Zadajte hľadaný výraz

MPRV SR Z domova

Miestne akčné skupiny sú znepokojené vývojom v PPA

Miestne akčné skupiny sú znepokojené vývojom v PPA
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Národná sieť (NS) Miestnych akčných skupín (MAS) SR, ktorá združuje 60 MAS z celého Slovenska, je znepokojená vývojom v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA). Uviedol to Štefan Škultéty, predseda NS MAS SR. Agrorezort sľubuje zazmluvňovanie schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok s PPA už budúci mesiac.

Financovanie projektov najmä pre samosprávy, podnikateľov, občianske združenia

 “Na základe medializovaných informácií a najmä vlastných skúseností sme presvedčení, že PPA urýchlene potrebuje konsolidáciu v podobe zníženia miery byrokracie a personáneho posilnenia odborov venujúcich sa kontrole žiadostí,” vyhlásil Škultéty.

NS MAS podľa neho dlhodobo upozorňuje na neúmerne dlhé lehoty kontrol predkladaných projektov, meškanie a zbytočnú byrokratizáciu jednotlivých procesov nad rámec európskej legislatívy. Ani po opakovaných požiadavkách na vedenie PPA a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR sa podľa nej situácia nezlepšuje.

Upozornil, že medializované informácie o reálnej hrozbe zrušenia akreditácie agentúry a ďalšom neúspešnom pokuse vybrať nového generálneho riaditeľa PPA vyvolávajú vo vidieckych komunitách na Slovensku veľké obavy.

“Chceme v tejto súvislosti dôrazne pripomenúť, že PPA zabezpečuje okrem vyplácania dôležitých priamych platieb pre poľnohospodárov aj financovanie projektov najmä pre samosprávy, podnikateľov, občianske združenia, cirkvi, urbariáty, vlastníkov lesov a v neposlednom rade tiež pre poľnohospodárske subjekty,” zdôraznil Škultéty.

Implementujú projekty Leader na viac ako 80 percent územia

Problémy spojené s ich neúmerne dlhou kontrolou a pomalým zazmluvňovaním žiadateľov vytvárajú podľa neho riziko nedočerpania finančných prostriedkov, ktoré majú slúžiť rozvoju vidieka. Z doteraz zverejnených informácií nie sú zrejmé dopady na MAS.

Podčiarkol, že MAS implementujú projekty inovatívnou metódou Leader, ktorá je povinnou súčasťou Programu rozvoja vidieka (PRV), na viac ako 80 % územia Slovenska. Realizácia prístupu Leader mešká, čo spôsobuje najmä nepružnosť PPA a personálne poddimenzované oddelenie kontroly. Ak nedôjde v krátkom čase k riešeniu týchto problémov, reálne hrozí nevyčerpanie časti financií, čím bude ohrozená aj realizácia celkového PRV s alokáciou 1,55 miliardy eur.

Súčasná kritická situácia a reálne skúsenosti pri implementácii programu Leader podľa neho vyvolávajú oprávnené obavy o ďalší rozvoj vidieckych oblastí, ktoré sú konfrontované veľkými investičnými dlhmi. Možnosť uchádzať sa o financie prostredníctvom MAS býva pre mnohé samosprávy, združenia či podnikateľov jedinou príležitosťou na modernizáciu, inováciu, udržanie výroby či rozvojové aktivity.

“Preto opätovne žiadame o urýchlené riešenie problémov v PPA so zreteľom na zrýchlenie procesov, odstránenie zbytočnej byrokracie a zabezpečenie plynulého čerpania prostriedkov pre žiadateľov vidieckych komunít na Slovensku,” dodal Škultéty.

PPA podľa MPRV pracuje na urýchlení vyhodnocovania žiadostí

“Agrorezort venuje náležitú pozornosť urýchleniu implementácie miestneho rozvoja vedeného komunitou ako jedného z opatrení PRV SR na roky 2014 až 2020,” uviedol pre TASR odbor komunikácie a marketingu MPRV v reakcii na NS MAS.

PPA podľa MPRV v súčasnosti intenzívne pracuje na racionalizácii a úpravách procesov zameraných na urýchlenie vyhodnocovania a kontrahovania žiadostí o NFP v podopatrení 19.2.

“PPA v spolupráci s riadiacim orgánom PRV SR pripravuje záväzný harmonogram vyhodnocovania žiadostí o NFP v rámci podopatrenia 19.2., ktorý odzrkadľuje identifikované problematické oblasti, či už na strane PPA, MAS alebo samotných žiadateľov,” spresnilo agroministerstvo.

Kroky a zjednodušenie procesov budú podľa MPRV predstavené aj na plánovanom stretnutí s NS MAS, na ktorom sa zúčastnia zástupcovia riadiaceho orgánu PRV SR a PPA. Témami budú “najčastejšie chyby MAS v rámci implementácie”. “K zazmluvňovaniu schválených žiadostí o NFP pristúpi PPA počas februára 2021,” dodalo MPRV SR.

Autor článku: TASR
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments