Zadajte hľadaný výraz

Z ekonomiky Zaujímavosti

Revízia kritérií ekonomickej súťaže TOP AGRO

Revízia kritérií ekonomickej súťaže TOP AGRO
insert_photoarchív poľnoinfo.sk - víťaz súťaže TOP AGRO 2015/2016

V posledný májový deň sa konalo rokovanie zástupcov NPPC – Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Klubu poľnohospodárskych novinárov pri SSN a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia ku kritériám hodnotenia súťaže TOP AGRO 2016/2017.

„Top Agro predstavuje každý rok skupinu sto najlepších poľnohospodárskych podnikov, ktoré vedú špičkoví manažéri. Navonok tvoria veľmi pestrú skupinu ľudí, pre ktorú je jedno typické: veľká dávka invencie, rozhodné a energické konanie, húževnatosť i trpezlivosť pri zdolávaní toho, čo prináša rýchlo sa meniaci trh a počasie ako večne premenlivý prvok hospodárenia na pôde. Tí najlepší si vedia poradiť aj v ťažkých situáciách,“ hovorí Jozef Sedlák, predseda Klubu poľnohospodárskych novinárov.

Aby kritéria 22. ročníka súťaže Top Agro boli čo najobjektívnejšie a najlepšie odrážali dnešnú ekonomickú realitu, jednotliví organizátori hľadali možnosti ich úpravy. Po vzájomných konzultáciách bolo navrhnuté, že pri hodnotení poľnohospodárskych podnikov sa použijú nasledovné ukazovatele. 

1. Rentabilita celkového kapitálu (výsledok hospodárenia pred zdanením/celkový kapitál) * 100

2. Produktivita práce z tržieb (tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb/osobné náklady)

3. Účinnosť dotácií k tržbám (ostatné výnosy/tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb)

4. Rentabilita tržieb (výsledok hospodárenia pred zdanením/tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb) * 100

5. Celková likvidita (krátkodobé pohľadávky + zásoby + krátkodobý finančný majetok/(krátkodobé záväzky + bankové úvery).

„Uvedené ukazovatele dávame na vyjadrenie poľnohospodárskej verejnosti a to k ich početnosti, ktorú možno zachovať, respektíve zredukovať, alebo rozšíriť o ďalší navrhnutý ukazovateľ, ktorý bude zaradený do hodnotenia v prípade, že bude závažný a vyskytne sa vo viacerých vyjadreniach,“ informuje Štefan Adam, riaditeľ NPPC – VÚEPP v Bratislave.

V predchádzajúcich ročníkoch sa pri hodnotení bonity poľnohospodárskych podnikov na Slovensku vychádzalo z troch ekonomických ukazovateľov a to rentabilita celkového kapitálu, nákladovosť tržieb a produktivita práce z pridanej hodnoty.

Ostatné kritéria zohľadnené pri hodnotení poľnohospodárskych podnikov, t. j. triedenia podnikov podľa organizačno-právnych foriem a prírodných podmienok ostanú zachované. Pri zaradení poľnohospodárskeho podniku do prírodných podmienok bude uplatnené kritérium tak ako minulý rok, t. j. podnik bude zaradený do horších prírodných podmienok ak 70 percent jeho poľnohospodárskej pôdy sa nachádza v horších prírodných podmienkach.

Vyjadrenie k ukazovateľom TOP AGRO je potrebné zaslať mailom do 8. júna 2017 na Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru, prípadne jej regionálne pracoviská, na Agrárnu komoru Slovenska, alebo Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností.

Súťaž TOP AGRO sa uskutočnila prvý raz v roku 1995. Ekonomické výsledky poľnohospodárskych subjektov sa vyhodnocujú na základe Informačných listov, kde poľnohospodár potvrdí súhlas so spracovaním výsledkov pre potreby súťaže TOP AGRO, alebo na základe vypísania prihlášky do súťaže. 

Kontakty na inštitúcie

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Ing. Milan Semančík
predseda
Záhradnícka 21
811 07 Bratislava
sppk@sppk.sk

Agárna komora Slovenska
Ing. Helena Patasiová
predasedníčka
Korzo B. Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
aksds@aksds.sk

Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností
Ing. Milan Mišánik
predseda
Priemyselná 6
824 94 Bratislava
zpd@zpd.sk

Autor článku: Juraj Huba - poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk - víťaz súťaže TOP AGRO 2015/2016

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments