Zadajte hľadaný výraz

Rastlinná výroba Z ekonomiky

Čo nové, obilninári?

Čo nové, obilninári?
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Koncom júna 2016 sa členovia Združenia pestovateľov obilnín stretli už na XIII. Valnom zhromaždení. Na pozíciu predsedu bol opätovne zvolený, a teda začína svoje piate funkčné obdobie Ing. Jozef Urminský, známy ako neúnavný diskutér a bojovník za lepšie podmienky pre všetkých podnikateľov v poľnohospodárstve na Slovensku. Zároveň bolo predstavenstvo ZPO doplnené o nového člena, Ing. Igora Jakubičku, predsedu PD Devio Nové Sady.

Zatiaľ čo záujem členov tejto samosprávnej organizácie, jednej z mnohých členských organizácií Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, má zostupný charakter, jej predseda ani po rokoch nestráca elán a chytá druhý dych. Aktuálne dianie v rezorte nenecháva pokojným zrejme nikoho, kto žije poľnohospodárstvom. Podmienky pre podnikanie, žiaľ, nie sú rovnaké ani pre všetkých agropodnikateľov na Slovensku, ak ich už neporovnávame s podmienkami v rámci celej Európskej únie. Aj preto prijalo vedenie združenia do uznesenia za jeden zo svojich hlavných cieľov na nasledujúce obdobie úsilie o odbúranie klientelizmu pri zameraní a čerpaní prostriedkov z PRV SR 2014-2020 a presadzovanie transparentnosti.

Za ostatný rok združenie dosiahlo viacero úspechov – napr. presadila sa požiadavka na trojmesačnú medzi-skládku v rámci Zákona o hnojivách, vypustil sa zákaz hnojenia kvapalnými organickými hnojivami v 200-metrovom pásme pri obytnej zóne obce v Smernici o hospodárení v zraniteľných územiach a prešiel aj návrh na zmenu v Zákone o verejnom obstarávaní v prospech praktickejšej formy výberového konania. No mnoho práce na štúdii a úpravách legislatívnych návrhov ešte čaká na vedenie združenia v rámci podmienok pre zraniteľné územia, zhoršené výrobné podmienky, v Zákone o ochrane prírody a krajiny, či u dvojitej deklarácii pôdy. Združenie pestovateľov obilnín je vidieť aj v médiách – poskytuje stanoviská a názory pre rozhlas, webové portály, tlačové periodiká i odborné magazíny a aktualizovalo aj vlastnú internetovú stránku obilninari.sk. Neustále komunikuje so štátnou správou i samosprávou. Popri bohatej činnosti združenie hospodári s vyrovnaným rozpočtom, za čo vďačí nielen príspevkom svojich členských subjektov, ale aj finančnej podpore súkromných spoločností. Aj preto môže zachovať výšku členského (len 0,13 euro/ha) a zostať verné presadzovaniu záujmov slovenských prvovýrobcov.

Hospodársky rok 2015/16 z hľadiska produkcie obilnín na Slovensku by bolo možné zhodnotiť pozitívne, ak by u nás fungovala „koncovka“ – lepší odbyt. Žiaľ, pri súčasnom stave živočíšnej výroby u nás, znižovaní domácej spotreby a pri úrovni vývozov, sa veľká časť obilia ukladá na zásoby. Medziročné zvýšenie zásob obilnín k 30.6.2016 odhaduje Štatistický úrad SR na 8,3%. Pritom najväčšiu časť predstavuje pšenica (568 tis. ton), pri ktorej celková ponuka prevyšuje dopyt o vyše 27%. Naopak, sucho a extrémne teploty roku 2015 sa podpísali na medziročnom znížení produkcie kukurice o vyše 42%. Informácie a štatistické údaje, o ktorých nedávno diskutovali zástupcovia odvetvia v rámci tvorby situačnej a výhľadovej správy pre obilniny na Výskumnom ústave ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, dávajú signál o tlaku na znižovanie ceny pri realizácii produkcie obilia roku 2016 (oproti roku 2015 až o 20-30%). Predpokladá sa iba rast ceny kukurice, čo by na prelome rokov 2016-2017 mohlo zapôsobiť aj v prospech rastu ceny u pšenice. Bolo by však žiadúce zvýšiť domácu spotrebu doma vyrobeného obilia spracovateľmi, a to najmä na potravinárske i kŕmne účely. Zatiaľ má u nás rastúci trend iba spotreba kukurice na priemyselné použitie (výroba bioetanolu). Žatva roku 2016 sa už začala a je otázne, či aj v tomto roku bude pre slovenských poľnohospodárov tým „zázračným“ príjmom, na ktorý sa čaká celý rok…

Ďalšie úlohy združenia sú zamerané na poskytovanie aktuálnych informácií o cenách obilnín a vývoji na trhu, spracúvanie a poskytovanie stanovísk k zásadným návrhom úpravy legislatívy a podmienok, sledovanie stavu produkcie a vývoja zásob obilnín a vyhodnocovanie perspektívnych možností odbytu obilnín na Slovensku. Združenie pestovateľov obilnín sa naďalej usiluje o užšiu spoluprácu s ostatnými pestovateľskými zväzmi a samosprávou, aby spoločnými silami presadzovali záujmy pestovateľov obilia, olejnín, jačmeňa, či kukurice. Zdá sa, že trinásty rok fungovania tejto samosprávnej organizácie výrobcov obilia a kukurice, potvrdzuje jej opodstatnenie a stabilitu. Združenie ponúka členom aktuálne informácie najmä prostredníctvom svojej internetovej stránky a mailovej komunikácie a nové vedenie združenia bude hľadať aj ďalšie moderné formy práce, aby dokázalo lepšie reagovať na potreby svojich členov.

Autor článku: Vladimíra Debnárová - pre poľnoinfo.sk (autorka pôsobí aj ako výkonná tajomníčka ZPO)
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
3 Komentárov
Najlepšie hodnotené
Najnovšie Najstaršie
Inline Feedbacks
View all comments
agrisato
agrisato
3. júl 2016 21:33

Blahoželám Jozef!!! Si posledný mohykán v slovenskom poľnohospodárstve! Obdivujem Tvoju neúnavnú obhajobu poľnohospodárov. Becík,Oravec, Maxon,Baco, Chovan , Radošovský , Koncoš a ďalší rezignovali…Niektorí ,pri Tvojom hlásení sa o slovo sa už hlúpo chichúňajú, no nevedia, že hovoríš vždy k veci. Veľa zdravia Jozef!!!

RS
RS
4. júl 2016 7:22

… agrisato-všetci sa chichúňame ale VIEME, že hovorí vždy k veci.
Škoda, že nešiel do exekutívy aj keď sa ju snaží ovplyvňovať. Je to najrozumnejší poľnohospodár.

agrarnik zHN
agrarnik zHN
4. júl 2016 7:44

Posledný človek, ktorý do poľnohospodárstva nie len vidí, ale aj tomu rozumie na rozdiel od kormidelníkov agrárnej politiky za posledných 10 rokov.