Zadajte hľadaný výraz

Z ekonomiky Živočíšna výroba

Významný nárast cien ošípaných v budúcom roku?

Významný nárast cien ošípaných v budúcom roku?
insert_photoarchív polnoinfo.sk

Výbor EK pre prognózy predpokladá výrazný pokles produkcie ošípaných. Znížená ponuka sa prejaví podľa expertov na pevnejších cenách ošípaných.

Podľa sčítania na začiatku roka 2008 sa predpokladá klesajúca ponuka jatočných ošípaných. Ešte sú síce k dispozícii len čísla z 15 z celkového počtu 27 členských štátov únie, napriek tomu však týchto 15 krajín reprezentuje až 90 % trhu s ošípanými. Podľa predložených údajov sa počet ošípaných v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znížil o 8,5 mil. ks zvierat (-5,6 %) Najvýraznejšia bola drastická redukcia prasníc, ktorých počty sa znížili o 1,25 mil. ks, čo je pokles o 8,7 %. Nikdy predtým nebol zaznamenaný v maštaliach taký rekordný pokles počtu prasníc.

V roku 2008 pokles pomalší
Pokles počtu ošípaných v EÚ doteraz v plnej miere EÚ nepocítila, lebo v Nemecku, Španielsku, Holandsku a Francúzsku sa pohybujú porážky jatočných ošípaných doteraz nad úrovňou minulého roka, napriek tomu, že aj tam bol zaznamenaný pokles stavov ošípaných. Zlepšenie produktivity prasníc, vyššie dovozy živých zvierat alebo porážky celých chovov ešte nezredukovali výrobu. V poslednom štvrťroku sa však očakáva aj v týchto krajinách zreteľnejšie znižovanie ponuky.
V Dánsku a Spojenom kráľovstve boli porážky už výrazne pod úrovňou minulého roka. Vo východnej Európe pretrváva tento problém už dlhší čas. Predsa sa však očakáva, že sa pokles počtu ošípaných v rámci celej EÚ udrží v rozumných hraniciach.

Zreteľnejší pokles v roku 2009
V roku 2009 by sa mali dôsledky poklesu počtu ošípaných prejaviť výraznejšie. Zníženie
produkcie ošípaných bude citeľné najmä v Poľsku, Veľkej Británii a iných krajinách strednej a východnej Európy. Za celú EÚ sa môže pokles počtu ošípaných v 1. polroku budúceho roka pohybovať na úrovni 4 – 5 %. Aj v 2. polroku 2009 by sa mala produkcia ošípaných nachádzať stále pod úrovňou roka 2008. Keď bude predpokladaný pokles počtu ošípaných za celý rok -4 %, znamená to zníženie produkcie o 10 mil. ks ošípaných (900 tis. ton). Chýbajúce množstvo sa prejaví znížením domácej spotreby bravčového mäsa, ako aj poklesom exportu do tretích krajín v roku 2009.

Cena ošípaných zostane vysoká

Ak sa na trhu nestane nič mimoriadne, potom sa budú ceny ošípaných v EÚ v roku 2009 pohybovať v porovnaní s týmto rokom na podstatne vyššej úrovni. Po zvyčajnom sezónnom poklese sa predpokladá nárast cien ošípaných v lete. V prvom štvrťroku 2009 sa očakáva podľa prognóz v priemere úroveň asi 1,60 €//kg a pre druhý štvrťrok úroveň asi 1,70 €/kg v kvalitatívnej triede E. V porovnaní s rovnakým obdobím 2008 by bol predpokladaný nárast v rozpätí od 10 do 15 percent. Kvôli nízkej východiskovej pozícii očakávajú Francúzsko a Dánsko cenový nárast vyšší ako 20 %.

Autor článku: PPA-ATIS
Zdroj obrázku: archív polnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments