Zadajte hľadaný výraz

MPRV SR Z domova

PPA: Na realizáciu pozemkových úprav pôjde viac ako 55 miliónov eur

PPA: Na realizáciu pozemkových úprav pôjde viac ako 55 miliónov eur
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Na realizáciu pozemkových úprav pôjde viac ako 55 miliónov eur. Informovala o tom Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), ktorá na svojej webovej stránke zverejnila výzvu číslo 60/ PRV/2022. Žiadatelia môžu začať podávať svoje žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) z Programu rozvoja vidieka (PRV) SR na roky 2014 až 2022 od 1. októbra.

Schvaľovanie sa bude realizovať systémom hodnotiacich kôl. Tento systém umožňuje žiadateľom predkladať svoje ŽoNFP kedykoľvek počas celej doby trvania otvorenej výzvy. Všetky žiadosti predložené do termínu ukončenia príslušného hodnotiaceho kola budú vyhodnotené a žiadateľ bude o výsledku konania informovaný v stanovenom časovom rámci. Termín uzavretia 1. kola je 30. november. Minimálna výška oprávnených výdavkov je 10.000 eur, maximálna výška oprávnených výdavkov je 1,5 milióna eur.

Oprávnenými príjemcami finančnej pomoci bude miestna územná samospráva – obce a mestá, v ktorých najneskôr ku dňu podania ŽoNFP v konkrétnom katastrálnom území bolo právoplatné rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok vrátane príloh sa podávajú výlučne elektronicky prostredníctvom formulára ŽoNFP zverejneného na portáli Slovensko.sk.

“Agentúra vyhlasuje už deviatu výzvu v oblasti projektových podpôr od znovuzískania trvalej akreditácie. Spoločne s naším riadiacim orgánom, ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, sme sa tentoraz zamerali na veľmi aktuálnu a naliehavú tému, akou sú pozemkové úpravy. Realizáciou projektov pozemkových úprav a samotným vybudovaním spoločných zariadení a opatrení budú podporené napríklad cestné komunikácie slúžiace na sprístupnenie pozemkov, protierózne opatrenia, vodohospodárske opatrenia, zlepšenie vodozádržnej kapacity územia, výsadba nelesnej drevinovej vegetácie, ako aj rôzne ďalšie opatrenia súvisiace s ochranou povrchových vôd,” dodal generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss.

Autor článku: TASR
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments