Zadajte hľadaný výraz

Konferencia Poľnohospodárstvo ako aktér sociálnej inklúzie - AGASI

Miesto konania
14. -15. október 2021
Cieľom konferencie je posilnenie dialógu medzi zúčastnenými stranami a formulácia politických odporúčaní týkajúcich sa poľnohospodárstva ako prvku, ktorý zohráva kľúčovú úlohu v sociálnej inklúzii a sociálnej ekonomike a tiež pri vytváraní pridanej hodnoty a pri tvorbe inovácií.

Diskusia bude zameraná na nasledovné témy:

  • Rozvoj politík vytvárajúcich vhodné podmienky pre sociálne poľnohospodárstvo
  • Pridaná hodnota sociálneho poľnohospodárstva
  • Sociálne poľnohospodárstvo ako priestor pre zavádzanie inovácií a nových technológií
  • Sociálne poľnohospodárstvo ako súčasť sociálnej ekonomiky a sociálneho systému štátu

Viac informácií a registráciu  nájdete TU

Miesto konania

Miesto konania

Organizátor

Organizátor
00421 37 6415757
zaneta.paukova@gmail.com
www.fesrr.uniag.sk