Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa Legislatíva Z domova

Roľníci sa dočkali odškodného aj preplácania poistného

Roľníci sa dočkali odškodného aj preplácania poistného
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Poľnohospodári, ktorých v roku 2017 postihlo extrémne sucho, sa dočkali odškodnenia. Takmer po dvoch rokoch čakania a sľubov sa opatrenie v týchto dňoch dostáva do praxe.

„Kompenzácia straty bude od 35 % do 90 %, a to v závislosti od toho, či žiadateľ využíval v tomto období závlahový systém, či si poistil svoju výrobu alebo príjem minimálne na polovicu a či pôsobí v oblastiach s prírodnými obmedzeniami. Tí, ktorí sa chovali zodpovedne, získajú viac. Celkovo vyplatíme na toto opatrenie 17 mil. eur,“ uviedol Juraj Kožuch, generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci podporného opatrenia „SUCHO 2017“ sú tí, ktorým sa kvôli extrémnemu suchu v roku 2017 znížila priemerná ročná produkcia poľnohospodárskych výrobkov o viac ako 30 %. Zároveň oprávnenými žiadateľmi sú podniky, ktoré predložili podklady pre vypracovanie materiálu, ktorý sa zaoberal kompenzáciami dôsledkov sucha a vláda ho schválila v decembri 2018.

Vyplácanie odškodného poľnohospodári vítajú a oceňujú, že Ministerstvo pôdohospodárstva uznalo opodstatnenie požiadaviek na riešenie následkov sucha.

Žiadateľom bude refundované poistné do výšky 65 %

„Nie chybou poľnohospodárov prišli podniky o veľkú časť úrody po katastrofálnom suchu z roku 2017. S výrazným výpadkom tržieb a v niektorých prípadoch aj znížením počtu zamestnancov sa vyrovnávajú poľnohospodári dodnes,“ uviedla Jana Holéciová z SPPK.

Peniaze, ktoré sa k roľníkom dostanú, budú podľa predsedu SPPK využité v prospech vidieka, stabilizácii počtu zamestnancov a ďalšiu výrobu potravín.

„Je to teda ďalší krok, ktorý prispeje k zmierneniu dopadov klimatických zmien“, dodal Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

Sucho v roku 2017 spôsobilo slovenským poľnohospodárom straty vo výške 52-miliónov eur. O odškodnení sa hovorí už celé mesiace. Materiál, ktorý o odškodňovaní pojednával, dal rezort do pripomienkového konania ešte vlani v októbri. Vyplácanie peňazí však napokon pribrzdilo schválenie opatrenia Bruselom.

„Všetci tí, ktorí boli postihnutí suchom, a to nielen v roku 2017, pretože to sucho tu bolo aj v iných rokoch, už veľmi čakajú na tieto peniaze a určite to ocenia. Za systémové opatrenie v tomto smere považujem aj refundáciu časti ročného poistného,“ uviedol Oliver Šiatkovský zo Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska.

Aj toto opatrenie totiž v týchto dňoch vstupuje do praxe a poľnohospodári, ktorí sa o refundáciu prostriedkov chcú uchádzať, si môžu podávať žiadosti. Žiadateľom bude refundované poistné do výšky 65 %, ktoré uhradia v období odo dňa podania žiadosti do 30. 09. 2019.

„Poľnohospodári môžu požiadať o preplatenie oprávnených nákladov a výdavky na platby poistného, ktoré kryje straty spôsobené prírodnými katastrofami, nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať k prírodnej katastrofe, výskytom chorôb zvierat alebo škodcov rastlín a vplyvom chránených zvierat,“ vysvetlil Juraj Kožuch.

„My sme vďační za všetko, čo nám pomôže, tak ako za zelenú naftu, tak aj za poistenie, ale zároveň kladieme otázku – koľko rokov to tu nebolo? To nechcem vyčítať súčasnej vláde, chceme len poukázať, že my sme mali doteraz nerovné podmienky s okolitou konkurenciou. Už dávno všade majú preplácanie poistného, to by mala byť normálna vec a nemalo sa o tom ani diskutovať,“ uviedol Marián Varga z Ovocinárskej únie Slovenska.

MPRV SR: Máme záujem na aktívnom manažovaní rizík v poľnohospodárskej prvovýrobe

Z viacerých strán sa na margo opatrenia o refundácii poistného ozýva aj kritika – zverejnené totiž bolo až takmer v polovici mája, do platnosti vstupuje až teraz. Ide o obdobie, v ktorom väčšina poisťovní už tohtoročnú úrodu nepoisťuje. Poľnohospodári, ktorí si ju teda nedali poistiť skôr, tento rok už opatrenie nevyužijú.

V súčasnosti je na Slovensku poistených asi len 30-percent pôdy, čo je oveľa menej ako v okolitých štátoch. V rámci aktuálneho opatrenia už poisťovne zaznamenali nárast záujmu zo strany pestovateľov, ktorý je však zatiaľ len mierny.

„Avizovanú refundáciu časti nákladov na poistenie klienti stávajúci aj potenciálni sledovali s veľkým očakávaním. Myslím si, že na základe pozitívneho „lobingu“ všetkých zainteresovaných, sa zaznamenal aj vyšší záujem o samotné poistenie plodín. Som ale presvedčený, že žiadaný efekt, ktorým je jednoznačný nárast celkovej prepoistenosti a tým aj stabilizácia príjmov poľnohospodárskej prvovýroby by sa dosiahol kontinuálnosťou a hlavne včasnejším zverejnením samotnej výzvy k danému opatreniu. Znamenalo by to pre chovateľov a pestovateľov možnosť lepšieho plánovania svojich finančných možností a tým vyššiu náklonnosť k samotnému poisťovaniu,“ uviedol Dalibor Bán z Agra poisťovne.

„Nakoľko má ministerstvo záujem na aktívnom manažovaní rizík v poľnohospodárskej prvovýrobe, čoho dôkazom je aj zavedenie opatrenia na platby poistného, ktoré nebolo implementované cca 10 rokov a vzhľadom na to, že ide o nové opatrenie v rámci schvaľovacieho procesu, bolo nutné získať súhlasné stanoviska od koordinátora pomoci v SR a EK. Tento proces je administratívne a časovo náročný,“ vysvetlilo na margo termínov ministerstvo pôdohospodárstva.

Autor článku: Ivana Kaliská
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments