Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa MPRV SR Z domova

Podaných žiadostí o priame platby je zatiaľ výrazne menej ako vlani

Podaných žiadostí o priame platby je zatiaľ výrazne menej ako vlani
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Na podanie žiadosti o priame podpory pre rok 2021 ostávajú posledné dni. Každoročne Pôdohospodárska platobná agentúra prijíma žiadosti bez sankcie do 15. mája. Tento rok majú poľnohospodári o dva dni viac

„Keďže tento deň pripadne na deň pracovného pokoja, posledným dňom podávania žiadosti bude nasledujúci pracovný deň, ktorým je 17. 5. 2021, čo je už o pár dní,” vysvetlil Daniel Hrežík z ministerstva pôdohospodárstva.

Posledným dňom sa tak stane najbližší pondelok.

„Agrorezort zároveň pripomína, že okrem zaznačenia hraníc užívania v online prostredí GSAA, je potrebné samotnú žiadosť fyzicky predložiť na príslušnom regionálnom pracovisku Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Aplikácia GSAA zjednodušuje podávanie žiadostí samotným poľnohospodárom. Po prihlásení sa do aplikácie sa minuloročným žiadateľom automaticky zobrazia hranice užívania podľa ním nahlásených dielov pôdnych blokov z predošlého roku až na úrovni parciel. Zaznačenie hraníc užívania v online prostredí pritom poskytuje niekoľko výhod – automatický výpočet výmer vrstiev programu rozvoja vidieka aj krížového plnenia a prvkov oblastí ekologického záujmu, potrebných na korektné vyplnenie zoznamu poľnohospodárskych pozemkov a zoznamu oblastí ekologického záujmu,” objasnil Hrežík.

Systém obsahuje aj funkciu, ktorá oznámi žiadateľom výsledky predbežnej krížovej kontroly a dáva možnosť odstrániť prekryvy.

Čas dochádza

Hoci ministerstvo, samotná PPA aj komora poľnohospodárov žiadateľov vyzývala, aby si nenechávali žiadosti na poslednú chvíľu, zdá sa, že sa tak v mnohých prípadoch stalo. Počty podaných žiadostí eviduje PPA štatisticky každý pondelok. Ten tohtotýždňový mala na stole menej žiadostí, ako po iné roky.

„Za 18. týždeň bolo na regionálnych pracoviskách podaných spolu 5950 žiadostí. Pre porovnanie – v minulom roku bolo týždeň pred koncom riadneho podávania žiadostí podaných 7825 jednotných žiadostí. Takže teraz je to o 2000 menej, ako v minulom roku – len 76 percent minuloročného počtu,” uviedol Štefan Rigó, riaditeľ odboru schvaľovania platieb a nezrovnalostí priamych podpôr PPA.

Agentúra pre uľahčenie práce so žiadosťami zverejnila pre poľnohospodárov aj inštruktážne videá. Žiadatelia, ktorí s vyplnením a podaním žiadosti potrebujú pomoc, sa môžu obrátiť na pracovisko PPA, avšak navštíviť ich môžu len po telefonickom dohovore. Dôvodom sú stále platné pandemické obmedzenia.

Opäť nižšia suma

Celkovo si poľnohospodári na priamych platbách každoročne rozdeľujú takmer 400 miliónov eur. Napríklad vlani išlo na priame platby a neprojektové podpory dokopy 582 809 281,92 eur.

„Počet žiadateľov o SAPS je relatívne stabilný. V roku 2016 ju poberalo 18 834 žiadateľov, vlani to bolo 18 254 žiadateľov. Za rok 2020 bola suma vyplatených priamych podpôr vo výške 351 958 517 eur,” dodal Hrežík z MPRV SR.

Aj tento rok treba počítať s tým, že suma vyčlenená na priame platby bude nižšia. Vlani dosiahla 120,16 eur na hektár, v roku 2018 to bolo 140,37 eur na hektár. Tento rok sa výška odhaduje na 117 eur na hektár.

„Dôvodom je nižšia medziročná alokácia Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a zavedenie redistibutívnej platby,” dodal Hrežík.

Redistributívna platba je tento rok novinkou, mala by dosiahnuť výšku 50 eur na hektár. Maximálne si tak s jej pomocou môže poľnohospodár prilepšiť o 1400 eur, keďže ju môže poberať len na prvých 28 obhospodarovaných hektárov. Na platbu majú nárok všetci žiadatelia – žiadajú o ňu v rámci podania žiadosti o priame platby.

Samotné podanie žiadostí o priame platby je možné aj po pondelkovom termíne – avšak už len so sankciami. Zmeny v žiadostiach umožní agentúra do 31. mája tohto roka.

 

Autor článku: Ivana Kaliská
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments