Zadajte hľadaný výraz

Ceny komodít Z ekonomiky

Obilninári vidia rezervy v marži obchodných spoločností

Obilninári vidia rezervy v marži obchodných spoločností
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Združenie pestovateľov obilnín, ako jeden z významných zväzov poľnohospodárskych prvovýrobcov, citlivo vníma aktuálne správy v slovenských médiách o avizovanom zvyšovaní cien niektorých základných potravín (rožky, chlieb), ktoré je odôvodňované zhoršenou kvalitou obilnín dopestovaných na Slovensku.

Predstavitelia Združenia pestovateľov obilnín sú presvedčení o tom, že na Slovensku sa v tomto roku urodilo dostatočné množstvo kvalitnej potravinárskej pšenice, ktoré pokryje potreby spracovateľov i pekárov. Z pohľadu množstva je dokonca dostatok obilia aj na vývoz. Celkovú produkciu hustosiatych obilnín na Slovensku v roku 2014 predpokladá ZPO na úrovni 2 588 tis. ton. To je dostatočné krytie potrieb mlynárov, výrobcov sladu, či výrobcov kŕmnych zmesí, a to tak v množstve, ako aj v kvalite.

Na svojom ostatnom zasadaní 4. septembra 2014, Predstavenstvo ZPO zhodnotilo zber obilnín na Slovensku v roku 2014 ako veľmi náročný. Zlé klimatické podmienky a veľa zrážok najmä v severných oblastiach krajiny (Turiec, Liptov, Spiš, Zvolensko, Bardejovsko…) spôsobili výpadok nielen v objeme, ale aj v kvalite produkcie. Celkovo však zhoršená kvalita obilia predstavuje objem cca 50 – 100 tis. ton.

Pestovatelia obilnín preto nevidia príčiny zdražovania v nedostatočnom množstve kvalitného potravinárskeho obilia na Slovensku. Problém treba skôr hľadať v nedoriešených vzťahoch medzi spracovateľmi a obchodom. Už v letných mesiacoch, keď sa dala očakávať lepšia úroda, vyvíjali obchodné spoločnosti tlak na zníženie cien výrobkov z obilia.

Pestovatelia obilnín nechcú kritizovať cenovú politiku Únie priemyselných pekárov Slovenska (ÚPPS), nebránia sa zmenám v cenových reláciách výrobkov a chápu postavenie pekárov. Ale tieto aktivity by mali byť koordinované s obchodom tak, aby nemali za následok úpravu cien na úkor občanov Slovenska. ZPO vidí rezervy  v obchodnej marži obchodných spoločností. Koncovú cenu pre spotrebiteľa totiž často tvoria tak, že podiel pestovateľov a spracovateľov na nej sa znižuje.

Podobne ako u pekárov, aj realizačné ceny obilia u farmárov sa už niekoľko rokov zásadne nemenia, ba za ostatných desať rokov sa pohybujú veľmi nízko – v priemere na úrovni výrobných nákladov, alebo len mierne nad nimi. V súčasnosti sa cena pšenice potravinárskej na Slovensku pohybuje na úrovni okolo 130-160 €/t, podľa kvality. Cena v obchode je však už dlhšie nastavená tak, aby dosahovala neustále primeranosť marže. Potvrdili to i analýzy komoditnej rady pre obilniny pri MPRV SR po žatve 2014.

Združenie pestovateľov obilnín, ktoré združuje prvovýrobcov v poľnohospodárstve, odmieta niesť zodpovednosť za zvyšovanie cien výrobkov z obilia na slovenskom trhu. Už dlhšiu dobu apeluje na potrebu doriešiť podiel na cene v rámci obchodných vzťahov medzi výrobcami obilia,  spracovateľmi a obchodníkmi. Podiel na koncovej cene by mal byť primeraný pre každého účastníka tohto reťazca a odrážať nielen výrobné náklady, ale aj podiel práce – prínosu. Vzájomné obchodné vzťahy by sa mali zakladať na dlhodobej a korektnej spolupráci a najmä objektívnej cene za tovar. Združenie každoročne usmerňuje pestovateľov, spracovateľov, aby stabilne a včas kontrahovali potrebné množstvo kvalitného potravinárskeho obilia pre svoje potreby. Slovenská republika je kapacitne, pôdno-klimaticky aj technologicky vybavená na to, aby nebola len producentom obilnín, či ich vývozcom, ale i stopercentným spracovateľom schopným garantovať optimálnu potravinovú bezpečnosť a tvorbu primeranej pridanej hodnoty pre svojich spotrebiteľov. Chýba nám však jasný cieľ a koordinácia – záväzná národná koncepcia sektora obilnín.

Združenie pestovateľov obilnín preto považuje za potrebné doplniť medializované správy a zacieliť pozornosť obyvateľov na správanie sa ďalších účastníkov v procese výroby a predaja chleba a pečiva na Slovensku. Cena obilia totiž v priebehu roka viac-menej cyklicky klesá a stúpa, no málokedy sme svedkami toho, že sa obchod rozhodne znížiť cenu pre spotrebiteľov, v závislosti od poklesu trhovej ceny surovín na ich výrobu. Na tieto vzťahy treba už konečne upriamiť pozornosť občanov Slovenska, vlády, ale prioritne Európskej únie. Žiada si to nielen politické  závery, ale i zásadné ekonomické prístupy.

Pestovatelia obilnín si aj naďalej úprimne želajú vyrábať túto našu najvýznamnejšiu potravinársku surovinu s cieľom dodávať na náš trh kvalitný tovar za primeranú cenu.

Autor článku: Združenie pestovateľov obilnín
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments