Zadajte hľadaný výraz

Z domova Zaujímavosti

SPU inovuje štúdijné programy

SPU inovuje štúdijné programy
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU majú akreditovaný nový bakalársky študijný program potraviny a technológie v gastronómii, na ktorý si záujemcovia o štúdium budú môcť podávať prihlášky do konca apríla 2017. Na Technickej fakulte SPU je akreditovaný nový program výrobné technológie pre automobilový priemysel, ako aj rozšírený program obchodovanie a podnikanie s technikou, ktorý bude zabezpečovaný v spolupráci so zahraničnou vysokou školou – Technickou fakultou Českej zemědělskej univerzity v Prahe.

Záujemcovia sa na ne budú môcť prihlásiť do konca marca 2017. Prvý ročník štúdia uvedených troch programov sa otvorí v akademickom roku 2017/18.
Podľa dekanov oboch fakúlt, nové programy reflektujú požiadavky praxe a obsahujú výskumný potenciál, ktorý je čoraz viac viditeľný vo svete.

Potraviny a technológie v gastronómii
Absolventi budú ovládať problematiku zásad správnej výrobnej a hygienickej praxe na všetkých stupňoch výroby, stravovania a predaja pokrmov a nápojov, rešpektujúc najnovšie trendy. Dokážu aplikovať nové technológie a šetrné postupy úpravy potravín, pokrmov a hotových jedál, vypracovávať kritériá a postupy pre ich kontrolu, zostavovať kalkulácie výrobkov a služieb či uzatvárať kontrakty na dodávky domácich surovín, produktov a tovarov s garanciou kvality, čerstvosti a bezpečnosti. Uplatnia sa ako manažéri cateringovej spoločnosti, stravovacieho zariadenia, výroby a predaja lahôdkarských a cukrárskych výrobkov či technológovia výroby pokrmov a nápojov. Garantkou ŠP je doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD.

Výrobné technológie pre automobilový priemysel
Absolventi budú ovládať problematiku technickej dokumentácie a prípravy výroby, výrobných technológií, dokážu zabezpečovať chod výrobno-technologických systémov, zlepšovať ich prevádzkové parametre a riešiť nepredvídané situácie. Uvedené znalosti budú mať rozšírené o vedomosti z počítačovej techniky, CAx systémov a CAx technológií používaných pri príprave a riadení výroby. Uplatnia sa ako výrobní technológovia, programátori obrábacích strojov, konštruktéri či pracovníci odbornej technickej kontroly. Garantom ŠP je doc. Ing. Ján Žitňanský, PhD.

Obchodovanie a podnikanie s technikou – v spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Prahe
Absolventi budú pripravovaní pre oblasť podnikania, obchodovania s technikou a riadenia prevádzky strojov a technických systémov vo výrobných a obchodných firmách a výrobných podnikoch, najmä agropotravinárskeho komplexu. Dôraz sa kladie na štúdium možností a spôsobov nadobudnutia techniky a jej efektívneho prevádzkovania. V rámci organizácie štúdia sa prvá polovica štúdia bude realizovať na TF ČZU v Prahe, druhá na TF SPU v Nitre, pričom po úspešnom absolvovaní štúdia obe univerzity vydajú absolventovi spoločný doklad. Absolventi sa uplatnia v podnikoch a firmách zameraných na poskytovanie komerčných technických služieb, v obchode so strojmi a technickými zariadeniami, v oblasti leasingu a prenajímania technických prostriedkov v rezorte priemyslu, ale aj  v štátnej správe a v regionálnych inštitúciách zaoberajúcich sa problematikou investičnej politiky a pod. Posilnená jazyková príprava im dáva možnosti pre obchodovanie so zahraničnými subjektmi. Garantom rozšíreného ŠP je doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

Autor článku: Renáta Chosraviová - hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments