Zadajte hľadaný výraz

Branding VUB 2020 Jar LEFT
Branding VUB 2020 Jar RIGHT
Branding VUB 2020 Jar TOP
Komerčné informácie Z domova

Na energiách môžu poľnohospodári ušetriť desiatky percent

chat_bubbleKomentáre: 15 visibilityZobrazenia: 5615

Jednou z najvýznamnejších nákladových položiek v poľnohospodárskych podnikoch je práve náklad na energie. Komplexné zhodnotenie nákladov a výmena niektorých technológií môžu priniesť úspory v rozsahu desiatok percent. Kde sú možnosti pre naše poľnohospodárstvo, ako zabezpečiť výmenu technológií tak, aby to nenarušilo cash flow našich hospodárov a aké úspory môžu poľnohospodári očakávať? Hovorili sme s Ing. Michalom Daníškom Project Managerom inovácií v spoločnosti TWINLOGY s. r. o. .

Keď sme sa stretli prvý raz, povedali ste mi, že poľnohospodár si vie v súčasnosti len s ťažkosťou predstaviť, aby dominantnú časť poľnohospodárskej techniky v jeho podniku tvorili stroje z osemdesiatych rokov. Ako ste to mysleli?

Poľnohospodári majú modernú a výkonnú techniku a zmenami prechádzajú aj ustajňovacie priestory. Uvedomujú si, že aktuálne technológie a najnovšie poznatky im môžu ušetriť významné zdroje. Napriek tomu sa moderné technológie a riešenia akoby vyhýbali energetike.  V lepšom prípade nachádzame v našich poľnohospodárskych podnikoch technológie z pred 15 – 20 rokov. Horšia a častejšia možnosť je, keď vidíme zariadenia, ktoré boli odovzdané do prevádzky pri dobudovaní farmy. Často poľnohospodári vykonávajú určité čiastkové investície, ktoré napríklad smerujú k tomu, že vymenia kotol. To je ale akoby ste na starý traktor kúpili nové pneumatiky. Tento stav je spôsobený aj veľmi nízkym povedomím o energetike . Veľký diel masla na hlave máme v tejto situácii aj my z oblasti energetiky.

Prečo?

Elektrická energia alebo plyn nevyvoláva žiadnu emóciu. Ak si kúpite nový traktor, zrekonštruujete ustajňovacie priestory, alebo sociálnu budovu, tam tú emóciu cítite. Peniaze za energie nám ale pravidelne odchádzajú z účtu a často sa nezamýšľame nad tým, že to môže byť aj inak. Najlacnejší plyn, alebo elektrika je však tá, ktorú nespotrebujeme. Ak môžem namiesto ročných nákladov za energie vo výške 100 tisíc eur platiť len 60 tisíc, tak je to na zamyslenie.

Je možné dosiahnuť takú úsporu?

V ostatnom období sme prešli niekoľko poľnohospodárskych podnikov a musím zodpovedne uviesť, že je to možné. Keď diskutujeme s agropodnikateľmi, hovoria o tom, že ceny komodít sú nízke, alebo dotácie nespravodlivé. Majú pravdu. Len je potrebné uviesť, že s cenami komodít, ktoré sa určujú  na svetových burzách a s dotačným systémom, ktorý sa nastavuje roky dopredu, vedia urobiť len veľmi málo. Často hovoria, že strojový park modernizovali a počty zamestnancov majú viac-menej ideálne. Že už nemajú kde ušetriť a pritom nad energetikou veľmi nerozmýšľajú.

To znamená, že viete poľnohospodárom urobiť určitý energetický audit?

Áno, aj tak sa to dá povedať. V praxi to vyzerá tak, že keď nás niekto osloví, tak v prvom rade s ním vedieme úvodný rozhovor. Čo je jeho ambíciou, prečo má o to záujem, aká je jeho predstava. Našou úlohou je na základe jeho predstáv definovať možnosti, ktoré má. Na základe vzájomného pochopenia nasleduje návšteva u zákazníka. Ideme sa pozrieť na akých technológiách funguje a pozrieme sa napríklad aj na jeho faktúry za dodávky energií. Často sa nám stáva, že zákazníci majú nepriaznivo nastavenú rezervovanú kapacitu a my im ju nastavíme tak, aby zbytočne nepreplácali.

Čo to znamená?

Napríklad ju majú zbytočne predimenzovanú, pretože sa boja sankcii. Keďže sa ale pozrieme na ročný priebeh spotreby, vieme to nastaviť tak, aby tam bola dostatočná rezerva, ale pritom nepreplácali. Aby zákazník v prípade rôznych nárazových odberov neprekročil spotrebu a neplatil sankcie. Nastavovali sme to u stoviek klientov z oblasti priemyslu, miest a obcí, prevádzkovateľov športových areálov a už aj poľnohospodárskych subjektov. Náš systém je spoľahlivý a potrebujeme k jeho nastaveniu len historické údaje. Už len týmto dokáže klient ušetriť veľmi slušné prostriedky. Z našej skúsenosti v tomto segmente podnikania sa to pohybuje od 3 do 20 tisíc eur ročne. Samozrejme, záleží od objemu spotreby a používaných technológií.

Naše poľnohospodárstvo má určitú historickú štruktúru, ktorá ho predurčila, že pôsobí na viacerých hospodárskych dvoroch. Ako dlho trvá, kým posúdite možnosti, ktoré môžu znížiť náklady na energie?

Dôležité je dostať podklady od zákazníka a vidieť technológie. Na základe našej analýzy vzniká určitý návrh riešenia, ktoré prezentujeme zákazníkovi.  Hovoríme s ním o opatreniach, navrhovaných technológiách, vygenerovaných úsporách a samozrejme aj formách financovania. Niektorí zákazníci si to financujú sami, pretože majú na danú oblasť vyčlenené zdroje. Iní zákazníci si obnovu technológií hradia z vygenerovanej úspory. Od prvej návštevy u klienta, po predstavenie riešení potrebujeme približne dva až tri týždne. K realizácií všetkých opatrení maximálne pol roka.

Máte klientov z oblasti agro? Kde sú najväčšie rezervy v energetickej oblasti v rámci našej poľnohospodárskej výroby?

Z pohľadu poľnohospodárstva sú možnosti tak v rastlinnej, ako aj v živočíšnej výrobe. Veľký význam z pohľadu šetrenia prevádzkových nákladov je v prípade plodín, ktoré sa musia sušiť. Sú to nárazové oblasti a poľnohospodári majú len istú časovú dobu na to, aby plodiny usušili. Skúsenosť od tých, s ktorými sme riešili sušenie je, že dokážeme ušetriť 35-40 percent zdrojov. Poľnohospodár na južnom Slovensku platil za dvojmesačné nasadenie sušičiek 110 tisíc eur. Po implementácií našich opatrení došlo k zníženiu spotreby energie, v tomto prípade, až o 45 percent!

Vieme menovať podnik?

Budem rád, keď sa druhý raz stretneme pri rozhovore priamo v konkrétnych podnikoch, kde si ukážeme to známe PRED a PO.

Výborne. Aké sú ďalšie oblasti, kde dochádza k znižovaniu energie?

Sú to všetci poľnohospodári so živočíšnou výrobou. Väčšina fariem funguje na starých technológiách. Tretia zaujímavá oblasť sú pestovatelia, ktorí potrebujú vykurovať skleníky.

Aj v súčasnosti spolupracujete s poľnohospodármi?

Máme niekoľkých klientov. Pri SHR sú to realizácie menšieho rozsahu, ale spolupracujeme aj s družstvami a obchodnými spoločnosťami, kde riešime komplexné riešenia od nastavenia technických parametrov, svietenia, cez technológiu vykurovania.

Podľa toho, čo ste hovorili je možné, že poľnohospodár bude mať tú modernú technológiu a pritom ho to nebude nič stáť, lebo bude platiť tú istú sumu za energie, čo platil predtým, s tým, že už spláca novú technológiu?

Ako som spomínal, máme zákazníkov, ktorým akoby nové technológie zaplatíme my a on ju potom spláca z úspor, ktoré vygeneruje. Návratnosť sa pohybuje od 2,5 do 4,5 – roka. Znamená to, že poľnohospodárovi sa prevádzkové náklady na energie, na základe prevádzkových parametrov z minulosti, nezvyšujú. Investíciu spláca z vygenerovanej úspory. Akonáhle úspora splatí nové investície do energetických technológií, usporené prostriedky zostávajú poľnohospodárovi na ďalší rozvoj.

Aký majú spoločnosti vzťah k energetike, keď sa s nimi prvý raz stretnete?

Poľnohospodári, ale aj podnikatelia z iných oblastí hospodárstva primárne riešia, že idú tendrovať dodávateľa elektrickej energie, alebo plynu. Naše dlhodobé skúsenosti, nie len v rámci agra, ale celkovo priemyslu hovoria, že ak ušetríte tendrovaním na elektrickej energii určitú sumu, tak komplexnými riešeniami v oblasti energetiky dokážete ušetriť až štvornásobne viac! To znamená, ak tendrovaním ušetríte na elektrine 3 tisíc eur, tak komplexným riešením je to 12 tisíc eur. Samozrejme je individuálne.

Váš odkaz na záver nášho rozhovoru pre poľnohospodárov na Slovensku, čo je to „orechové“

Poľnohospodárstvo a všetky jeho odvetvia majú obrovský potenciál v modernizácii a inováciách. Cieľom inovácií je predovšetkým zabezpečiť vysoko efektívny chod energetických sústav, čo má za následok výrazné zníženie spotreby energií. A to sa samozrejme prejaví na prevádzkových nákladoch. Naše riešenia im generujú úspory a zároveň zvyšujú technologickú úroveň prevádzky energetických sústav. Moderné a aktuálne technológie = „viac peňazí doma“, veď predsa najlacnejšia energia je tá, ktorú nespotrebujeme a my v TWINLOGY im v tom vieme pomôcť.

Článok vznikol na základe spolupráce medzi spoločnosťou TWINLOGY a portálom POĽNOINFO.SK. Cieľom projektu je poľnohospodárov a dodávateľov vstupov do agrosektora informovať o úsporách, ktoré prinášajú komplexné riešenia v oblasti energetiky.  

Kontakt na zástupcov spoločnosti TWINLOGY

mail: energy@twinlogy.com, michal.danisek@twinlogy.com

web: www.twinlogy.com

Centrála TWINLOGY: 041 4510 200

Zákaznícka linka: 0850 820 777

Michal Daníšek: +421 911 034 840

Sídlo: Závodská cesta 2945/38, Žilina 010 01

Autor článku: Juraj Huba - poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: TWINLOGY

Odber nových článkov na e-mail

Máte záujem stať sa pravidelným odoberateľom článkov z portálu poľnoinfo.sk? 1458 čitateľov od nás dostáva čerstvé informácie priamo na email každé ráno. Nečakajte a pridajte sa k nim aj vy.

15 komentárov

 1. Renáta
  5. júna 2017

  Nikdy som nad energiami v súvislosti s úsporami takto nezamýšľala. Ďakujem za podnet

  Odpovedať
 2. Robo R
  5. júna 2017

  Pani Renáta. Ja som sa zamýšľal. A šlo to aj bez veľkých nákladov za „projekty“ konzultantov. Už len tá časť rozhovoru s max. rezervovanou kapacitou je veľavravná.

  Odpovedať
 3. Renáta
  5. júna 2017

  Pán Robert, neviem presne čo tým myslíte. Nie každý sa energetike rozumie a už vôbec nie faktúram. Nevedela som, že je možná úprava rezervovanej kapacity, totiž aktuálny dodávateľ s tým nikdy nič nerobil. Mala som za to, že táto kapacita je pevne stanovený distribučný poplatok.

  Odpovedať
 4. Martin
  5. júna 2017

  Dobrý deň. Osobne si myslím, že každý má robiť to, čo vie a čomu rozumie. Veď predsa ak sa mi niekto pozrie na to ako mám veci nastavené na tom nič zlé nie je. Pani Renáta uviedla celkom dobrý príklad zo života. Veď nedá sa všetko vedieť.

  Odpovedať
 5. Robo R
  5. júna 2017

  Pani Renáta. Len narážam na to, že musíte vedieť čo Vám na farme treba a čo nie aj v efektívnom narábaní s energiou. Hádam na to netreba projektmanažéra za tisíce euro.

  Odpovedať
 6. Viktor
  5. júna 2017

  Dobrý deň prajem diskutujúcim. Milý Robo ako to myslíte s tým projektovým manažérom za 1000síce Euro? Priznám sa teraz Vám nerozumiem, lebo ja mám dodávateľa, ktorý mi proaktívne tieto veci doriešil pri zmene dodávateľa. A vôbec som netušil, kde všade máme ako firma rezervy a to som si myslel, že väčšieho „majstra“ ako ja niet. No trochu som vyfučal, keď prišli s riešením. A nestálo ma to žiadne tisíce o ktorých tu píšete. To je somarina !!!

  Odpovedať
 7. Marián
  5. júna 2017

  Pán Róbert môžem sa opýtať? Keď som čítal tak ste si pomohli sám čo je super a chválim, ale zarazila ma jedna Vaša informácia(rozpor Vašich tvrdení), kde píšete citujem: „projekt manažér za tisíce eur“ a keďže ste ti pomohol sám a nemáte stým skúsenosť ako to môžete tvrdiť, alebo sa mýlim a máte takú skúsenosť a ak ju máte uveďte, kde nemám zavolať, aby som neplatil tisíce eur. Trápiť sa sám je obrovská strata času a ja nechcem byť energetik. V každom prípade za opýtanie nič nedám a súdim až keď mám relevantné informácie. Obrovská chvála, že ste si pomohol sám, ale myslím že Vaše znalosti budú mať iba určité hranice sme len ľudia.

  Odpovedať
 8. Pavol
  5. júna 2017

  zdravím do diskusie. Rád by som prispel tiež svojou skúsenosťou. Náš dodávateľ nám takisto robil nejaké optimalizácie v nastaveniach poplatkov, stálo nás to síce nejaké peniaze, ale boli to drobné oproti ušetreným prostriedkom a bolo to výhradne z úspor, takže žiadny náklad navyše

  Odpovedať
 9. PeterM
  5. júna 2017

  Kedysi bol na každom družstve energetik, ktorý sa tváril že vie čo má robiť, jasne že táto funkcia bola neefektívna nikto však nemôže byť odborník na všetko a preto nie je na škodu mať k dispozícii energetika na zavolanie

  Odpovedať
 10. Milada
  5. júna 2017

  Dobrý večer. Chcela by som sa opýtať Pavla, kt napísal o optimalizácii v nastaveniach distribučných poplatkov ako sa im to zmenilo a koľko optimalizáciou ušetrili. Ďakujem pekne. Milada

  Odpovedať
 11. Pavol
  5. júna 2017

  p.Milada, my máme 5 miest a na každom to robilo plus minus 100 EUR mesačne, celkom teda cca 6.000 EUR ročne. Pre nás to sú celkom slušné peniaze, škoda že nie každý mesiac 🙂

  Odpovedať
 12. Milada
  5. júna 2017

  Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď. Ako čítam má to význam sa tým zapodievať. Mať a nemať 6.000€ je celkom veľký rozdiel. Inšpiroval ste ma. Ďakujem. Milada

  Odpovedať
 13. realista
  5. júna 2017

  Tento PR článok ste si mohli odpustiť – problém v úsporách energií a vôbec v technickom stave technológií či už zabudovaných alebo mobilných je výsledkom personálnej práce v poľnohospodárskych podnikoch – mechanizátori skrátka boli „prví na rane po revolúcii“ – a s poľnohospodárskou mechanizáciou do ktorej patrí i energetika je to tak ako s celým poľnohospodárstvo – myslíme si že tomu rozumie každý…….

  Odpovedať
 14. Štefan
  6. júna 2017

  Dobre ráno, rád by som sa pripojil so svojím názorom k článku a téme, ktorú článok rieši. Najprv som si prečítal komentáre a potom článok :-). Áno je to PR článok, to je pravda. Nevidím však nič zlé na tom ak sa ku mne dostanú informácie o možnostiach. Celkom zaujímavo to pomenoval Peter M – energetik na telefón. To sa mi páči. My taktiež nemáme energetika a ak je problém, tak je to problém, lebo chýba mi taký človek a nemáme zdroje na to, aby sme ho mali v TPP. V každom prípade na zamyslenie nad tým, aké rezervy sa môžu odhaliť a zdroje objaviť. Potešili ste ma.

  Odpovedať
 15. TWINLOGY
  6. júna 2017

  Dobrý deň prajeme všetkým čitateľom a diskutujúcim.
  Ďakujeme za Vaše názory, postoje a aj podnety, ktoré odzneli v diskusii pod článkom. My v TWINLOGY Vám poľnohospodárom prinášame riešenia ako môžete optimalizovať svoje náklady na energie, ktoré tvoria nezanedbateľnú položku vo výdavkoch na chod Vášho subjektu. Prinášame Vám návod na to, ako sa to dá zrealizovať. Realizácia má svoje fázy a minimálne tá úvodná, analytická, Vám odhalí možnosti a definuje rozsah opatrení, ktoré by bolo vhodné zrealizovať, aby ste aj u Vás mohli dosiahnuť zníženie nákladov na energie. Uvedomujeme si, že dnešná doba je o nákladoch a nie každý z Vás má tú možnosť mať v internom stave energetika, ktorý dozerá na chod Vašej energetickej sústavy. A práve preto prichádzame s ponukou byť Vašim energo partnerom, ktorý Vám plnohodnotne zastreší tieto činnosti a aktivity.
  V diskusii sa objavili názory, že je potrebné za to platiť. Nie je potrebné za to platiť. Úvodná fáza, kde prebehne analýza Vášho aktuálneho stavu je bez nákladov. Potrebujete k tomu jedine vyčleniť si trochu časového priestoru a dodať nám vstupné informácie, nič viac. Potom už nastupujeme my.
  V každom prípade ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať , radi Vám poradíme, pomôžeme. Dnes a zajtra Vás prídeme pozrieť na Celoslovenské dni poľa do Dvorov nad Žitavou, kde sa s nami môžete stretnúť a prediskutovať s nami všetko, čo Vás bude zaujímať. Budeme Vám plne k dispozícii. Tešíme sa na stretnutia s Vami. Tím TWINLOGY
  Kontaktovať nás môžete na :
  energy@twinlogy.com
  michal.danisek@twinlogy.com
  zákaznícka linka TWINLOGY: 0850 820 777
  centrála TWINLOGY: 041 4510 200
  mobil: +421 911 034 840
  web: http://www.twinlogy.com

  Odpovedať

Komentujte

Všetky polia sú povinné. Vaša emailová adresa nebude zverejnená a slúži iba ako ochrana pred spamom. Ak sa váš komentár v článku nezobrazí ihneď po jeho odoslaní, zachytila ho automatická antispamová ochrana. V tom prípade nás prosím kontaktujte a my daný komentár dohľadáme a manuálne schválime.