Zadajte hľadaný výraz

Ceny komodít Z ekonomiky

Trhové ceny vo vybraných krajinách EÚ k 1. júlu

Trhové ceny vo vybraných krajinách EÚ k 1. júlu
insert_photoFilip Kľačanský - spracované pre poľnoinfo.sk

V tabuľke uvádzame prehľad cien vybraných komodít v rozhodujúcich prístavoch, resp. obchodných miestach EÚ-27 k 1.júlu 2010 a ich porovnanie s cenami, za ktoré boli obchodované na daných miestach k 24.júnu 2010. Zároveň pri každej komodite nájdete ceny, za ktoré boli tieto komodity obchodované na Slovensku alebo v Českej republike kvôli možnosti porovnať si rozdiely v cenách komodít vo vzťahu k dopravným vzdialenostiam a následnému odvodeniu si dopravných nákladov do uvedených prístavov, či obchodných miest.

V sledovanom období sme nezaznamenali výrazné výkyvy cien sledovaných komodít, dokonca môžeme hovoriť o ich stagnácii až miernom poklese. Táto tendencia bude pravdepodobne pokračovať aj v nasledujúcich dňoch, nakoľko najnovšia správa Ministerstva poľnohospodárstva USA o situácii na trhu s obilninami bola pozitívna. Súvisela s priaznivým priebehom zberu pšenice v samotných Spojených štátoch, keď suché počasie umožnilo farmárom urýchliť žatvu v štátoch Kansas a Oklahoma (ide o najväčších producentov v USA), ktoré k dnešnému dňu majú pozberaných už vyše 50% plôch.

Keďže komodity pšenica a kukurica sú veľmi úzko prepojené, správy o priebehu žatvy prvej zo spomínaných komodít budú ovplyvňovať cenu tej druhej.

Uplynulý týždeň bol z pohľadu cien absolútne nepriaznivý pre kŕmne obilie, t.j. pšenicu a jačmeň. Ceny oboch komodít skôr padali, prinajmenšom stagnovali. Ak aj na niektorých obchodných miestach došlo k nárastu ceny, vzostup bol rádovo v centoch. Podobne sa vyvíja situácia na trhu so sladovníckym jačmeňom.

Cena potravinárskej pšenice sa vyvíjala rozdielne v západnej a východnej Európe. Kým na západe jej cena klesala, na východe sme zaznamenali mierny nárast oproti 24.júnu. Najvýraznejší v rumunskom Banate (+7,34€/t), v Budapešti o 5,71€/t a v poľskom Slaski o 1,82€/t. Pozitívny vývoj tiež evidujeme v Bratislave (+2,76€/t).

Po období niekoľkotýždňového posilňovania ceny kukurice kŕmnej došlo k zvratu. Jej cena klesla na obchodných miestach v poľskom Sliezsku a Budapešti. V Hamburgu stagnovala. Nárast ceny sme zaznamenali vo francúzskom Bordeaux o 8,00€/t; Rotterdame o 3,00€/t a v Barcelone 4,00€/t. V Bratislave o 7,84€/t.

Ceny kŕmnej pšenice a sladovníckeho jačmeňa sa prepadli prakticky na všetkých sledovaných obchodných miestach, prinajlepšom stagnovali.

Relatívne stabilnejšie sú ceny kŕmneho jačmeňa, ktoré počas uplynulého týždňa dokonca mierne vzrástli. Vo francúzskom Rouen o 0,77€/t, poľskom Sliezsku o 0,33€/t a v Budapešti 2,84€/t.

V nasledujúcom období by sa ceny všetkých sledovaných komodít nemali výraznejšie meniť. Na cenové pohyby budú stále viac vplývať informácie o priebehu a prvých výsledkoch zberu týchto komodít v rozhodujúcich svetových obilniciach, ako aj v samotnej Európe. Prihliadať sa bude na výnosy z pohľadu tvorby zásob, ako aj kvalitatívnych parametrov, ktoré v regióne strednej Európy budú poznačené nadmernými zrážkami v predchádzajúcom období.

Autor článku: Filip Kľačanský - spracované pre poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: Filip Kľačanský - spracované pre poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Predchádzajúci článok
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments