Zadajte hľadaný výraz

MPRV SR Z ekonomiky

Štátny tajomník: Systém vyplácania priamych platieb sa zmení

Rok 2013 bude pre poľnohospodárstvo zložitý. Napnutý štátny rozpočet z národných zdrojov len minimálne podporí živočíšnu výrobu. Taktiež sa končí súčasné rozpočtové obdobie Európskej únie, čo má za následok takmer úplnú absenciu podpôr z druhého piliera spoločnej poľnohospodárskej politiky. Nádej poľnohospodárov vzbudzuje Program rozvoja vidieka na roky 2014-2020, ktorého podoba má byť známa už v prvej polovici roka. Štátneho tajomníka ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Štefana Adama sme sa preto spýtali na aktuálnu situáciu v agrorezorte.

Minister pôdohospodárstva ešte v októbri 2012 uviedol, že návrh rozpočtu pre rok 2013 nemusí byť konečný. Podarí sa pre potreby živočíšnej výroby vybojovať dodatočné prostriedky?
Obdobie roku 2013 sa z pohľadu financovania cez vnútorné finančné prostriedky Slovenskej republiky javí ako problematické, nakoľko bude závisieť od vývoja hospodárstva a od širších kontextov, ako napríklad od situácie v eurozóne. Zatiaľ žiadne finančné prostriedky navyše vyčlenené nie sú. Pravdepodobne bude potrebné počkať až do druhej polovice roku 2013 na priebežné výsledky hospodárenia štátu. Verím, že sa nám po tomto období podarí vyčleniť extra finančné prostriedky pre poľnohospodárov.

Pri podpore poľnohospodárstva cez červenú naftu sa veľa sa hovorilo aj o tom, že kľúč vyplácania – päť miliónov do rastlinnej výroby a päť miliónov do živočíšnej výroby nie je úplne šťastný. Aké sú najnovšie informácie?
Najnovšie informácie sú také, že Zákon o podpore poľnohospodárskej prvovýroby v roku 2013 prešiel prvým čítaním a my sme tento legislatívny predpis posunuli na prednotifikačné konanie do Bruselu. Informácie ktoré máme k dispozícií hovoria, že so schválením tejto podpory nemá Európska komisia zásadný problém. Finančné prostriedky v objeme 10 miliónov eur budú uvoľnené v roku 2013.

Čo si myslíte, že bude tým hlavným slovom, ktoré sa bude v poľnohospodárstve najviac skloňovať v roku 2013?
Osobne si myslím, že je to príprava nového programového obdobia 2014 – 2020. S poľnohospodárskou samosprávou sme našli spoločný konsenzus v tom, že chceme zmeniť spôsob vyplácania priamych platieb. To znamená ustúpiť od systému Jednotnej platby na plochu a vyplácať podpory pomocou platobných nárokov, ktoré umožnia rozdeliť podniky podľa štruktúry a charakteru výroby. Tí poľnohospodári, ktorí majú živočíšnu výrobu, budú mať v rámci týchto platobných nárokov vyššie sadzby. Nastavením podpôr by sme chceli poľnohospodárstvo, ktoré je v súčasnosti takmer jednostranne zamerané na produkciu rastlinných komodít preorientovať na živočíšnu výrobu a začať ju reálne oživovať.

To ste hovorili o podporách takpovediac na každodenný život. Druhý typ podpôr sú tie investičné, ktoré bude možné čerpať cez nový Program rozvoja vidieka na roky 2014-2020. V akom štádiu sú prípravy na tento dokument?
Počiatočné prípravy boli zahájené. V pravidelných intervaloch začnú prebiehať stretnutia za účasti poľnohospodárskej samosprávy, združení prvovýroby a ďalších záujmových skupín. Tento dokument by mal byť pripravený už do 1. júla 2013 a preto sa v tomto období začínajú práce zintenzívňovať a takýto progresívny priebeh budú mať celý polrok 2013.

Bude program rozvoja vidieka zameraný na živočíšnu výrobu, špeciálnu rastlinnú výrobu a na oblasti, po ktorých už roky voláme?
Samozrejme. V podstate program rozvoja vidieka by mal odrážať celú tú škálu podpôr, ako ju poznáme aj v súčasnosti, najmä, čo sa týka zamerania. Zásadný rozdiel je v tom, že sa upustilo od systému troch Osí a programu Leader, pričom sa program preorientuje na šesť priorít, ktorých ciele je možné naplniť vzájomným prelínaním jednotlivých opatrení, ktoré si Slovenská republika môže zvoliť. V súčasnosti sa počíta s pätnástimi opatreniami, ale všetko je ešte otvorené a vecou ďalších diskusií. Ich počet sa teda môže ešte zmeniť. Toto obdobie bude dôležité z pohľadu ako nastavíme systém, aby bol povzbudením pre investovanie do oboch sektorov. To znamená, nie len do sektoru živočíšnej výroby, ktorá je naozaj prioritou, ale aj do sektoru rastlinnej výroby. Bolo by ale predčasné hovoriť o tom, akým spôsobom to celé bude nastavené. To je práve teraz všetko pred nami.

Autor článku: Juraj Huba - poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: MPRV SR - Štefan Adam na stretnutí v Bruseli

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments