Zadajte hľadaný výraz

Názory a komentáre Z ekonomiky

Marian Záhumenský o Simonovej transparentnej netransparentnosti

Marian Záhumenský o Simonovej  transparentnej netransparentnosti
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1. februára 2012 oznámilo, že na webovom portáli Pôdohospodárskej platobnej agentúry boli zverejnené výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 na opatrenia „Modernizácia fariem“ a „Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva“.

Podľa medializovaných vyhlásení ministra pôdohospodárstva je táto výzva v prvom rade určená pre malých poľnohospodárov. Jej cieľom je zazmluvniť asi 600 projektov a podľa bodovacích kritérií by mali byť tiež zvýhodnení ekologickí poľnohospodári, poľnohospodári s malým počtom zamestnancov, ako aj tí, ktorí vytvoria jedno alebo dve pracovné miesta. Do tohto momentu by bolo všetko v poriadku, až na to, že ešte viac mohli byť zvýhodnené projekty, ktoré zabezpečia vytvorenie viac ako dvoch pracovných miest.

Problém je teda v niečom úplne inom. Čas, ktorý určilo MPRV SR na podávanie žiadostí krajským pracoviskám PPA plynie iba do 29. februára 2012. Keďže výzva je aspoň v deklarovanej rovine pripravená pre malých farmárov, je každému zrejmé s výnimkou ministra pôdohospodárstva, že tieto subjekty potrebujú väčšinou viac času na prípravu projektov, nakoľko si projekty nechávajú vypracovať poradenským firmám a zároveň potrebujú viac času na samotné rozhodnutie do čoho budú v rámci výzvy investovať. Navyše, ak chce súkromná osoba (bez ohľadu na právnu formu – obchodná spoločnosť, nezisková organizácia, živnostník) získať nenávratný finančný príspevok na obstaranie tovaru (služby, stavebné práce) do výšky max. 50 %, pričom hodnota obstaraného tovaru alebo služieb je viac ako 10 000 euro bez DPH (resp. 20 000 euro pri stavebných prácach), je táto osoba povinná postupovať pri zadávaní takejto zákazky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní – postup zadávania podprahových zákaziek.

Poľnohospodári, ktorí musia postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní podprahovou metódou, a to nielen malí, nie sú absolútne schopní túto lehotu stihnúť vzhľadom na zákonom predpísané lehoty.

Tie sú približne nasledovné:
1. Odoslanie žiadosti o pridelenie autentifikačných prostriedkov do vestníka poštou a jej vybavenie trvá cca 10 dní (pri vycestovaní do Bratislavy a ústretovosti zamestnancov úradu to môže trvať 2-3 dni),
2. na prípravu oznámenia a súťažných podkladov (závisí od pripravenosti osoby povinnej a odborne spôsobilej osoby) je potrebné počítať s lehotou 5 -7 dní,
3. odoslanie výzvy na predkladanie ponúk a predkladanie ponúk – zákonná lehota 20 dní,
4. vyhodnotenie podmienok účasti a ponúk (môže byť aj v deň predkladania ponúk, avšak ide o ideálny stav. Po novele zákona o verejnom obstarávaní účinnej od 1.4.2011 je nutné takmer v každej súťaži zasielať žiadosti o vysvetlenie, ktoré predĺžia vyhodnotenie ponúk min. o 10 dní), pri ktorej je zákonná lehota 5 pracovných dní na odoslanie vysvetlenia od doručenia žiadosti o vysvetlenie,
5. podpis zmluvy najskôr v 16-ty deň od odoslania vyhodnotenia ponúk (zákonná lehota), prípadné podanie žiadosti o nápravu (námietok) podstatne predĺži termín uzatvorenia zmlúv.

Na vysvetlenie v súčasnej dobe je takmer nemožné vyhodnotiť výberové konanie v deň predkladania ponúk, nakoľko uchádzači často predkladajú ponuky nesprávne pripravené – obyčajné kópie namiesto originálov a pod. Pohnútky sú rôzne, napr. snaha šetriť náklady – ak nedám ponuku s najnižšou cenou, tak nebudem reflektovať na žiadosť o vysvetlenie a nedodám úradne osvedčené kópie a pod. Obstarávateľ pošle žiadosť o vysvetlenie (1-2 dni na doručenie uchádzačovi), lehota 5 pracovných dní začne plynúť až prevzatím listu (doručenka) a nie vždy je možné žiadosť doručiť (prebrať) v deň doručenia. Následne plynie lehota 5 pracovných dní (zdôrazňujem pracovných dní!) na ODOSLANIE vysvetlenia, čo znamená, že vysvetlenie je v lehota aj keď odpoveď príde 10 dní od odoslania dopytu. Až následne je možné súťaž dokončiť a odoslať oznámenia, odkedy plynie lehota 16 dní na uzatvorenie zmluvy! 16 dní je ideálny stav za predpokladu, že nikto z uchádzačov nepodá žiadosť o nápravu (do 10 dní od doručenia oznámenia o vyhodnotení podmienok účasti / ponúk). Podanie žiadosti o nápravu môže oddialiť podpis zmluvy o ďalších 14-20 dní. Prípadné podanie námietok oddiali uzatvorenie zmluvy o ďalšie mesiace.

„Ideálny scenár“ nastáva vtedy, ak má poľnohospodár kódy do vestníka, má pripravenú súťaž, 1-2 ponuky, žiadne vysvetľovanie, žiadne žiadosti o nápravu. Predstavuje to 20 dní uverejnenia na internete + 16 dní na podpis zmluvy = 36 dní
„Reálny scenár“ môžeme z hľadiska časovej náročnosti zhrnúť nasledovne: 7 dní (kódy) + 5 dní (príprava súťaže) + 20 dní (predkladanie ponúk) + 3 dni (vyhodnotenie ponúk) + 10 dní (vysvetľovanie) + 16 dní (uzatvorenie zmluvy) = 61 dní (bez žiadosti o nápravu)

Kladiem si preto otázku, komu a čomu má táto výzva slúžiť? Do úvahy prichádzajú len dve vysvetlenia, a to populistické prezentovanie ústretovosti ministra pôdohospodárstva pomôcť pred voľbami malým poľnohospodárom alebo sa natíska iná alternatíva, pri ktorej má vyvolená skupina podnikateľov vopred pripravené projekty. Znamenalo by to, že bola dopredu informovaná o detailoch výzvy, čím získala výhodu pred ostatnými podnikateľmi. Hoci sú to len moje domnienky, musím tu zároveň pripomenúť, že predkladatelia žiadostí, ktorí sú povinní postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní, nemôžu zákonom stanovené termíny splniť. A to aj napriek verejnému prehláseniu ministra, že stačí podať žiadosť a v prípade, že žiadateľ bude vyhodnotený ako úspešný, doloží ostatné potvrdenia. Znamená to teda, že buď minister pôdohospodárstva nepozná zákon o verejnom obstarávaní alebo mu je jedno, že ho nabáda pre naplnenie svojich cieľov porušovať. Ukazuje sa teda, že táto výzva nepomôže malým poľnohospodárom, nakoľko pre krátkosť času ich reálne stihne podať žiadosť iba niekoľko.

Ak pán minister Simon tak veľmi túžil pomôcť malým poľnohospodárom, mohol na nich myslieť oveľa skôr, nie mesiac pred voľbami. Mal na to 18 mesiacov. Na otázku, ako túto dobu, počas ktorej zastával funkciu ministra, skutočne využil na prácu v prospech rezortu, poľnohospodárov a všetkých daňových poplatníkov si musí odpovedať každý sám.

Korunu zbabranej výzve nasadil Dodatok č. 1. zverejnený na webovej stránke MPRV SR 15.februára 2012, ktorým sa len 14 dní pred podávaním žiadostí zmenili pravidlá hry uprostred zverejnenej výzvy.

Preto vyzývam ministra Simona, ak chce skutočne pomôcť malým poľnohospodárom, aby zverejnenú výzvu zrušil a vypísal novú s časom podávania žiadostí minimálne 90 dní tak, ako je to štandardné a transparentné.

Autor článku: Marian Záhumenský pre poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
11 Komentárov
Najlepšie hodnotené
Najnovšie Najstaršie
Inline Feedbacks
View all comments
Anonym
Anonym
21. február 2012 16:32

Je to maslo na hlave ministra Simona a generálneho riaditeľa príslušnej sekcie. Nič iné, ako zrušenie výzvy sa ani neočakáva!
Obaja si ešte zrejme neuvedomujú, čo ich čaká pri takto spackanej výzve…

ja
ja
21. február 2012 20:39

becík ty si robil horšie veci keby vám všetkym išlo o blaho farmara tak nespekulujete s vyzvami a nemenite pravidlá hry,tento system je uplne na h…o

Andrej Bezák
Andrej Bezák
22. február 2012 8:42

Som presvedčený, že všetci, ktorí chcú, to postíhajú, tak ako vždy doposiaľ. Je to síce tempo ako na dostihoch, ale šturmuje sa všade, keď ide o peniaze do daru.

Jozef
Jozef
22. február 2012 12:55

Jak môže niekto napísať takýto článok v dnešnej dobe?Ste normálny?Veď klamete,nikto,nikto a nikto a znova opakujem nikto NEMUSÍ robiť verejné obstarávanie pred podaním žiadosti!O čo Vám ide?Za Vašej vlády ste menili pravidlá hry úplne bežne Vážený pane a iným spôsobom.Nechali ste farmárov behať po úradoch, so žiadosťou doručiť všetky prílohy… Celý komentár »

Marian
Marian
22. február 2012 15:23

Preštudujte si nahnevaný Jozef zákon o verejnom obstarávaní a možno ho aj pochopíte.

Jozef
Jozef
22. február 2012 18:01

Chcem čitateľov ubezpečiť, že ja som spokojný a nahnevaný ste Vy. Zákon o verejnom obstarávaní ovládam. Vy tu píšete, že farmári musia postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní a že kvôli tomu nestíhajú za 29 dní podať žiadosť. Toto nie je pravda, pretože k podaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok… Celý komentár »

ja
ja
22. február 2012 21:00

logika kym nemam projekt schváleny nepotrebujem ver. obstaravanie dufam že aj hlupak to pochopi

Anonym
Anonym
22. február 2012 21:04

Mladý muž, načo ten oheň a síra? Ide predsa o poukázanie na jednu zbabranú a neštandardnú výzvu! To je všetko. Garantujem Vám, že keby neboli voľby, výzva by mala úplné iné lehoty.

Jozef
Jozef
23. február 2012 12:19

Pýtal som sa o čo ide, ďakujem za odpoveď. Takže ide Vám o poukázanie na zbabranú a neštandardnú výzvu. Na to, aby ste na ňu poukázali ste si vymysleli príbeh o potrebe verejného obstarávania a následne jeho nestihnutie v lehote 29 dní. Ja tu chcem poukázať na to, že to… Celý komentár »

Milan
Milan
28. február 2012 14:10

Áno Jozef myslím, to len Tebe a Simonovi horí čas lebo sa trasete že si nestihnete schváliť aše projekty. Ak si prečítaš bez žlčovitých okuliarov výzvu, tak zistíš že je zbabraná a vaše projektové kšefty zostanú asi nenaplnené, lebo Výzva č. 2012/PRV/20 v bode č. 12 stanovuje „Žiadateľ pri obstarávaní… Celý komentár »

Jozef
Jozef
1. marec 2012 19:43

Vďak za reakciu. Každy, kto rozumie poľnohospodárstvu vie, ako tento rezort viedli momentálne od koryta odstavené gorily. Ja prajem týmto prestárnutým komunistickým kádrom, aby sa ich socialnodemokratické túžby nenaplnili. Trvám na tom, že pán Záhumenský nemá pravdu. Článok je napísaný v zmysle ako sa nedá podať projekt a pri tom… Celý komentár »