Zadajte hľadaný výraz

MPRV SR Z domova

Slovensko aktualizuje plochy pôdy kvôli platbám pre farmárov

Slovensko pravidelne každé tri roky aktualizuje 1/3 územia evidovaných produkčných blokov poľnohospodárskej pôdy (LPIS – Land parcel identification system), na základe čoho farmári dostávajú priame platby aj platby v rámci Programu rozvoja vidieka. Určené sú pre rok 2015 len na skutočne poľnohospodársky obhospodarované územia.

“Momentálne spresňujeme register produkčných poľnohospodárskych blokov na podklade digitálnych ortofotomáp ako kľúčového komponentu Integrovaného administratívneho a kontrolného systému – IACS, ktoré sa u nás spracovávajú pre Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) a sú  pokladom pre vyplácanie priamych platieb farmárom. Evidujeme a digitalizujeme zmeny plôch kvôli rôznym zmenám na pozemkoch, akými sú nové cesty, stavby, zaznamenávame zmeny na výmerách. Ide o tisíce máp, ktoré sa musia detailne spresniť,” objasnila riaditeľka Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) Jaroslava Sobocká.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy bude aktualizovať diely LPIS do jari 2015. Aktualizované mapy zasiela na PPA, ktorá ich distribuuje užívateľom poľnohospodárskej pôdy prostredníctvom svojich regionálnych pracovísk. V prípade potreby sa spracovávajú výsledky kontrol na mieste, ktoré vykonáva PPA na základe žiadosti o priame platby zo strany poľnohospodárskeho subjektu.

“Aktualizácia LPIS zabezpečuje, aby priame platby PPA vyplácala len oprávneným osobám. Zmenšenie výmery pôdy spôsobuje výstavba alebo nedostatočné obhospodarovanie plôch, najmä trvalých trávnych porastov. Na základe aktualizovaných ortofotomáp sa z dielov vynímajú výmery neoprávnených prvkov ako budovy, cesty, náletové dreviny, prípadne rozširujúce sa okrajové časti lesa,” doplnila riaditeľka VÚPOP.

Uvedené vyňatia sa vykonávajú na základe postupov prijatých po zisteniach auditu Európskej komisie a na základe schválenej metodiky PPA.

VÚPOP sa v súčasnosti zameriava predovšetkým na tvorbu a zdokonaľovanie informačných a expertných systémov o pôde a jej využití s prihliadnutím na ochranu ostatných zložiek životného prostredia. LPIS je jedným z piatich komponentov Integrovaného administratívneho a kontrolného systému (IACS), je kľúčovým prvkom identifikácie poľnohospodárskych plôch a je nevyhnutným predpokladom subvencií v rezorte pôdohospodárstva z fondov EÚ. Systém LPIS v súčasnosti identifikuje a kvantifikuje poľnohospodársku pôdu podľa druhov pozemku orná pôda, chmeľnice, vinice, záhrady, sady, trvalé trávne porasty. Ostatnú poľnohospodársku pôdu v tomto systéme tvorí pôda, ktorá má charakter poľnohospodárskych pôd, ale nemá známeho užívateľa, alebo užívateľ ktorej sa k nej v tomto systéme neprihlásil. V registri LPIS sa tiež nenachádzajú ľahké samonálety krovín a drevín ani lesné porasty na poľnohospodárskej pôde.

Detailné informácie o zmene hraníc je možné získať na internetovej stránke www.podnemapy.sk.

Autor článku: TASR
Zdroj obrázku:

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
1 Komentár
Najlepšie hodnotené
Najnovšie Najstaršie
Inline Feedbacks
View all comments
iľko
iľko
5. november 2014 22:28

a čo v prípade, že sa výmera LPIS zväčšuje?