Zadajte hľadaný výraz

MPRV SR Z domova

Reakcia štátneho tajomníka na vyjadrenie poslanca Simona

Včera sme v článku „Ministra a exministra dnes rozhádalo viacero spoločných tém“ citovali poslanca Zsolta Simona, ktorý uviedol, že štátny tajomník Štefan Adam „potvrdil, že žiadna modulácia v roku 2012 pre slovenských poľnohospodárov vykonávaná nebude.“

Bývalý minister pôdohospodárstva Zsolt Simon sa odvolával na list podpísaný štátnym tajomníkom Štefanom Adamom.

„Takýto list neexistuje. Existuje však list adresovaný Agrárnej komore Slovenska so sídlom v Dunajskej Strede (AKS) a uvádza sa v ňom, že v roku 2013 bude systém modulácie (zníženia priamych platieb) obdobný ako v roku 2012. Z textu teda vyplýva, že v roku 2012 sa modulácia v nových členských štátoch uplatňovať bude,“ citujeme z vyjadrenia štátneho tajomníka, Štefana Adama. Ten poskytol aj list adresovaný predsedníčke AKS Helene Patasiovej, ktorej blízkosť k Zsoltovi Simonovi je známa ešte z predchádzajúceho volebného obdobia.

V tomto liste je jasne uvedené „podľa pravidiel EÚ sa modulácia nevzťahuje na nové členské štáty dovtedy, kým sa ich priame platby nevyrovnajú platbám, ktoré poskytujú farmárom v tzv. starých členských štátoch. Zdroje priamych platieb v Slovenskej republike budú už v roku 2013 na úrovni zdrojov tzv. starých členských štátov a preto platí pre nás modulácia.
Systém modulácie má byť obdobný ako v roku 2012, avšak Slovenská republika aktívne presadzuje finančne menej zaťažujúci model modulácie a rokovania v tomto ohľade sa uberajú v prospech žiadateľov o priame platby.“

Štefan Adam tvrdí, že toto je jediný list, v ktorom sa k modulácií vyjadruje. Pravda je taká, že aj počas jeho pôsobenia na Odbore poľnohospodárstva a služieb na Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore sa pri stretnutiach s poľnohospodármi neraz k blížiacej modulácii vyjadroval.

„Pravda vo vzťahu k priamym platbám je taká, že ak suma priamych platieb bude v roku 2012 prevyšovať 300.000,00 EUR u žiadateľa, bude suma nad 300.000,00 EUR znížená o 4% (čl. 10 nariadenia Rady (ES) č.73/2009). Rok 2012 je špecifický v tom, že modulácia v tzv. starých členských štátoch dosiahne v tomto roku 10% a suma priamych platieb v nových členských štátoch 90% úrovne platieb starých členských štátov. Dochádza tak k dorovnaniu priamych platieb, o rok skôr, ako to predpokladali dokumenty a legislatíva pred tzv. „zdravotnou kontrolou“ (Health check),“ uvádza Štefan Adam a dopĺňa, že „navyše v prípade nových členských štátov môžu byť priame platby do roku 2012 doplnené doplnkovými národnými priamymi platbami. Tieto podľa čl. 132 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 sú každoročne podrobené schvaľovaciemu procesu (autorizácii) na úrovni Európskej Komisie, bez nej nemôžu byť vyplatené.“

V roku 2012 je podľa dokumentu Európskej Komisie (DS/2011/14/REV2) povinnosťou nových členských štátov zabezpečiť, aby nedochádzalo k prekročeniu hranice vyplatených finančných prostriedkov na žiadateľa v porovnaní so žiadateľmi v tzv. starých členských štátoch. Z toho teda vyplýva, že modulácia sa vzťahuje aj na Slovensko a doľahne predovšetkým na veľké poľnohospodárske subjekty, vrátane tých, ktoré v tomto roku postihlo extrémne sucho.

Autor článku: Juraj Huba - poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku:

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments