Zadajte hľadaný výraz

AX 2019 Okrúhle stoly
Tatra banka 2018-12
Pottinger 2018
Legislatíva Z ekonomiky

Zelená nafta na najbližšej schôdzi NR SR

chat_bubbleKomentáre: 2 visibilityZobrazenia: 863
UniCredit Bank 2018

Skupina poslancov koaličnej SNS navrhuje štátnu pomoc pre poľnohospodárov. A to vo forme úhrady zaplatenej časti spotrebnej dane z minerálnych olejov.

Novinku poslanci opísali v návrhu zákona o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe. Právnu normu predložili na najbližšiu schôdzu Národnej rady (NR) SR, ktorá má naplánovaný začiatok na 27. novembra. 

„Slovenskí farmári kupujú drahšie palivá, energie, ale aj hnojivá a taktiež majú vyššie náklady na pracovnú silu v porovnaní so susednými štátmi,“ odôvodnili zámer poslanci. 

Zákon by tak mal podľa nich systémovo určiť spôsob poskytovania štátnej pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe, konkrétne na stabilizáciu dôležitej časti prevádzkových nákladov.

Farmári by žiadosť o pomoc predkladali Pôdohospodárskej platobnej agentúre na základe výzvy. Tá žiadosti skontroluje a posúdi splnenie podmienok a následne uhradí poľnohospodárovi kompenzáciu v sume verifikovanej výšky pomoci.

Pomoc poskytovaná platobnou agentúrou by mala byť podľa návrhu vo výške 0,347 eura na liter minerálneho oleja, a to najviac na množstvo určené v normatíve spotreby minerálneho oleja. Normatív spotreby oleja v rastlinnej výrobe a na veľkú dobytčiu jednotku v živočíšnej výrobe zverejní platobná agentúra vo výzve. 

Predpokladaný objem pomoci je v návrhu zákona rozpočtovaný na úrovni približne 30 miliónov eur ročne v rokoch 2019 až 2021. Účinnosť zákona navrhujú národniari od 1. marca 2019. 

Autor článku: TASR
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

Odber nových článkov na e-mail

Máte záujem stať sa pravidelným odoberateľom článkov z portálu poľnoinfo.sk? 1354 čitateľov od nás dostáva čerstvé informácie priamo na email každé ráno. Nečakajte a pridajte sa k nim aj vy.

2 komentáre

 1. G.S.
  14. novembra 2018

  Takže sa pobavme. Predložiť musíte nasledovné
  a) predložením údajov, ) že nie je podnikom v ťažkostiach,
  b) čestným vyhlásením, že nepoberá na to isté podporné opatrenie verejné prostriedky z iných zdrojov,
  c) čestným vyhlásením žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, a potvrdením miestne príslušného správcu dane, nie starším ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky,
  d) potvrdením príslušného konkurzného súdu, nie starším ako tri mesiace, že nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
  e) čestným vyhlásením žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,
  f) potvrdením príslušného inšpektorátu práce ) nie starším ako tri mesiace, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,5)
  g) potvrdením Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne, nie starším ako tri mesiace, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
  h) uvedením čísla účtu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky, spolu s potvrdením o vedení účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky nie starším ako tri mesiace, na ktorý bude žiadateľovi pripísaná poskytnutá pomoc.
  Pomoc je síce stanovená na 0,347€/l ale za prvé nie je na ňu právny nárok a za druhé, ak bude málo peňazí, tak sa pomoc primerane kráti. Takže donesiete potvrdenia a nemusíte dostať nič. Normálne PPA stačí potvrdenie o účte aj staršie a tu zrazu len 3 mesiace. Dobre , že ešte nechcú aj potvrdenie o návšteve WC. Veď vraj už funguje elektronizácia a vraj nás zbavujú zbytočnej administratívy. Takže požiadať zo strany PPA o zoznam dlžníkov a jednoducho ho porovnať so zoznamom žiadateľov, prípadne zobrať údaje z evidencie priamych platieb by bolo nad ich sily.

  Odpovedať
 2. top farmar
  14. novembra 2018

  Kolega, a ako majú demotivovať malých farmárov? Ak by to bolo tak ako píšeš, prihlásil by sa každý aj ten čo nemá čas, lebo finalizuje a vyrába výrobky, dodáva na trh, aby mal národ čo žra..potom by sa to primerane krátilo.

  Vieš kolega, my čo len mulčujeme, prípadne máme 6000ha a 1x John Deere a 2x zamestnanec a sadíme len repku, kukuricu a jačmeň, tak my máme času, my to dáme s prstom v nose.

  Ja len dúfam, že nikto nevymyslí dotáciu na odvody, lebo to by tí malí, nabrali ľudí a začali vyrábať a ochvíľu nám poberú aj pôdu, už aj zákon o nájme nie je čo býval.

  Odpovedať

Komentujte

Všetky polia sú povinné. Vaša emailová adresa nebude zverejnená a slúži iba ako ochrana pred spamom. Ak sa váš komentár v článku nezobrazí ihneď po jeho odoslaní, zachytila ho automatická antispamová ochrana. V tom prípade nás prosím kontaktujte a my daný komentár dohľadáme a manuálne schválime.