Zadajte hľadaný výraz

  • Inzercia
Komerčné informácie Z ekonomiky

Agra poisťovňa: Desať rokov na jednej lodi

Agra poisťovňa: Desať rokov na jednej lodi
insert_photoAgra poisťovňa

Presne pred desiatimi rokmi bola na Slovensku založená pobočka rakúskej poisťovne Die Österreichische Hagelversicherung VVaG, známa pod menom Agra poisťovňa. Ako špecialista na poľnohospodárske poistenie ponúka výhradne poistenie poľnohospodárskych plodín a hospodárskych zvierat, predovšetkým pre prípad nepriaznivých poveternostných vplyvov. V súčasnosti Agra poisťovňa spravuje približne 40-percent z celkovej poistenej plochy na Slovensku a stále rastie.

Agra poisťovňa sa v roku 2008 stala druhou zahraničnou pobočkou (po ČR), ktorá začala ponúkať svoje odborné služby mimo Rakúska. Po nás ešte nasledovalo otvorenie pobočiek v Maďarsku, v Rumunsku a v Slovinsku. Celková poistená plocha ornej pôdy vrátane Rakúska momentálne predstavuje 2,3-miliónov hektárov a počet poistených hospodárskych zvierat približne 800-tisíc kusov.

Naša materská spoločnosť, bola založená v roku 1947 rakúskymi poisťovňami a samotnými poľnohospodármi ako vzájomný poisťovací spolok, za účelom pomáhať farmárom zvládať vrtochy počasia. Práve z viac ako 70-ročných skúseností ťažíme aj my na Slovensku pri zavádzaní vždy novších a novších rizík, keď sa snažíme o maximalizáciu poistného krytia. Napriek zvyšujúcej sa intenzite a frekvencii vznikajúcich škôd v poľnohospodárstve ponúkame klientom čo najväčšie a najkomplexnejšie poistenie agrárnych rizík na trhu. Naša snaha o neustále rozširovanie palety poistiteľných rizík pramení zo snahy odbremeniť farmárov o ich starosti spojené z extrémnych vplyvov počasia.

Okrem hlavného rizika krupobitia, poisťujeme poľnohospodárske plodiny aj proti ťažko poistiteľným rizikám. Ide o výnosové sucho, záplavy – nezberateľnosť v čase zberu, alebo mrazu a ďalšie riziká.

Napriek tomu, že sme v uplynulých rokoch zaznamenali enormné škody v dôsledku jarných mrazov, nevyhýbame sa ani poisteniu špeciálnych plodín. V celku sa jedná o najširšiu paletu rizík, ktorá sa v Európe ponúka.

V roku 2017 sme zaviedli jedinečnú ponuku poistenia výnosových škôd spôsobených suchom u troch hlavných plodín, ktorá v ponuke ostatných poisťovní chýba. Ide o poistenie indexového typu, kedy sa v prípade nahlásenia škody nárok na poistné plnenie posudzuje výhradne podľa nameraných dát z najbližších zvolených meteorologických staníc a jeho výška bude vypočítaná automaticky v závislosti na registrovanom zrážkovom deficite a počte tropických dní. Tento systém poistenia funguje veľmi efektívne, rýchlo a jednoducho.

Od minulého roku sme na Slovensku zaviedli aj najrýchlejší a najmodernejší systém likvidácie škôd na plodinách „v bezpapierovej“ podobe. Najdôležitejším článkom procesu stanovenia škôd samozrejme bezpochyby zostáva samotný likvidátor – odborník z praxe. On sa dokáže vžiť „do kože“ poľnohospodára so zapojením poškodeného a odborne stanoviť výšku spôsobených škôd. Plne elektronická likvidácia sama o sebe menej zaťažuje životné prostredie a samozrejme napomáha k jednoduchšiemu, transparentnejšiemu a v neposlednom rade rýchlejšiemu vyplateniu poistného plnenia.

Prostredníctvom neustále sa rozširujúcej a často jedinečnej ponuke poistných produktov resp. ich modifikácií (0%-ná spoluúčasť, poistenia výnosového sucha, atď) chceme zostať aj v budúcnosti inovatívnym, spoľahlivým ale hlavne stabilným partnerom poľnohospodárov v oblasti zabezpečenia pred stratami na výnosoch v rastlinnej ako i živočíšnej výrobe.

Autor článku: Ing. Dalibor Bán, riaditeľ Agra poisťovne
Zdroj obrázku: Agra poisťovňa

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments