Zadajte hľadaný výraz

MPRV SR Z domova

VÚEPP hovoril o svojich zámeroch

Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (VÚEPP) plánuje podľa slov svojej riaditeľky Andrey Palackovej v tomto roku a následne až do roku 2012 zaoberať sa najmä štyrmi ťažiskovými rezortnými výskumnými úlohami. „Sú nimi projekty Projekcia dosahov návrhov a zmien agrárnych politík, Ekonomické aspekty potravinovej vertikály v podmienkach EÚ, Analýzy agropotravinárskeho zahraničného obchodu a Rozvoj trhu s pôdou a trhu nájmu v podmienkach EÚ,“ informovala dnes o budúcich zámeroch na verejnom prerokovaní odpočtu činnosti VÚEPP za rok 2009 Palacková.

Uviedla, že v roku 2009 výskumný ústav v rámci kontraktu s Ministerstvom pôdohospodárstva (MP) SR „dostal bežný transfer vo výške viac ako 1,20 milióna eur, z čoho najvyššia suma pripadla na hodnotenie politík a odvetvovú stratégiu“.

„Za rok 2009 sme mali vyrovnaný výsledok hospodárenia, pričom finančné ciele boli splnené,“ konštatovala. V roku 2009 sa podľa jej slov okrem iného ukončila štvorročná úloha výskumu a vývoja Ekonomika trvalo udržateľného rastu poľnohospodárstva, potravinárstva a vidieka v SR, ktorej záverečná oponentúra sa konala v apríli tohto roka.

Výročná správa ústavu za rok 2009 uvádza, že celkové výnosy VÚEPP dosiahli 1,48 milióna eur, z toho prevádzková dotácia zo štátneho rozpočtu predstavovala 1,25 milióna eur, tržby z predaja služieb 0,17 milióna eur a ostatné výnosy 0,06 milióna eur. Celkové náklady organizácia vykázala na úrovni 1,48 milióna eur, z čoho na mzdy a platy pracovníkov išlo 0,81 milióna eur, na zákonné odvody 0,27 milióna eur a na nákup tovarov a služieb 0,40 milióna eur.

VÚEPP Bratislava je príspevkovou organizáciou Ministerstvom pôdohospodárstva SR. Zameriava sa najmä na aplikovaný ekonomický výskum v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva, na tvorbu koncepcií a programov agrárnej politiky a rozvoja vidieka, ako aj na zabezpečovanie úloh súvisiacich s členstvom SR v EÚ v oblasti poľnohospodárstva. V roku 2009 ústav zamestnával priemerne 68 pracovníkov.

Autor článku: TASR
Zdroj obrázku:

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments