovala. Cena sladovníckeho jačmeňa stagnovala prakticky vo všetkých obchodných miestach, okrem poľského Zachodni, v ktorom klesla až o (-21,38 €/t).

V sledovanom období bol vývoj cien kŕmnej kukurice poznačený vývojom cien na svetových trhoch. K výraznému oslabeniu došlo v nemeckom Hamburgu (-20,00 €/t), k miernejšiemu v poľskom Zachodni (-2,44 €/t). Cena kukurice stagnovala v Budapešti a Brne, a k jej posilneniu došlo vo francúzskom Bordeaux (+4,00 €/t) a v Bratislave (+13,36 €/t).

Vývoj cien potravinárskej raže do značnej miery kopíroval vývoj cien pšenice, pričom jej cena posilnila v poľskom Zachodni o (+3,92 €/t), ako aj v Prahe, medzimesačne o (+10,48 €/t). Cena raže oslabila v Hamburgu (-5,00 €/t).

Vývoj cien tvrdej pšenice sme opäť sledovali iba na talianskom trhu. Jej cena medzitýždenne znova vzrástla v oboch obchodných miestach, v Boloni o (+7,00 €/t) a v Miláne (+5,00 €/t).

Autor článku: Filip Kľačanský - spracované pre poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: Filip Kľačanský - spracované pre poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments