Zadajte hľadaný výraz

MPRV SR Z domova

SPF odstupuje od nájomných zmlúv s farmármi

SPF odstupuje od nájomných zmlúv s farmármi
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Poľnohospodári, ktorí majú od Slovenského pozemkového fondu (SPF) prenajatú pôdu, ale neplnia si záväzky z nájomných zmlúv, o ňu môžu prísť. Fond vykonáva kontroly obhospodarovaných plôch a aktuálne ruší nájom na východe Slovenska. Informoval o tom v pondelok hovorca SPF Martin Kormoš.

Spresnil, že SPF počas posledného pol roka vykonal 12 mimoriadnych kontrol stavu obhospodarovania pozemkov, ktoré si od SPF prenajímajú farmári. V jednom prípade na východe Slovenska aktuálne pristúpil k jednostrannému ukončeniu nájomnej zmluvy odstúpením. Dôvodom bolo neobhospodarovanie prenajatého pozemku.

“Slovenský pozemkový fond nebude tolerovať nevyužívanie prenajatých pozemkov na dohodnutý účel. Aj napriek faktu, že Národná rada SR nevymenovala Radu Slovenského pozemkového fondu, fond aj naďalej pokračuje vo svojich aktivitách, ako aj v kontrolách pôdy po celom Slovensku,” uviedla generálna riaditeľka SPF Adriana Šklíbová.

Ako dodala, z dôvodu nevyužívania prenajatej pôdy fond nemôže nájomné zmluvy farmárom zrušiť bez náležitého preverenia stavu pozemkov. Jednostrannému odstúpeniu od nájomnej zmluvy musí predchádzať kontrolný mechanizmus, na ktorom okrem zástupcov SPF participujú aj ďalšie orgány.

Fond vykonáva kontroly v spolupráci so zamestnancami Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSÚP), Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a pôdnej služby. O tom, či prišlo k porušeniu zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, rozhoduje SPF s vyššie uvedenými orgánmi.

“Slovenský pozemkový fond uvíta ďalšie podnety na kontrolu stavu obhospodarovania pôdy, ktorá je v jeho správe alebo nakladaní. Podnety postupne preverujeme a na základe výsledkov rozhodujeme o ďalšom postupe,” spresnila Šklíbová.

Slovenský pozemkový fond týmto podľa Kormoša apeluje na svojich zmluvných partnerov, aby na prenajatej pôde riadne hospodárili tak, ako im to určujú podmienky nájmu v zmluvách.

Dodal, že SPF má právomoc jednostranne odstúpiť od nájomnej zmluvy z viacerých dôvodov, ktoré sú uvedené v zmluve. V prípade odstúpenia sa zmluva zrušuje k 31. októbru kalendárneho roka, pokiaľ bola založená úroda. Ak úroda založená nebola, zmluva sa zrušuje doručením písomného odstúpenia od nájomnej zmluvy nájomcovi. Dňom skončenia nájmu je nájomca povinný vypratať prenajaté pozemky a odovzdať ich prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom druhu pozemku.

Autor článku: TASR
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
1 Komentár
Najlepšie hodnotené
Najnovšie Najstaršie
Inline Feedbacks
View all comments
RSKS
RSKS
18. september 2018 8:57

zaujímavé, že u nás sú minimálne dve také plochy, cca 30ha, o ktorých viem, že sú už aj vyškrtnuté z pôdneho fondu, a hospodáriaci subjekt nebol, a ani nebude sankcionovaný. o tom síce tento článok nieje, no dejú sa na tom našom sociálnodemokratickom slovensku veci zaujímavé potichu, ale isto…