Zadajte hľadaný výraz

MPRV SR Z ekonomiky

Výzva na diverzifikáciu smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam

Ministerstvo pôdohospodárstva (MP) SR, zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA), zverejnilo výzvu na možnosť predkladania žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ŽoNFP) z Programu rozvoja vidieka (PRV) SR na obdobie 2007 až 2013 na opatrenie Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam, a to v termíne od 6. do 23. apríla 2010.

Na činnosti, ktoré sa týkajú výstavby, rekonštrukcie a modernizácie výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, teda na tzv. bioplynové stanice vyčlenila Európska únia (EÚ) v tomto opatrení finančný limit vo výške 25 miliónov eur.

Na nepoľnohospodárske činnosti mimo bioplynových staníc PRV v rámci opatrenia stanovil limit v hodnote 85 miliónov eur.

Oprávneným konečným prijímateľom prostriedkov zo ŽoNFP sú právnické osoby a fyzické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárstva, ktorých podiel ročných tržieb, resp. príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových tržbách alebo príjmoch za posledné uzatvorené účtovné obdobie predstavoval minimálne 30 %.

PPA pripomenula, že žiadatelia o NFP musia podnikať v poľnohospodárskej prvovýrobe počas minimálne 12 po sebe nasledujúcich mesiacov pred podaním ŽoNFP. Pomoc však nie je možné poskytnúť podnikom v ťažkostiach.

Autor článku: TASR
Zdroj obrázku:

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments