Zadajte hľadaný výraz

Európska únia Z ekonomiky

Matoušek: Banky prestavajú financovanie agrosektoru

Matoušek: Banky prestavajú financovanie agrosektoru
insert_photopoľnoinfo.sk - vystúpenie Jaromíra Matouška na konferencii poľnoinfo.sk

Banky v súčasnosti financujú slovenské poľnohospodárstvo v objeme 400 až 530 miliónmi eur ročne. Je to viac ako objem priamych podpôr. Z tohto dôvodu je dôležite vedieť, aké sú ich postoje nie len k budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike Európskej únie, ale aj k aktuálnym otázkam.

„Reštrukturalizácia pôvodného balíku priamych platieb na zelenší bude od manažérov vyžadovať vyššiu úroveň plánovania, opatrenia v štruktúre výroby a v riadení finančných tokov. Podobne budú musieť zmeniť svoje produkty financovania aj banky a stotožniť sa s vierohodnosťou týchto platieb. V každom prípade však pôjde o významnú prestavbu bloku financovania v objeme minimálne 200 – 250 miliónov eur, čo je pre odvetvie veľmi dôležité,“ hovorí Jaromír Matoušek, vedúci oddelenia Agrobiznizu v UniCredit Bank.

Predstaviteľ banky s najväčším počtom poľnohospodárskych klientov na konferencii poľnoinfo.sk pripomenul, že silu dotácii netreba preceňovať.

„Príjmy z tržieb za hospodársku činnosť sú šesťnásobne vyššie, ako príjmy z dotácií. Pre dlhodobé podnikanie je preto rozhodujúci manažment efektivity tržieb,“ uviedol Jaromír Matoušek.

Aj z tohto dôvodu vidí problém v tom, že Európska komisia si ponecháva časový priestor na rozhodnutia až do poslednej chvíle, pričom podniky, banky a ostatné subjekty musia pracovať na budúcnosti už teraz.

„Ekonomika firiem si vyžaduje strednodobé plánovanie i z hľadiska investičného rozvoja,“ povedal J. Matoušek a uviedol, že v súčasnosti sa javí ako podstatná otázka aj vylúčenie podpory na VDJ v roku 2012.

„V banke sme analyzovali, ako sa tento krok dotkne 53 veľkých klientov. Tí čerpajú priame platby vo výške 31 miliónov eur, z toho podpory na VDJ tvoria 5 miliónov eur. Vyšlo nám, že krátenie priamych platieb do 20 percent by sa dotklo 34 podnikov (64 percent), čo by nemalo mať relevantný vplyv na ich hospodárenie. Krátenie viac ako 30 percent platieb by postihlo 6 podnikov, čo by už mohlo spôsobiť závažné problémy v ich hospodárení,“ uviedol Jaromír Matoušek a dodal, že tento krok odporuje základnému článku zmluvy o Európskom spoločenstve, kde sa hovorí o stabilite.

Podľa dostupných informácií téma obmedzenia VDJ pre tých poberateľov dotácií, ktorí čerpajú viac ako 5000 eur všetkých podpôr, na 500 eur národných doplatkov sa zdá byť zažehnaná. Teraz je podstatný národný doplatok k priamym platbám, z ktorého sa VDJ vyplácajú. Vo vláde bol schválený na úrovni 4,6 percenta, čo predstavuje 18 miliónov eur. V súčasnosti sa čaká na odsúhlasenie rozpočtu v parlamente.

Zo zverejnených informácii je zrejmé, že banky naozaj veľmi pozorne sledujú vývoj v otázke novej agrárnej politiky.

„Musíme sa spoločne s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou a predovšetkým podnikmi zamýšľať nad vierohodnosťou novej politiky, nad jej efektívnosťou a návratnosťou prostriedkov,“ povedal Jaromír Matoušek.

Autor článku: Juraj Huba - poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: poľnoinfo.sk - vystúpenie Jaromíra Matouška na konferencii poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments