Zadajte hľadaný výraz

Legislatíva Z ekonomiky

Môžu vzniknúť tri silné odbytové organizácie mlieka

Môžu vzniknúť tri silné odbytové organizácie mlieka
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Európsky parlament v stredu schválil novú legislatívu posilňujúcu vyjednávaciu pozíciu poľnohospodárov tak, aby za surové mlieko dostávali spravodlivú cenu a mohli sa lepšie pripraviť na koniec mliečnych kvót v roku 2015. Organizácie výrobcov budú vďaka tomu môcť vyjednávať ceny surového mlieka za poľnohospodárov, ktorých zastupujú, a to bez toho, aby porušovali pravidlá hospodárskej súťaže EÚ.

„Tento predpis pomôže posilniť pozíciu chovateľov dobytka. Organizácie výrobcov by mali poľnohospodárom pomôcť lepšie sa združovať a umocniť svoju vyjednávaciu pozíciu v dodávateľskom reťazci tak, aby za svoje mlieko dostali čo najlepšiu možnú cenu, najmä v krajinách, kde je systém družstiev limitovaný alebo vôbec neexistuje,“ povedal spravodajca k tejto problematike britský konzervatívny europoslanec James Nicholson.

Na zabezpečenie spravodlivej súťaže objem surového mlieka, ktorý je predmetom rokovaní medzi organizáciami výrobcov a spracovateľmi, nebude môcť presiahnuť 3,5 % celkovej produkcie EÚ. Zároveň nebude môcť prevýšiť ani 33 % celkovej národnej produkcie alebo 45 % produkcie v tých krajinách, v ktorých celková produkcia je nižšia ako 500.000 ton.

„Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka víta takúto právnu úpravu, pretože umožňuje zlepšiť vyjednávajúcu pozíciu prvovýrobcov mlieka vo vzťahu k odberateľom. Veríme, že slovenskí prvovýrobcovia, ktorí ešte doteraz nie sú združení v žiadnej odbytovej organizácii, – poprípade existujúce odbytové organizácie, využijú túto možnosť a zlepšia podmienky dodávok“ hovorí pre poľnoinfo.sk Margita Štefániková, výkonná riaditeľka SZPM.

„Aj v súčasnosti vidíme rezervy pri vyjednávaní medzi prvovýrobcami a spracovateľmi mlieka. Horúca téma je ako vždy – cena. Posledné dva mesiace došlo na Slovensku k jej poklesu, napriek tomu, že v Európskej únii rastie. Naše nákupné ceny mlieka prepočítané na porovnateľný obsah kvalitatívnych zložiek sú v posledných mesiacoch nižšie o vyše 3 eurocenty na kilogram“
uvádza Margita Štefániková.

Podľa novej legislatívy by mohli na Slovensku teoreticky vzniknúť tri silné odbytové družstvá, z ktorých by každé ovládalo jednu tretinu trhu. Ak by spomínané nariadenie nebolo schválené, mohol by takúto koncentráciu napadnúť Protimonopolný úrad SR z dôvodu narušenia hospodárskej súťaže.

Členské štáty EÚ sa budú môcť aj naďalej rozhodnúť, či na svojom území uložia povinnosť zmlúv v oblasti dodávok mlieka medzi chovateľmi a nákupcami či spracovateľmi. Ak sa rozhodnú pre povinné zmluvy, budú musieť byť tieto uzatvorené pred dodaním mlieka a budú musieť uvádzať cenu, lehotu splatnosti a podrobnosti o odbere a odovzdaní mlieka. Členské štáty budú tiež môcť stanoviť minimálnu lehotu platnosti týchto zmlúv, ktorá by nemala byť kratšia ako šesť mesiacov.

Nové nariadenie, ktoré v stredu schválil Európsky parlament pomerom hlasov 574 ku 97 ku 18, musí pred vstupom do platnosti ešte formálne schváliť Rada, potom bude platiť do konca júna 2020.

Autor článku: poľnoinfo.sk a TASR
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments