Zadajte hľadaný výraz

Z domova Zaujímavosti

Krst knihy: Podnikateľské minimum farmára

Krst knihy: Podnikateľské minimum farmára
insert_photoEZAT

V stredu 19. novembra 2014 organizovalo vo farskej pivnici v Pezinku Európsko – slovenské združenie agroturizmu a turizmu (EZAT) tlačovú konferenciu a krst publikácie: ” Podnikateľské minimum farmára”.

Na podujatí sa stretli autori publikácie a zástupcovia médií za účelom propagácie a zabezpečenia ďalšej publicity publikácie. Knižku pokrstila riaditeľka Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Bratislave Ing. Alena Záhradníková a Milan Pavelka, predseda Malokarpatskej vínnej cesty.

Ide v poradí už o štvrtú publikáciu EZAT v edičnom vydaní 600 ks a je orientovaná na ďalšie vzdelávanie farmárov Bratislavského kraja. V predkladanej publikácii nájdete výklad najdôležitejších definícií, legislatívnych zmien, výpočtov a pojmov dôležitých pre podnikanie farmára od roku 2014. Ako podnikať v pôdohospodárstve, aké sú hlavné výrobné faktory, ako podnikať s minimálnou mierou rizika, ako financovať podnikanie z úverových zdrojov sú vysoko odborné informácie, týkajúce sa efektívnosti hospodárenia každého podniku.

Cieľom publikácie  Podnikateľské minimum farmára  je priblížiť existujúcim podnikateľom ako aj začiatočníkom základné princípy a faktory fungovania farmárskeho a potravinárskeho odvetvia, minimálnu schému legislatívnych noriem a štátnej pomoci a   informácií potrebných k úspešnému agropodnikaniu. A to hlavne z dôvodu, že nové programovacie obdobie predpokladá aj implementáciu opatrenia pre vstup nových, začínajúcich a hlavne mladých farmárov. Pripravuje sa nové programovacie obdobie 2014 -2020 a s tým súvisia nové trendy a podpory podnikania v agrosektore. Knižka informuje o týchto novinkách. V súčasnosti sa mení legislatíva v oblasti správy a nájmu pozemkov súvisiacich s využívaním pôdy pre podnikanie v poľnohospodárstve. Aktuálna legislatíva, právne zmeny, ceny nájmov pôdy zo SPF sú informácie veľmi užitočné. Taktiež sa v súčasnosti mení systém Schém štátnej pomoci pre podpory v agrorezorte. K týmto skutočnostiam neexistuje informačná rubrika či komplexná publikácia. Publikácia tieto informácie ponúka, pričom zároveň oboznamuje o jednotlivých opatreniach EPFRV a cieľoch Spoločnej poľnohospodárskej politiky v rámci Osi 1 .

Autori publikácie a odborníci z radov EZAT Vám poskytujú informácie a rady na nasledovné témy:

Aktuálne  problémy  v agrorezorte a predpokladaný vývoj do roku 2020

Ing. Ján Babinský,CSc., riaditeľ EZAT

Podporné a finančné systémy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja  vidieka SR

Ing. Ľubomír Bene, Pôdohospodárska platobná agentúra

Štátna pomoc v agrorezorte pre roky  2014 – 2020

Ing. Alexander Čarný, Odbor štátnej pomoci, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  SR

Daňové a účtovné minimum podnikateľa

Ing. Dagmar Richterová, poradkyňa pre účtovníctvo a dane z Richter & Partners Consulting, spol. s r. o. 

Financie v agropodnikaní, Finančné výpočty dôležité v agropodnikaní

Doc. Ing. Peter Gallo, CSc., Bankovní institut, zahraničná VŠ Praha, Banská Bystrica

Od podnikateľského zámeru až po začiatok výroby potravín

Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., ústredný riaditeľ Štátna veterinárna a potravinová správa

Podnikanie farmára vo väzbe k  Slovenskému pozemkovému fondu pri správe nehnuteľností

Ing. Gabriela Matečná , generálna riaditeľka Slovenský pozemkový fond

Priame a agroenviromentálne platby pre farmárov na roky 2014-2020

Ing. Miroslav Babinský, gestor EZAT pre poľnohospodárstvo

Tlačená publikácia je určená pre farmárov, pre prípravu stredného a vrcholového manažmentu, pre všetkých pracovníkov z oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, ostatných zainteresovaných pracovníkov agrorezortu, ako aj pre podniky zaoberajúce sa spracovaním poľnohospodárskej produkcie v Bratislavskom kraji.

Distribúcia prebieha prostredníctvom RPPK Bratislava, MP RV SR, SPF, ŠVPS SR a EZAT cieleným spôsobom pre stanovenú cieľovú skupinu agropodnikateľov Bratislavského kraja.

O publikáciu Podnikateľské minimum farmára môžete súťažiť už tento týždeň aj na facebookovej stránke portálu poľnoinfo.sk. Sledujte nás na populárnej sociálnej sieti a dozviete sa viac! 

—————————————————————————————————————–

Tlač a vydanie publikácie bolo spolufinancované v rámci projektu PODNIKATEĽSKÉ MINIMUM FARMÁRA z PRV 2007 – 2013 a opatrenia 1.6 Programu rozvoja vidieka SR na roky 2007-2013 s cieľom rozšíriť rámec vzdelávacích a informačných aktivít v rámci procesu celoživotného vzdelávania farmárov a potravinárov Bratislavského kraja.

Autor článku: TS EZAT
Zdroj obrázku: EZAT

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments