Zadajte hľadaný výraz

Rastlinná výroba Z domova

Vláda SR: Prístupnejší nájom pôdy pre mladých roľníkov

Vláda SR: Prístupnejší nájom pôdy pre mladých roľníkov
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Nájom pôdy by mal byť pre mladého, respektíve malého farmára od nového roku prístupnejší. Vyplýva to z návrhu novely zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách predloženého Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Návrh na svojej schôdzi dnes prerokovala a schválila vláda SR.

Účinnosť novely zákona sa navrhuje od 1. januára 2015, pretože Slovenský pozemkový fond (SPF) má totiž približne 75 % zmlúv, ktoré končia ku koncu roku 2014 a bolo by preto vhodné uplatniť zníženie prenajímania pôdy veľkým farmárom v prospech malých a mladých poľnohospodárov.

Ustanovenia novely zákona určujú hornú hranicu prenajímaného pozemku pre mladého poľnohospodára a poľnohospodára spĺňajúceho podmienky malého a mikro podniku na 28 hektárov (ha). MPRV zároveň s cieľom zvýšenia zamestnanosti zamýšľa túto hranicu výmery zvyšovať úmerne s počtom zamestnancov, a tým motivovať mladého a malého poľnohospodára, aby zamestnával viacej osôb.

Mladý poľnohospodár a poľnohospodár spĺňajúci podmienky malého a mikro podniku sa bude podľa novely zákona musieť v nájomnej zmluve zaviazať, že na prenajatej ploche bude uskutočňovať špeciálnu rastlinnú výrobu, alebo že do určitej doby dosiahne zaťaženosť živočíšnej výroby na úrovni 0,3 veľkej dobytčej jednotky (VDJ)/ha.

„V súčasnej platnej zákonnej úprave je zakotvené právo na uzatvorenie zmluvy o nájme poľnohospodárskeho pozemku pôvodnému nájomcovi, ak riadne a včas plní svoje záväzky. Toto právo je potrebné novými odsekmi obmedziť, aby boli vytvorené podmienky aj pre iné subjekty, ktoré nemajú možnosť dostať sa k poľnohospodárskym pozemkom, na ktorých by boli schopní začať alebo rozvinúť svoje podnikateľské zámery,“ zdôvodnil potrebu novely agrorezort.

Obmedzená disponibilita poľnohospodárskej pôdy, ktorú majú dlhodobo v prenájme etablované poľnohospodárske podniky, determinuje podľa MPRV zameranie mladých a malých poľnohospodárov na špecializovanú rastlinnú výrobu, pri ktorej sa dá aj na menších výmerách dosiahnuť ekonomická efektívnosť.

„Na druhej strane je však potrebné v primeranom rozsahu chrániť aj pôvodných nájomcov, ktorým nesmú prijaté opatrenia úplne znemožniť ich podnikanie, a preto je diferencovaný prístup k obmedzeniu prenajatých poľnohospodárskych pozemkov pre pôvodných nájomcov, ktorí majú v nájme 100 až 1000 ha najviac o 5 % a nad 1000 ha najviac o 10 % výmery,“ zdôraznil rezort pôdohospodárstva.

Autor článku: TASR
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments