Zadajte hľadaný výraz

Legislatíva Z ekonomiky

Semančík: Využiť možnosti ako zabrániť deštrukcii odvetvia

Semančík: Využiť možnosti ako zabrániť deštrukcii odvetvia
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) nie je spokojná s výsledkami dnešného rokovania Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR.

“Agropotravinárska samospráva očakávala ústretovejší postoj predstaviteľov vlády najmä vo vzťahu k štyrom, z jej pohľadu dôležitým, návrhom právnych noriem, respektíve ich noviel – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady, o spotrebnej dani z minerálneho oleja a podpore obnoviteľných zdrojov energie, dani z pridanej hodnoty a o spotrebnej dani z piva,” povedal podpredseda SPPK pre poľnohospodárstvo a služby Milan Semančík.

“Štátna správa unisono odmietla všetky naše pripomienky a návrhy. Nepáči sa nám ani rýchlosť, s akou sa pripravujú a majú prijať zmeny, ktoré výrazným spôsobom ovplyvnia podnikateľské prostredie v poľnohospodársko-potravinárskom komplexe. Sme presvedčení, že také závažné opatrenia by mali prejsť štandardným legislatívnym procesom, aby všetci zainteresovaní mali dostatok času na oboznámenie sa s jednotlivými návrhmi a predloženie svojich pripomienok, podnetov a stanovísk. Postup, ktorý momentálne zvolila vláda, nemožno označiť za transparentný a ústretový voči sociálnym partnerom. Takto si sociálny dialóg rozhodne nepredstavujeme,” uviedol Semančík.

Podľa neho Ministerstvo financií SR naďalej nechce brať ohľady na súčasnú kritickú situáciu slovenských poľnohospodárov a trvá na zrušení daňovej úľavy na tzv. červenú naftu už od budúceho roka, hoci Európska komisia nedávno predĺžila Slovensku možnosť využívania tejto formy štátnej pomoci do 31. decembra 2012. Náklady agrárneho sektora by sa tak podľa odhadov SPPK ročne zvýšili zhruba o 17 až 20 miliónov eur, v závislosti od množstva nafty, spotrebovanej na poľnohospodárstvu výrobu.

“Rozhodne to nie je zanedbateľná čiastka, nad ktorou by sme mohli mávnuť rukou. Nemáme totiž k dispozícii žiadnu inú kompenzáciu,” upozornil Semančík.

Poznamenal, že argumenty finančného rezortu o daňových únikoch pri aplikácii tohto inštitútu neobstoja a vyriešiť by sa dali napríklad zavedením systému normatívov.

Za nesystémový považuje SPPK návrh novely zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

“Opätovne sme pripomenuli, že pri určovaní dane z nehnuteľností, vrátane dane z pozemkov, nie je rozhodujúce to, či sa zníži násobok rozdielu medzi najvyššou a najnižšou sadzbou v rámci jedného všeobecne záväzného nariadenia, ale to, aby obce nemohli medziročne zvyšovať daňové zaťaženie podnikateľov o desiatky, či dokonca stovky percent. Napriek tomu, že sme v tomto smere pripravili alternatívne návrhy, ani v tomto prípade sa nestretli s porozumením rezortu financií. A to aj napriek tomu, že ním navrhnutá úprava nezvýši právnu istotu podnikateľov, ba naopak, jednorazovou možnosťou 30-% zvýšenia týchto daní v druhej polovici budúceho roka ju ešte viac zníži,” informoval podpredseda SPPK.

Vzhľadom na závažnosť negatívnych vplyvov pripravovaných ekonomických opatrení na prvovýrobu sa vo štvrtok (23.9.) mimoriadne zíde sekcia SPPK pre poľnohospodárstvo a služby, aby sa poradila o ďalších krokoch, ktoré podnikne v záujme presadzovania oprávnených záujmov členskej základne.

“Ide naozaj do tuhého a komora musí využiť všetky možnosti na to, aby zabránila hroziacej deštrukcii nášho odvetvia,” dodal Semančík.

TASR informoval tlačový hovorca SPPK Stanislav Nemec.

Autor článku: TASR
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments