Zadajte hľadaný výraz

Z domova

Stimulácia pšenice ozimnej v jarnom období

Stimulácia pšenice ozimnej v jarnom období
insert_photo3 x Agrobiosfer, s. r. o.

Pšenica ozimná je nosnou plodinou takmer každého poľnohospodárskeho podniku. Z pohľadu ekonomickej udržateľnosti má významnú úlohu nielen navýšenie úrod, ale hlavne ich ročníková stabilita a kvalita produkcie.

Dosahovanie úrod komplikujú čoraz ťažšie klimatické a ekonomické podmienky, ktoré sa podpisujú negatívne na hospodárení podnikov. Úspešní budú tí pestovatelia, ktorí nájdu nové riešenia a dokážu sa prispôsobiť meniacim podmienkam.

Ciele jarnej výživy a stimulácie 

Prvým jarným zásahom v poraste ozimnej pšenice je regeneračné hnojenie dusíkom, ktorému sa venuje najväčšia pozornosť. Jeho hlavným cieľom je podporiť regeneráciu porastu prostredníctvom  urýchlenia obnovy asimilačnej plochy a zvýšenia odnožovacej schopnosti. Pokiaľ chceme zároveň regenerovať a významne podporiť rozvoj koreňa a koreňového vlásnenia mali by sme do technológie zaradiť aj aplikáciu stimulátora rastu. V pestovateľskej praxi a v mnohých pokusoch bola preverená opodstatnenosť používania prípravkov na báze morských rias. Tento typ biostimulácie urýchľuje jarnú regeneráciu, podporuje tvorbu koreňového systému a zároveň podporuje proces odnožovania.

Stimulácia vo vzťahu k hustote porastu

Aplikácia prípravku Alga 300++P (1 l/ha) v skorom jarnom období priaznivo ovplyvňuje regeneráciu a tvorbu koreňového systému, ktorý je hlavným zdrojom cytokinínov (obr.). Tieto fytohormóny znižujú v nadzemných častiach apikálnu dominanciu  a tým podporujú tvorbu odnoží, čím sa riedke porasty účinne zahusťujú. A práve na tieto dva faktory treba v jarnom období pôsobiť vyrovnane. V prípade, že by sa vytvoril veľký počet odnoží bez toho, aby sa podporil koreňový systém zvyšuje sa riziko mortality odnoží z dôvodu ich nedostatočného vyživenia koreňom, ako aj pôsobenia stresových faktorov prostredia. Pre zväčšenie koreňovej sústavy  a zvýšenie príjmu živín musíme v hustých porastoch posunúť aplikáciu prípravku až na koniec odnožovania, aby sme predišli zbytočnému zahusťovaniu porastu. Takýmto spôsobom môžeme v hustých porastoch účinne zasiahnuť do ekonomiky výživy a tvorby úrody.

Pri slabšie odnožených porastoch realizujeme aplikáciu v začiatkoch odnožovania. Alga 300++P vedie k tvorbe silných odnoži, ktoré vyrastajú z dobre fungujúceho a rozvetveného koreňa. Včasné odstránenie neproduktívnych a posilnenie produktívnych stebiel zabezpečí zároveň vyššiu vzdušnosť porastu, čo má priamy dopad na vyššiu odolnosť pšenice voči poliehaniu. Okrem toho sú menej zahustené a viac prevzdušnené porasty pod menším tlakom chorôb, čo môže ušetriť náklady na fungicídne ošetrenie. Významným pomocníkom pri napĺňaní tejto úlohy môže byť aj prípravok z kategórie prírodnej prevencie SoftGuard++ (1 l/ha), ktorý chráni preventívne pred hubovými, bakteriálnymi a vírusovými chorobami, podporuje rast koreňov a zvyšuje účinnosť fungicídneho ošetrenia. Kombinácia prípravkov Alga 300++P so SoftGuard ++ priaznivo podporí v jarnom období rozvoj koreňovej sústavy, zvýši odolnosť rastlín na nepriaznivé podmienky prostredia a súčasne dodá potrebné živiny.

Mikroprvky v ľahko prijateľnej forme

Čoraz častejším a vážnejším problémom sa v posledných rokoch ukazuje deficitná výživa mikroprvkami, ktorá môže  negatívne ovplyvniť hektárové úrody pšenice. Hlavnými faktormi, ktoré podmieňujú tento stav je pokles používania hospodárskych hnojív a zúžené osevné postupy na základe čoho je prísun týchto prvkov obmedzovaný. Dodaním širokého spektra mikroprvkov v chelátovej forme (Fe, Zn, Cu, Mn, B) v podobe prípravku MicroRich (0,5 l/ha) zamedzíme vzniku deficitu týchto živín a zároveň predídeme fyziologickým poruchám, ktoré sú spojené s ich nedostatkom. Okrem toho dodaním mangánu podporujeme priamo tvorbu odnoží.  Aplikácia prvkov ako je bór a meď pôsobí na tvorbu odnoží prenesene cez podporu metabolizmu dusíka. Na to, aby bolo pôsobenie okamžité a aplikácia mala zmyslel je dôležitá forma a rýchlosť príjmu živín. Z tohto pohľadu sú chelátové formy ideálnym riešením.

Vysoká návratnosť investícií

Za účelom overenia prínosu technológie stimulácie a následného stanovenia ekonomickej efektívnosti bol založený v pestovateľskom roku 2014 maloparcelkový pokus. Ešte pred sejbou bolo osivo pšenice ošetrené biostimulačným morením (Alga 300++PSoftGuard), po ktorom  sme pozorovali dynamické a vyrovnané vzchádzanie porastu v porovnaní s kontrolným variantom. V jarnom období sme vo fáze odnožovania ošetrili porast prípravkom Alga 300++P (1 l/ha), ktorý dodal mladým rastlinám výživu a výrazne podporil ich odnožovanie.  Hlavným cieľom ošetrenia prípravkami Alga 300++K (1 l/ha) a AminoTotal (0,5 kg/ha)vo fáze vlajkového listu  bolo pozitívne ovplyvniť potravinársku kvalitu a HTZ pšenice. Technológiou stimulácie a výživy od spoločnosti Agrobiosfer, s.r.o.  sa podarilo navýšiť úrodu až o 1,3 t/ha, čo predstavuje pre poľnohospodára čistý zisk 150 eur/ha. Na základe získaných výsledkov je možné konštatovať, že synergický efekt racionálnej výživy a biostimulácie vedie k zvýšeniu efektivity a rentability pestovania pšenice.

Výsledky maloparcelkového pokusu (v tonách) s pšenicou ozimnou (2014)

Lokalita: Bučany

Riešiteľ pokusu: doc. Ing. Tibor Roháčik, CSc. (Selekt Výskumný a šľachtiteľský ústav).

Autor článku: Ing. Zuzana Balátová, PhD. - produktová manažérka, Agrobiosfer, s.r.o.
Zdroj obrázku: 3 x Agrobiosfer, s. r. o.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments