Zadajte hľadaný výraz

Európska únia Z domova

EÚ investuje 90 miliónov eur na 17 nových projektov na podporu zdravej pôdy

EÚ investuje 90 miliónov eur na 17 nových projektov na podporu zdravej pôdy
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že investuje 90 miliónov eur do 17 nových výskumných projektov, ktoré prispejú k misii EÚ „Dohoda o pôde pre Európu“. Do troch projektov je zapojené aj Slovensko, informuje spravodajca TASR.

Komisia spresnila, že tieto projekty budú zamerané na obnovu a ochranu zdravia pôdy v záujme udržateľnej výroby zdravých potravín, na ochranu biodiverzity, budovanie odolnosti proti zmene klímy a prispievanie k cieľom Európskej zelenej dohody.

Projekty združujú 314 účastníkov z 32 krajín. Okrem 27 členských štátov EÚ sa na nich zúčastňujú krajiny pridružené k programu Horizont Európa (Izrael, Kosovo, Nórsko, Srbsko a Turecko), ale aj nepridružené krajiny (Spojené kráľovstvo, Spojené štáty, Kanada a Švajčiarsko).

Projekty zahŕňajú univerzity, výskumné inštitúcie, malé a stredné podniky, mimovládne organizácie a miestne orgány.

Všetkých 17 projektov vybrali nezávislí experti v nadväznosti na výzvu na predkladanie návrhov vyhlásenú v roku 2022, v rámci ktorej bolo prijatých 71 oprávnených žiadostí. Väčšina projektov už bola spustená. Projekty bude riadiť Európska výkonná agentúra pre výskum (REA).

Projekty

Cieľom projektu ARAGORN, ktorý spravuje Univerzita v Kodani, je dosiahnutie sanácie a riadenie obnovy kontaminovaných pôd. Projekt vytvorí rámec pre postupné rozhodovanie na podporu správcov verejných a súkromných pozemkov, aby mohli identifikovať a vybrať vhodné stratégie sanácie a obnovy na ochranu európskych pôd. Zapojených je 12 krajín: Belgicko, Česko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Nórsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švajčiarsko, Švédsko a Taliansko.

Projekt CREDIBLE znamená budovanie dynamiky a dôvery v snahe úzko spolupracovať s expertnou skupinou EÚ pre uhlíkové poľnohospodárstvo, aby podporila implementáciu uhlíkového poľnohospodárstva, transparentnosť, environmentálnu integritu, štandardizáciu metodiky a certifikačné mechanizmy pre započítavanie uhlíka v pôde. Do projektu, ktorý riadi španielska spoločnosť Soluciones Agricolas Ecoinnovadoras, je zapojené Belgicko, Francúzsko, Fínsko, Grécko, Holandsko, Nemecko, Slovensko, Španielsko a Taliansko.

Tretí projekt, ktorý sa týka aj Slovenska, má názov LOESS. Je zameraný na zvýšenie gramotnosti detí, študentov a širokej verejnosti o význame pôdy. Spája viacero aktérov s cieľom zmapovať ponuku vzdelávania o pôde, identifikovať potreby a spoluvytvárať a riadiť rôzne kurzy, moduly a vzdelávacie nástroje. Do projektu, ktorý spravuje vzdelávacie centrum v Bonne (Science Shop Bonn), je zapojených 16 štátov: Belgicko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Srbsko, Španielsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo, Taliansko a Turecko.

Autor článku: spravodajca TASR Jaromír Novak
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments