Zadajte hľadaný výraz

  • Inzercia
Komerčné informácie Z domova

Poľnohospodári oceňujú možnosti poistenia

Poľnohospodári oceňujú možnosti poistenia
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Pretrvávajúce sucho a extrémne vysoké denné teploty viedli v minulom roku, predovšetkým pri plodinách zberaných na jeseň – k dramatickým stratám na výnose a škodám v miliónovej výške. Opäť sa ukázalo, ako citlivo reaguje poľnohospodársky sektor na zmenu klímy a stále horúcejšie leto.

Jaroslav Majka, Samostatne hospodáriaci roľník 

Jaroslav Majka, Samostatne hospodáriaci roľník Ešte v začiatkoch, v 90. rokoch, sme na našich kopcoch testovali dokonca tzv. „púštnu“ kukuricu, o ktorej nám tvrdili, že jej sucho nevadí. Nič z nej nebolo. V minulom roku sme zobrali v priemere 4,4 tony v mokrom stave, pričom obvykle mávame v priemere okolo 8 ton kukurice z hektára v suchom stave. Našťastie sme mali v Agra poisťovni uzavreté poistenie aj na sucho u kukurice. Z 57 ha osiatych kukuricou nám na 40 ha bola uznaná škoda. Poistka nám teda pomohla zniesť stratu u tejto plodiny, u ktorej v minulom roku nebola ani úroda, ani cena.

Ing. František Szikura, výkonný riaditeľ Agrostaar KB spol. s.r.o.

Ing. František Szikura, výkonný riaditeľ Agrostaar KB spol. s.r.o. Náš región južná časť okresu Galanta je výnimočný tým, že keď niekde je mokro, u nás to platí dvojnásobne. Veľký problém je so suchým počasím, keď aj ten najmenší mrak na oblohe nám stiahne Malý Dunaj a Váh. Svojím spôsobom sme dvojnásobne postihovaní jednak spodnými vodami, a cez letné obdobie suchom. Veľmi vítame produkt Agra poisťovne. Vďaka nemu, sa nám v prípade škôd trochu stabilizuje ekonomický dopad na podnikanie v prípade sucha. V ostatných produktoch (krytie rizík ľadovec, víchrica, nový osev) sme v Agra poisťovni odskúšali ich promptnosť, transparentný prístup k likvidácií. Samotným poistením výnosovej straty pri kukurici spôsobenej suchom, poisťovňa z časti nahrádza rizikový fond, ktorý v okolitých štátoch poľnohospodári už dávno majú. Od nás na západ poľnohospodári majú hradenú časť nákladov na poistenie. Pri existencii dotácií na poistné, by bol každý poľnohospodár zodpovedný za svoje rozhodnutie sám. Pri záplavách, suchu alebo iných prírodných katastrofách by sme nemuseli viesť neúspešný boj o náhradu časti škôd na úrode od štátu.

Ing. Milan Semančík, predseda SPPK

Ing. Milan Semančík, predseda SPPKV posledných rokoch v poľnohospodárstve viac ako v iných odvetviach pociťujeme, že klíma sa mení. Jar nastupuje rýchlejšie, letné horúčavy prichádzajú už začiatkom júla, nestálosť počasia v jeseni ovplyvňuje zber úrody a zimy sú často bez snehu či mrazov. Mnohí škodcovia prezimujú a v ďalšom hospodárskom roku musia poľnohospodári vynaložiť väčšie úsilie, aj viac finančných prostriedkov na ochranu porastov a úrody. Poistenie úrody vnímam ako jednu z možností, ako predísť vysokým stratám a zabezpečiť stabilný príjem z rastlinnej výroby. Pri hodnotení úrod v minulom hospodárskom roku boli zaznamenané vysoké výpadky v dôsledku sucha. Asi najviac utrpela úroda kukurice. Pri kukurici na zrno bola priemerná úroda v roku 2015 takmer o 40 % nižšia ako v roku 2014. Podobný výpadok bol zaznamenaný aj pri kukurici na siláž. Poistenie úrody kukurice považujem osobne za dobrý krok pri znižovaní podnikateľského rizika v poľnohospodárstve. 

Ing. Ladislav Moravčík, predseda ZPSK

Ing. Ladislav Moravčík, predseda ZPSKNepriaznivé počasie v priebehu sezóny 2015 najvýraznejšie ovplyvnilo pestovateľské podmienky v krajinách centrálnej Európy. V priebehu leta boli tieto oblasti postihnuté niekoľkými vlnami vysokých teplôt za súčasného výrazného zrážkového deficitu. Maximálne teploty často prekračovali 35 a miestami dosahovali až 40 °C, ktoré negatívne postihli kukuricu v čase kvitnutia. Vysoké teploty v noci a nedostatok pôdnej vlahy ešte zintenzívnili nepriaznivé opeľovanie. V auguste bola kombináciou spomenutých nepriaznivých podmienok najviac postihnutá kukurica v čase tvorby zrna, trpela permanentným stresom a vodným deficitom. Od polovice augusta prišli zrážky charakteristické vysokou priestorovou variabilitou. To sa prejavilo na konečných úrodách kukurice veľmi rozdielne podľa oblastí. Sucho a teplo postihli pestované hybridy v celom rozsahu FAO.  Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice si prezrel ponuky Agra poisťovne, ktorá má vo svojich produktoch aj možnosť poistenia kukurice proti suchu a informuje svojich členov o tejto možnosti.

Ing. Juraj Petruš, predseda RD Bzovík

Ing. Juraj Petruš, predseda RD BzovíkČoraz viac pociťujeme aj v našom regióne vplyv otepľovania. Prejavuje sa to pomerne rýchlymi zmenami počasia v lokálnych územiach. Tak tomu bolo aj v tomto roku, keď dva katastre boli v júni zasiahnuté ľadovcom, ktorý poškodil hlavne porast repky, ale tiež práve vzchádzajúci porast kukurice. Tá síce zregenerovala, ale ďalej ju ničilo pretrvávajúce sucho. Nakoniec úroda silážnej kukurice bola jedna z najnižších za posledných 10 rokov, ktorá bude chýbať vo výžive HD, ale tiež ako surovina pre bioplynovú stanicu. Práve na základe daných prírodných podmienok a negatívnych skúseností so suchom v rokoch 2012 a 2013, sa rozhodli využiť možnosť pripoistenia sucha u kukurice. S Agra poisťovňou už spolupracujeme niekoľko rokov, a za to obdobie sme tu už mali poistné plnenia hádam zo všetkých poistených rizík. Raz to bolo za sucho pri vzchádzaní, druhý rok za splavenie, víchricu či ľadovce. Tento rok sme sa rozhodli pripoistiť sucho v hodine dvanástej a bol to dobrý krok. Náhrada z poisťovne nám pomôže vykryť sčasti stratu príjmov ako i nákup novej suroviny.

Martin Veverka, konateľ spoločnosti Agropodnik Želovce.

Martin Veverka, konateľ spoločnosti Agropodnik Želovce
Vysoké teploty a veľmi málo zrážok sa nepriaznivo prejavili na kukurici, ktorú pestujeme na väčšine výmery. Poistné produkty Agra poisťovne sú nastavené veľmi dobre. Ak by sme v tejto sezóne neboli poistení proti riziku sucha pri kukurici (výnosová strata), dostali by sme sa do ekonomických problémov. Takto sme zabezpečili ekonomickú stabilitu nášho podniku aj napriek veľkému výpadku produkcie. Určite by sme si nedovolili podnikať bez toho, aby sme nemali poistenú produkciu. Oceňujeme tiež rýchly a profesionálny prístup Agra poisťovne pri likvidácii škody.

Ing. Dalibor Bán, riaditeľ Agra Poisťovne

Ing. Dalibor Bán, riaditeľ Agra PoisťovnePretrvávajúce sucho a extrémne vysoké denné teploty viedli v minulom roku, predovšetkým pri plodinách zberaných na jeseň – k dramatickým stratám na výnose a škodám v miliónovej výške. Opäť sa ukázalo, ako citlivo reaguje poľnohospodársky sektor na zmenu klímy a stále horúcejšie leto. Takéto obdobia horúčav medzičasom nie sú ničím výnimočným, ani „storočným“ javom. Práve naopak: Závažnosť a intenzita výskytu ľadovcov, záplav, dlhotrvajúceho sucha ako i iných prírodných katastrof sa stupňuje.  Globálne otepľovanie neobchádza ani Slovensko, viď.  hodnoty priemerných letných teplôt a ich grafické znázornenie za posledných sto rokov, nameraných v Hurbanove. Prakticky uplynulých 25 rokov zaznamenali klimatológovia iba zopár priemerných hodnôt, ostatné boli nadpriemerné.

Agra poisťovňa ponúka v rámci svojich produktov možnosť pripoistenia rizika sucha u kukurice už tretí rok. Práve uplynulý ale poukázal na aktuálnosť tohto typu poistenia, vďaka ktorému sa poľnohospodárom vyplatila kompenzácia strát spôsobených suchom vo forme poistného plnenia – viac než 80-tim percentám z nich!

Autor článku: Agra poisťovňa
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments