Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa MPRV SR Z domova

Forenzný audit nepriniesol prekvapenie. Lovilo sa v kalných vodách

Forenzný audit nepriniesol prekvapenie. Lovilo sa v kalných vodách
insert_photoLadislav Ďurkovič - Tlačová konferencia MPRV 18.3.2021

Platobná agentúra sa stala istým symbolom. Symbolom korupcie, symbolom toho, čo sa tu desať rokov dialo. Symbolom zla. Samozrejme, v niektorých ohľadoch aj nezaslúžene, ale určite veľmi často táto predstava napĺňa aj realitu, ktorá v tejto agentúre existovala. Týmito slovami otvoril agrominister Ján Mičovský dnešnú tlačovú konferenciu k záverom forenzného auditu Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Forenzný audit prebiehal na PPA od konca mája 2020 do 18. februára tohto roka. Dôvodom hĺbkového auditu bola skutočnosť, že platobná agentúra sa od prvej polovice minulého roka stala hlavnou hviezdou v akcii Dobytkár, ktorú vyšetruje Národná kriminálna agentúra. Úplatky v tejto korupčnej kauze mali podľa NAKA dosiahnuť výšku takmer 10,5 milióna eur.

Podozrivých je zhruba 60 percent objemu finančných prostriedkov

Vážnosť, v akej sa inštitúcia, ktorá spravuje európske, ale aj národné podpory poľnohospodárov, lesníkov, potravinárov a všeobecne vidieka nachádza, deklaroval cez prezentáciu čísel Jaroslav Jánoš, šéf PPA.

„Je vedených 136 trestných konaní. Tie nesúvisia s forenzným auditom. Audit je úplne nová vec. Dožiadaní orgánov činných v trestnom konaní na PPA je 576, z toho vybavených žiadostí je 408,“ zhrnul Jaroslav Jánoš.

Samotný audit sa zameral na 110 prípadov v hodnote 47 miliónov eur, ktoré sa podľa vyjadrení Adriána Macka, vedúceho Protikorupčného oddelenia agroministerstva, dotýkajú aktuálneho programového obdobia rokov 2014 až 2020.

„Z týchto 47 miliónov eur sa podozrenia z podvodného správania týka sumy 27 miliónov eur. To znamená zhruba 60 percent objemu financií,“ informoval Martin Fecko, štátny tajomník agrorezortu.

Najčastejšie podozrenia

V rámci podozrení z podvodného konania išlo o vysoké honoráre pre konzultantov, ktoré sa podľa Martina Fecka pohybovali vo výške nad 25 percent z celkového nenávratného finančného príspevku.

Audit poukazuje aj na účelové zaradenia podnikov do kategórií podnikov, ktoré nie sú vo finančných ťažkostiach. Ďalej na účelové opätovné prehodnocovanie bodového ohodnotenia projektov, čím dochádzalo k vyradeniam na úkor nahradenia iných uchádzačov zo zásobníka projektov „pod čiarou“. Zistenia auditu poukazujú aj na konflikt záujmov u žiadateľov, alebo jeho dodávateľov a pracovníkov PPA. V niektorých prípadoch konzultanti vystavili faktúry za vykonané služby niekoľko týždňov skôr, ako bolo PPA prijaté interné rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok,“ informuje na tlačovej konferencii Fecko.

Forenzný audit identifikoval aj pravdepodobné ovplyvňovanie schvaľovacieho procesu v podobe meniacich sa kritérií výberu počas vyhodnocovania projektov.

Predražené nákupy má zaraziť katalóg výrobkov

Opakovane, podľa Fecka, dochádzalo aj k zlyhaniu PPA pri kontrole žiadostí.

„Neprimeraná marža pri kombajnovej výzve, kde ziskové prirážky sa pohybovali od 19 do 122 percent a pri kombajne, ktorý mal kúpnu cenu 250 tisíc eur sa pri tejto výzve fakturoval za 600 tisíc eur,“ uviedol Martin Fecko.

Adrián Macko, šéf protikorupčného oddelenia agroministerstva hovorí, že príklad kombajnovej výzvy poukazuje na systematické zlyhanie v PPA.

„Ak nikomu nezablikali kontrolky, ak za ten istý stroj, zhruba v tom istom období, nejaká firma zaplatí 250 tisíc eur a za ten istý kombajn sa buď v tej istej, alebo v inej firme zaplatilo 600 tisíc eur, tak myslím, že to zlyhanie je rukolapné,“ uviedol Adrián Macko na novinársku otázku RTVS.

Jaroslav Jánoš v súvislosti s kombajnovou výzvou hovorí, že chýbali nástroje, ktorými by vedeli odkontrolovať pohyby cien na trhu.

Jednou z tých kritických vecí, čo teraz aj riešime je, takzvaný katalóg výrobkov podľa ktorého by sme dopredu vedeli, koľko môžeme dať podporu na KW stroja, napríklad traktora. Ak by sme mali takýto dokument, tak by sa nestalo to, čo sa stalo. Nenastala by tu kartelová dohoda medzi dodávateľmi kombajnov, ktorá by umelo nadvihovala ceny až do absurdnej výšky, pretože to systém jednoducho umožňoval. Nie sú to len kombajny. Ide o penziónovú výzvu, kamiónovú výzvu,“ povedal šéf PPA.

Riadiaci výbor, komisia a pracovné skupiny

Ministerstvo pôdohospodárstva, podľa slov Adriána Macka, považuje za jednu z hlavných úloh to, aby už takéto aktivity neboli možné. Z tohto dôvodu zriaďuje riadiaci výbor, ktorý bude podriadený priamo ministrovi.

„Bude v ňom pracovať šesť členov a tí budú dohliadať na zavedenie navrhovaných opatrení z auditu do praxe. Na čele navrhovaného výboru bude Martin Fecko. Pod výborom bude pracovať odborná komisia, ktorá bude dohliadať na činnosť pracovných skupín, ktorých bude päť,“ uviedol Adrián Macko.

Minister na tlačovej konferencii informoval o zameraní jednotlivých pracovných skupín.

„Budú zamerané na priame platby, projektové úlohy, personalistiku, informačné technológie a kontrolu,“ povedal J. Mičovský.

Závery forenzného auditu bude analyzovať protikorupčné oddelenie rezortu, ktoré ich môže posunúť orgánom činným v trestnom konaní.

„Vo všetkých prípadoch, kde bude možné efektívne tieto peniaze vymáhať, budeme to robiť bez toho, aby nás na to Európska únia vyzývala. Bude to v našom záujme, aby sme tieto prostriedky vrátili pôdohospodárstvu,“ povedal Ján Mičovský.

Digitalizácia

Minister vidí príčinu v nehospodárnom rozdeľovaní projektových podpôr aj v tom, že agentúra je veľmi slabo digitalizovaná a mnohé procesy prebiehajú len v rámci papierových dokumentov.

Zdá sa, že podľa odpovedí ministra pôdohospodárstva aj šéfa PPA na otázku poľnoinfo.sk k digitalizácii, obaja predstavitelia rezortu uprednostňujú skôr riešenia na úrovni svojich úradov. Šéf ministerstva hovorí napríklad o použití programu excel.

„Často to nie je úvaha o nákupe softvéru za stotisíce eur, ale o poverení kolegov, aby do excelovskej tabuľky zapísali všetky žiadosti, ktoré v ten deň prídu aj s presnou hodinou a minútou,“ uviedol Ján Mičovský.

Hlavný pokladník agrorezortu Jánoš hovorí, že digitalizácia postupne prebieha a na 60-percent je platobná agentúra zdigitalizovaná.

„Financovali sme ju z vlastných zdrojov, priberáme vlastných IT pracovníkov, projektantov. Realizujeme to vo vlastných silách,“ hovorí Jaroslav Jánoš.

Dôkazom podľa neho je Zelená nafta, ktorá je plne digitálna. V prípade projektových podpôr má tiež dôjsť k prechodu na digitálnu formu.

Autor článku: Juraj Huba - poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: Ladislav Ďurkovič - Tlačová konferencia MPRV 18.3.2021

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
2 Komentárov
Najlepšie hodnotené
Najnovšie Najstaršie
Inline Feedbacks
View all comments
Anna Maria Budz
Anna Maria Budz
19. marec 2021 9:19

Dobrý deň, Ďakujem / ďakujeme za prezentáciu toľko utajovaného auditu,verim,že tam nebola sledovaná žiadna objednávka a že to bude kompletne celé poskytnuté organom vyšetrovania,a to aj s dôvodmi predlžovania auditu,vyjadreniami Riadiaceho organu MPRV SR a PPA,nakoľko MPRV SR usmerňuje činnosť PPA! Selektívne podávanie trestných oznámení z územia MPRV SR by… Celý komentár »

Anna Maria Budz
Anna Maria Budz
19. marec 2021 9:27

6.poradenstvo zo strany PPA je v rozpore so zákonom 280/2017 ako aj s EU legislatívou.Národný Poradenský systém už mohol byt od roku 2004, a to pod správou MPRV SR,tak ako v iných štátoch EU!