Zadajte hľadaný výraz

Z ekonomiky Živočíšna výroba

Komplexné informácie o podpore výroby mlieka

Komplexné informácie o podpore výroby mlieka
insert_photo3 x Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka

Utorkové (23. októbra) stretnutie prvovýrobcov mlieka, na ktorom sa zúčastnilo približne 250 poľnohospodárov, sa nevyhlo ani informáciám o dopade modulácie doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky pre oprávnených žiadateľov.

Podľa materiálu, ktorý sa prerokovával na mimoriadnom zasadnutí vlády v Nových Sadoch ešte v auguste, dosahoval počet subjektov s nárokom na platbu na veľké dobytčie jednotky pred moduláciou 3 247 poberateľov. Po modulácií by sa tento počet subjektov mal znížiť na 1 802 subjektov.

„Modulácií nepodliehajú priame platby, vrátane platieb na veľké dobytčie jednotky, ak celková suma podpôr neprekračuje 5 tisíc eur. Pri sume do 300 tisíc eur sa podpory na veľké dobytčie jednotky znižujú o 10 percent z objemu priamych platieb. Pri podporách nad 300 tisíc eur sa podpory na veľké dobytčie jednotky znižujú o ďalšie 4 percentá z platieb na veľké dobytčie jednotky,“ hovorí nariadenie Rady č. 73/2009 (čl. 7 a 10) na priame platby vyplácané Bruselom.

Platba na veľkú dobytčiu jednotku dosiahne tento rok úrovne 35,80 eur, pričom táto suma ešte podlieha modulácií podľa vyššie uvedeného vzorca. V minulom roku dosiahla platba 109,5 eur a v roku 2010 dokonca 143 eur.

Vzorový príklad výpočtu modulácie podľa SZPM.

Obrázok 1 a 2 – vzorové výpočty modulácie podľa SZPM

„Od začiatku nám bolo zrejmé, že v dôsledku vyrovnávania priamych platieb budeme môcť tento rok vyplatiť poľnohospodárom maximálne 10 percent doplatku priamych platieb. Rozpočet schválený minulou vládou počíta s národným doplatkom vo výške 4,7 percenta, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 18 miliónov eur. Navyše už rok vieme, že v tomto roku je Slovensko zaviazané legislatívou EÚ aplikovať pomerne komplikovaný vzorec výpočtu národných doplatkov, ktorý postihuje najmä veľké poľnohospodárske subjekty udržujúce zamestnanosť v poľnohospodárstve a vysoké stavy zvierat. Aj preto ministerstvo pristúpilo k rozhodnutiu, ktorým sa snaží eliminovať nepriaznivé dopady modulácie národných doplatkov, čiže zníženia priamych platieb, na sektor živočíšnej výroby,“ hovorí Štefan Adam, štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Uvedená suma bude preto uvoľnená dvoma spôsobmi.  Približne 1,6 milióna eur rozdelí Pôdohospodárska platobná agentúra formou platieb na VDJ a druhá časť finančných prostriedkov, viac ako 16 miliónov eur, bude rozhodnutím ministerstva pôdohospodárstva uvoľnená poľnohospodárom cez Plemenárske služby.

Kvôli modulácií budú podpory (platby na VDJ) vyplácané cez Pôdohospodársku platobnú agentúru krátené takmer všetkým roľníkom, ktorí poberajú celkové dotácie vyššie ako 5 tisíc eur.

„Modulácií nepodliehajú podpory, ktoré budú tento rok vyplácané cez Plemenárske služby. Tu sú vyčlenené prostriedky vo výške 16 miliónov eur a budú sa vyplácať v sume 12,20 eur s DPH podpora na dojnice a 47,30 eur podpora na VDJ,“ hovorí Margita Štefániková, výkonná riaditeľka Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka.

Podľa informácií Štefana Adama, ktorú potvrdili aj viacerí poľnohospodári, podpory vyplácané cez Plemenárske služby od utorka nabiehajú na účty poľnohospodárov.  Ako uviedol, v rámci príspevkov pre chovateľov bolo k 22. októbru 2012 z celkovej čiastky 16,075 miliónov eur vyplatených  viac ako 9,007 mil. eur.

„Štátny tajomník vo svojom dnešnom vystúpení niekoľko ráz deklaroval podporu živočíšnej výroby. Nakoniec je situácia taká, že modulácia spôsobila, že podpory sú preč. Často hovoríme o skrytých podporách, ktoré sú realitou v zahraničí. Keď ale tieto podpory nečerpáme aj my, spôsobuje nám to problémy udržať sa na spoločnom európskom trhu. Minulé vlády, ale aj súčasná deklarovali podporu poľnohospodárstva, ale pramálo preto urobili. Vyzývam preto vládu, ak nechcete poľnohospodárstvo, povedzte nám to priamo“ uviedol František Szikura zo spoločnosti Agrostaar Kráľov Brod (okres Galanta).

Tento názor zdieľa aj Miroslav Štefček, predseda Poľnohospodárskeho družstva v Ludrovej (okres Ružomberok), ktorý tvrdí, že od záujmu štátu podporovať stratovú živočíšnu výrobu sa bude vyvíjať aj výroba mlieka na Slovensku.

Aktuálne nastavenie podpôr spôsobí ešte väčší rozvrat produkcie mlieka. Kumulovaná strata tohto odvetvia dosiahla za posledné štyri roky vyše 200 miliónov eur. V aktuálnom roku sa počíta s vyššou stratou ako pred rokom, keď záporný hospodársky výsledok dosiahol 54,5 milióna eur.

„Určitou nádejou je nové programové obdobie 2014-2020, v rámci ktorého sa črtajú možnosti rozlíšenia výšky priamych platieb podľa štruktúry a charakteru hospodárenia podniku a tiež prostredníctvom tzv. viazanej podpory, ktorá môže byť určená napríklad aj na mlieko, ak sa tak Slovenská republika rozhodne. To bude znamenať, že podpora vyplatená na hektár poľnohospodárskej pôdy bude odlišná pre prvovýrobcu, ktorý pestuje iba rastlinné komodity a iná pre toho, ktorý sa okrem toho zaoberá aj chovom hospodárskych zvierat,“ uviedol v reakcii na diskusné príspevky Štefan Adam.

Autor článku: Juraj Huba - poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: 3 x Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Predchádzajúci článok
Nasledujúci článok
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments